ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Ολες οι αλλαγές στη φορολογική δήλωση - Τι να προσέξετε, οι κρίσιμες ημερομηνίες


Ολες οι αλλαγές στη φορολογική δήλωση - Τι να προσέξετε, οι κρίσιμες ημερομηνίες

Της Μαρίας Βουργάνα
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το ετήσιο ραντεβού 6 εκατομμυρίων φορολογούμενων με την εφορία. Η «αυλαία» των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, ενώ πιο γρήγορα και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το Δημόσιο θα έχει εισπράξει το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων.
Ήδη, στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καταβάλλεται προσπάθεια και γίνονται τεχνικές δοκιμές ώστε η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet που θα υποδεχθεί τις νέες φορολογικές δηλώσεις να ενεργοποιηθεί στις αρχές Φεβρουαρίου χωρίς να αποκλείεται αυτό να γίνει και την ερχόμενη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου.
Οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 μέχρι τις 30 Απριλίου ενώ η καταβολή του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων θα καταβληθεί σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις αλλά σε νέες προθεσμίες.
Ειδικότερα, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31Μαίου 2016, δηλαδή ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η δεύτερη δόση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2016 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet μπορεί μεν να ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα αλλά οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και όσοι αποκτούν αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους τουλάχιστον μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Και αυτό γιατί το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει προθεσμία μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία στις επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Τaxisnet τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το νέο έντυπο Ε1 
Το νέο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι προσαρμοσμένο στα νέα κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν με την θεσμοθέτηση του συμφώνου συμβίωσης. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι πλέον γεγονός για τα ομόφυλα ζευγάρια τα οποία αποκτούν ίσα φορολογικά δικαιώματα με τους έγγαμους συζύγους μπορούν να υποβάλουν από φέτος κοινή φορολογική δήλωση.
Με το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης τόσο τα ομόφυλα όσο και τα ετερόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνονται φορολογικά με τους έγγαμους, δηλαδή αποκτούν δικαιώματα φορολογικών απαλλαγών αλλά και λήψης κοινωνικών επιδομάτων.
Ειδικότερα στο νέο έντυπο, το οποίο κατά τα λοιπά έχει οριακές αλλαγές σε σχέση με το περυσινό, στη δεξιά στήλη, όπου κάθε χρόνο η έγγαμη σύζυγος δήλωνε τα δικά της εισοδήματα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία μπορεί φέτος να δηλώνει αντίστοιχα στοιχεία και κάθε γυναίκα που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με το σύντροφό της αλλά και ο ένας εκ των δύο ομόφυλων συντρόφων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Δίπλα από την φράση «Συζύγου» έχουν προστεθεί για πρώτη φορά τα αρχικά «Μ.Σ.Σ.» που σημαίνουν «Μέρος του Συμφώνου Συμβίωσης».
Κατά τα λοιπά, στο νέο έντυπο φορολογικής δήλωσης Ε1:
[1] Κωδικός για αποδείξεις: Παραμένει, στον πίνακα 7 στην 4η σελίδα, ο κωδικός 049 στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ανέγραφαν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ. Ο κωδικός 049 διατηρείται μεν στο έντυπο αλλά θα είναι ανενεργός. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός αυτός δεν θα είναι δυνατό να συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης. Ωστόσο οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ αλλά χωρίς να απαιτείται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.
[2] Ανείσπρακτα ενοίκια: Στον πίνακα 4Δ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, έχει προστεθεί ο κωδικός 125-126 για την αναγραφή των ανείσπρακτων ενοικίων, ώστε τα ποσά αυτά να μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι’ αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
[3] Υπεραξία ακινήτων. Από τον πίνακα 4Ε στην 3η σελίδα του νέου εντύπου, όπου δηλώνεται το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου έχουν απαλειφθεί φέτος τρεις ενδείξεις μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπου οι φορολογούμενοι εκλήθησαν πέρυσι να δηλώσουν στοιχεία αναγκαία για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας ακίνητης περιουσίας. Ο λόγος για τον οποίο απαλείφθηκαν οι κωδικοί είναι το γεγονός ότι από μέχρι και την 31-12-2016 έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων.
Ποιοι θα δουν φέτος «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά
Με την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 σε σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά θα δουν:
• Ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75% ενώ για τα εισοδήματα του 2016 εκτοξεύεται στο 100%. Στους φορολογούμενους που θα επιβαρυνθούν περιλαμβάνονται και όσοι αμείβονται με «μπλοκάκια».
• Αγρότες. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% στο 75%.
• Φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα που το 2015 απέκτησαν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο εξαιτίας της αναδρομικής αύξησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Οι κρίσιμες ημερομηνίες
  • 30 Απριλίου 2016: Λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
  • 31 Μαΐου 2016: Καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος
  • 31 Ιουλίου 2016: Καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος
  • 30 Σεπτεμβρίου 2016: Καταβολή της τρίτης δόσης του φόρου εισοδήματος

Η κορυφαία στάση στο σεξ για να… αντέχει περισσότερο

Η κορυφαία στάση στο σεξ για να… αντέχει περισσότερο
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι αξιολόγησαν τέσσερις από τις δημοφιλέστερες στάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιες από αυτές συνδέονται με μεγαλύτερη και ποιες με μικρότερη διάρκεια στο σεξ.
Έπειτα από σειρά ερευνών σε δείγμα περίπου 14.000 ανδρών και γυναικών, διαπίστωσαν ότι μία από τις στάσεις είναι ιδανική αν το ζευγάρι έχει χρόνο μόνο για ένα... quickie, ενώ η κατ’ εξοχήν αγαπημένη στάση των γυναικών συνδέεται με μεγαλύτερη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.
Ποσοστό 55% των ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν στις έρευνες δήλωσαν ότι η στάση «γυναίκα από πάνω» τούς χαρίζει μερικά μπόνους λεπτά ερωτικής επαφής.
Για την παραδοσιακή «ιεραποστολική» στάση το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 30%, για τη στάση «στο πλάι» ήταν 25%, ενώ για τη «στάση του σκύλου» ήταν μόλις 17%.
which positions go the distance
Ο sex therapist Ίαν Κέρνερ δηλώνει πως δεν εκπλήσσεται από τα αποτελέσματα, καθώς αρκετοί πελάτες του δηλώνουν ότι η στάση «γυναίκα από πάνω» βοηθά τη σύντροφό τους να φτάσει αρκετά εύκολα σε οργασμό χωρίς ο άντρας να διεγείρεται υπερβολικά κι έτσι η επαφή διαρκεί σαφώς περισσότερο.
Από την άλλη, η «στάση του σκύλου» αποτελεί για τον άντρα σεξουαλική... ωρολογιακή βόμβα, καθώς η τριβή με τα γεννητικά όργανα είναι μεγάλη, δηλώνει ο Κέρνερ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ : Tα νέα βιοκλιματικά σχολεία Κατερίνης με πολλές ελλείψεις και επικίνδυνα για την ασφάλεια των παιδιών μαςΠρος: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύου
Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ
Κατερίνη, Δευτέρα 24/01/2016 

Θέμα: Να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό και την μελέτη των νέων σχολείων οι
εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί σύμβουλοι που έχουν την εμπειρία και την γνώση για
τις ανάγκες στους σχολικούς χώρους 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι τα τρία νέα βιοκλιματικά σχολεία που λειτουργούν
για πρώτη σχολική χρονιά στην Κατερίνη, ενώ είναι καινούργια χτίστηκαν πολύ
πρόχειρα σαν να τα επέβλεπαν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την παιδεία. Στην... 


συνέχεια ενημερωθήκαμε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και από τον Σχολικό
Σύμβουλο ότι ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη τους για τις ανάγκες σχεδιασμού νέων
σχολείων, και ότι η εμπειρία και η άποψή τους δεν έχει καμία βαρύτητα.
Σας επισημαίνουμε ότι στην Ελλάδα του 2015 και ενώ τα σχολεία αυτά
χρηματοδοτήθηκαν και όχι μόνο δεν υπήρχε οικονομική αδυναμία από μεριά των
κατασκευαστών αλλά επιστράφηκαν και χρήματα με το πέρας του έργου, λαμβάνουν
χώρα τα εξής:
1 Τα σχολεία μας χαρακτηρίζονται ως βιοκλιματικά αλλά τους χειμερινούς
μήνες το σχολείο μας εσωτερικά έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 0-5
ενώ από την νομοθεσία προβλέπετε για στον εσωτερικό χώρο να έχει 16
βαθμούς. Η είσοδος του σχολικού κτιρίου δεν έχει πόρτα είναι ανοιχτή και
προστατεύεται μόνο από διαμπερή κιγκλιδώματα χωρίς υαλοπέτασμα.
Χαρακτηρίζεται ως εσωτερική αυλή χωρίς όμως να έχει προβλεφθεί πως θα
περιοριστεί η είσοδος του κρύου στους χειμερινούς μήνες.
2 Λόγω της διαμπερής εισόδου του σχολείου στον χώρο μπορούν να μπουν
ανεμπόδιστα γάτες, ποντίκια και φίδια θέτοντας σε κίνδυνο τα παιδιά μας.
3 Το δάπεδο στην μεγαλύτερη επιφάνεια του είναι καλυμμένο από μάρμαρο το
οποίο είναι πολύ κρύο σαν υλικό, λερώνει και λεκιάζει πολύ εύκολα. Θα
μπορούσε να καλυφθεί με πλακάκι από κεραμικό το οποίο δεσμεύει την ζέστη
και την οποία αποδεσμεύει κατά την διάρκεια της ημέρας. Θα ήταν ζεστό,
μειώνοντας την δαπάνη για θέρμανση. Θα ήταν πιο φιλικό και όμορφο για τα
παιδιά
4 Δεν έχει προβλεφθεί χώρος για γυμναστήριο. Τις ημέρες που έχει κρύο τα
παιδιά μας αντί να γυμνάζονται, ζωγραφίζουν. Θεωρούμε ότι είναι ένας χώρος
απαραίτητος ώστε το σχολείο να κατευθύνει το παιδί στην άσκηση και μέσω
αυτής να απολαμβάνει το παιδί ωφέλη για την υγεία του.
5 Στο πάνω όροφο του σχολείου τα κάγκελα δεν καλύπτουν σε ύψος το κενό
που υπάρχει. Ήδη από αυτό το κενό ένα παιδί του σχολείου μας
σκαρφάλωσε .Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για να προκληθεί ατύχημα. Είναι
απαραίτητο να κλείσουν αυτά τα κενά με κάγκελο.
6 Στην οροφή του σχολείου έχει γίνει κάλυψη με χώμα το οποίο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές του σχολείου μας για εκπαιδευτικό σκοπό.
Αυτό δεν κρίνεται ασφαλές γιατί δεν προβλέφθηκε ασφαλής περίφραξη με
κάγκελα περιμετρικά της ταράτσας.
7 Δεν έχει προβλεφθεί να έχει εγκατάσταση για διαδίκτυο ούτε καν στο γραφείο
του διευθυντή , αλλά ούτε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών.
8 Δεν υπάρχει εγκατάσταση για υποδοχή προτζέκτορα σε καμία τάξη ούτε στον
χώρο που προορίζεται για βιβλιοθήκη
9 Δεν έχει γίνει εγκατάσταση για τηλέφωνο στα νηπιαγωγεία
10 Το σχολείο χρωματίσθηκε όλο με ένα χρώμα το οποίο δεν συμβάλλει να
δημιουργεί ένα χώρο προσιτό και ενδιαφέρον για τα παιδιά. που να διεγείρει
την φαντασία τους
Τα παραπάνω είναι μερικά από αυτά που έχουν κατασκευαστεί λάθος στο σχολείο
μας.
Για να αποφύγουμε αυτό το αποτέλεσμα που φέρνει σε δύσκολη θέση αυτούς που
έχουν αναλάβει το έργο, σε κόπο τον διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων και
εμάς τους συλλόγους γονέων που θέλουμε να αφιερώσουμε τον χρόνο μας όχι σε
διαμαρτυρίες αλλά σε δημιουργικές δράσεις για το κάλο των παιδιών μας θεωρούμε
απαραίτητο στις μελέτες και στον σχεδιασμό των σχολείων να συμπεριλάβετε αυτούς
τους ανθρώπους που είναι καθημερινά στους σχολικούς χώρους και γνωρίζουν τις
πραγματικές ανάγκες ώστε να μπορούν με ευκολία να εκπληρώνουν το εκπαιδευτικό
τους έργο.
Είναι αναγκαίο ο χώρος του σχολείου να είναι φιλόξενος, ασφαλής και ευχάριστος
για τα παιδιά μας, και πρακτικός για την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
& ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι η επικοινωνία δεν στηρίζεται μόνο στις λέξεις.


Τα ζώα έχουν την ικανότητα να διακρίνουν ποιους ανθρώπους αξίζει να 
εμπιστευτούν και ποιους όχι. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να χτίζουν 
πολύ ισχυρές και τρυφερές σχέσεις με τα ζώα, που βασίζονται στον 
αυθορμητισμό, το θάρρος και την ευγένεια.

Αυτού του είδους οι φιλίες είναι τόσο ξεχωριστές, ακριβώς επειδή μας 
δείχνουν τον μοναδικό δεσμό ανάμεσα στους ανθρώπους και τα ζώα.
Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν με τον καλύτερο 
τρόπο αυτόν τον τρυφερό δεσμό.
Οι φίλοι αυτού του μικρού κοριτσιού είναι 10 φορές μεγαλύτεροι σε 
μέγεθος, αλλά η καρδιά τους είναι τόσο τρυφερή όσο και η δική της.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.


ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2- ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΗΛ.2351023761


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης σας καλεί να παραβρεθείτε στην κοινή συνέντευξη τύπου που θα παραθέσουν οι επιστημονικοί φορείς της πόλης για το Ασφαλιστικό, την Τετάρτη 27.01.2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του στο Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης, λόγω του συλλαλητηρίου επιστημόνων-ελ. επαγγελματιών-αυτοαπασχολουμένων που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 12.00 .
Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΨΗΦΙΣΜΑ της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ των ΜΠΛΟΚΩΝ στη ΝΙΚΑΙΑ της ΛΑΡΙΣΑΣ
        Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Γενάρη στη Νίκαια της Λάρισας, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από 37 μπλόκα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη,  χαιρετίζει τον πανελλαδικό αγωνιστικό ξεσηκωμό των μικρομεσαίων αγροτών. Όλους τους εργαζόμενους που αντιδρούν στην καταιγίδα του ασφαλιστικού, του φορολογικού, κ.ά. Τους δεκάδες χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που με τρακτέρ  κι άλλα αγροτικά μηχανήματα  έχουν στήσει  μπλόκα σ’ όλη τη χώρα.  Καλούμε όσους συναδέλφους δεν έχουν βγει ακόμα στον αγώνα να συστρατευτούν μαζί μας για να κάνουμε ακόμα πιο ισχυρά τα μπλόκα.
      Βγήκαμε στους δρόμους ν’ αγωνιστούμε για την επιβίωσή μας. Να αντιπαλέψουμε την  πολιτική που θέλει να μας ξεπαστρέψει, να μας πετάξει στον Καιάδα του ξεκληρίσματος, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, ώστε να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή στα χέρια μεγαλοαγροτών και επιχειρηματικών ομίλων υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, της Ε.Ε. Για να μην περάσουν τα εξοντωτικά για τους μικρομεσαίους αγρότες μέτρα του τρίτου μνημονίου που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους συνεταίρους της στην Ε.Ε. και το ΔΝΤ και ψήφισε μαζί με άλλα κόμματα. Αυτά τα μέτρα που πλήττουν τους εργαζόμενους και όλο το λαό.
    Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που όχι μόνο αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας, αλλά μας επιτίθεται, εξακοντίζοντας εναντίον μας όχι μόνο συκοφαντίες, βρισιές και χυδαιότητες περί φοροδιαφυγής, αλλά και χημικά. Κι ύστερα μας καλεί σε συναντήσεις και σε «διάλογο».
      Δεν πρόκειται να  πέσουμε στην παγίδα ενός «διαλόγου» που δεν θα δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στο καθένα από τα δίκαια και ζωτικά αιτήματα που αποφασίσαμε. Καμιά συνάντηση αν δεν  αποσυρθούν  τα σχέδια για το ασφαλιστικό, αν δεν καταργηθεί η φορολογία από το  πρώτο ευρώ και τα τεκμήρια  διαβίωσης. 
   Συνεχίζουμε τον αγώνα. Καλούμε όλα τα μπλόκα σε κλιμάκωση της πάλης,  στη βάση του πλαισίου αιτημάτων μας, όπως έχουν διαμορφωθεί, ως το ελάχιστο για να επιβιώσουμε και να ικανοποιήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας.
      Καταλήξαμε σε πανελλαδική δράση όλα τα μπλόκα να προχωρήσουμε σε συντονισμένο κλείσιμο για περισσότερες ώρες δρόμων, τελωνείων, λιμανιών κ.α.
      Κάθε μπλόκο να οργανώσει και τις δικές του αγωνιστικές παρεμβάσεις, πχ στα γραφεία του ΟΓΑ, του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Τράπεζες, Δικαστήρια για τις διώξεις κ.α.
      Στόχος των ενεργειών μας είναι να εκφράζεται η αλληλεγγύη των λαϊκών στρωμάτων στον αγώνα μας. Να ενισχύεται η ενότητα και η κλιμάκωση του αγώνα.
      Επόμενος βασικός σταθμός  της αγωνιστικής μας πορείας θα είναι η πανελλαδική απεργία στις 4 Φλεβάρη. Πάμε με όλους όσους στοχεύουν μαζί μας τον ίδιο αντίπαλο Καλούμε τους αγρότες των μπλόκων να πάρουν, μαζικά και δυναμικά, μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις και, μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα που έχουν την ίδια με μας αγωνιστική στόχευση κατά της πολιτικής της κυβέρνησης και των μονοπωλιακών ομίλων, να διαδηλώσουμε την αγωνιστική αντίστασή μας σ΄ αυτή την πολιτική που μας καταστρέφει.
     Κοινός αγώνας όλων των παραγωγών του πλούτου, μικρομεσαίων αγροτών, βιοτεχνών, εμποροϋπαλλήλων ενάντια στους ληστές του μόχθου απέναντι στην κερδοφορία της εκμετάλλευσης, του ιδρώτα μας.


                                                                                                             Νίκαια - Λάρισας, Τρίτη 26 Γενάρη 2016.

Αγρότες έστειλαν στο νοσοκομείο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μετά ΑΓΡΙΟ ξυλοδαρμό!

Βίαιο επεισόδιο εξελίχθηκε πριν από…λίγες ώρες στην Ροδόπη, με πρωταγωνιστή τον… βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αϊχάν Καραγιουσούφ, και μια ομάδα αγροτών…
   
Το περιστατικό εξελίχθηκε σε μια… ταβέρνα, στην περιοχή Ανθοχώρι, όπου και βρέθηκε ο βουλευτής με φίλους. Οι αγρότες ενημερώθηκαν για την έξοδο του κ. Καραγιουσούφ και έσπευσαν στο σημείο, για να του μιλήσουν για το ασφαλιστικό.
Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ενώ στην αρχή τα πράγματα ήταν ήσυχα, οι αγρότες εξαγριώθηκαν όταν ο βουλευτής τους είπε πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, γιατί απλά έτρωγε με φίλους.
Οι αγρότες τον προειδοποίησαν, πως άν ψηφίσει το νομοσχέδιο θα είναι ανεπιθύμητος για τους κατοίκους.
Ο Βουλευτής ωστόσο, προσπάθησε να τους απομακρύνει και είπε: «Μη με ενοχλείτε τώρα, αυτή τη στιγμή πίνω… τσίπουρο με τους φίλους μου. Έχουμε και προσωπική ζωή. Θα τα πούμε άλλη φορά».
Ως αποτέλεσμα ένα εκ των αγροτών, χτύπησε τον βουλευτή στο πρόσωπο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες…

Ανησυχώ... με τον νεοφασίστα!

Ποιοι έφτιαξαν το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ με τους δημοσιογράφους...


Από το "PRESS-GR"
Το τηλεοπτικό μαγαζάκι του ΣΥΡΙΖΑ
Ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν είχαν προβληθεί τέτοια προπαγανδιστικά βιντεάκια από την ΕΡΤ, ακόμη και στην εποχή του σκληρού ΠαΣοΚ. Αυτή τη φορά όμως η κρατική τηλεόραση ξεπέρασε τα όρια. Πρόβαλε βιντεάκια προτού αρχίσει η ομιλία του Αλ. Τσίπρα για τον...
έναν χρόνο ΣΥΡΙΖΑ που στοχοποιούσαν δημοσιογράφους.
Συγκεκριμένους δημοσιογράφους που έκαναν το «λάθος» να ασκήσουν την όποια κριτική τους στην κυβέρνηση. Ετσι, διερωτώνται πολλοί, δικαιολογεί η κυβερνητική προπαγάνδα την επανέναρξη της λειτουργίας της ΕΡΤ; Αλλά, όπως λέγεται τελευταίως, η κυβέρνηση με όλα όσα κάνει με την ΕΡΤ δεν ήθελε ένα ακόμη κυβερνητικό μαγαζάκι μέσα στα τόσα της Μεταπολίτευσης. Ηθελε ένα σκληρό κομματικό όργανο, μια ηλεκτρονική... «Αυγή». Η οποία θα... λιβάνιζε τα κομματικά στελέχη και θα επετίθετο στους επικριτές. Αυτό το βίντεο, όπως έμαθα, το δημιούργησε η ομάδα επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ράνια Σβίγγου (φωτογραφία) και υπό την καθοδήγηση του Ν. Παππά και της Ολγας Γεροβασίλη.
Μέτρησα περί τα 20 πούλμαν (από Χαλκιδική, Κόρινθο, Χαλκίδα κ.α.) έξω από το στάδιο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ γιόρτασε την επέτειο από την άνοδό του στην εξουσία. Ηρθαν την τελευταία στιγμή και αυτός ήταν ο λόγος που το στάδιο φαινόταν άδειο ως τις 7 το βράδυ. Και η κυβερνητική εκπρόσωπος πρόσεξα ότι έκανε περισσότερο παρέα με πρώην πασόκους παρά με συντρόφους της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι την είδα να συνομιλεί για αρκετή ώρα με τον Αθ. Οικονόμου (σύντροφο της Κατερίνας Μάρκου από το Ποτάμι) και με τον Αντ. Κοτσακά, ενώ βρισκόταν πάντα σε απόσταση από τον κ. Ν. Παππά. Ισως να αληθεύουν οι φήμες που τους θέλουν να περνούν την πιο ψυχρή φάση τους. Ο κ. Παππάς (μαζί με τον προπαγανδιστή της «Αυγής») την κατηγορεί, βλέπετε, για ελλιπή επικοινωνιακή πολιτική.
Nicos Hassapopoulos
Από τον ΒΗΜΑτοδότη

Σκληραίνουν τη στύση τους οι αγρότες!

Προχωράμε!

"To πρόσωπο της αμερικάνικης δημοκρατίας"...


В Москве откроют выставку «Лицо американской демократии» об агрессии США
Φωτογραφική έκθεση που εγκανιάστηκε στη Μόσχα...

Κοκορομαχίες, αλλά από κότες... για το ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής και λογιστής των μνημονίων και της εξάρτησης!


Οι βολεμένοι και χορτασμένοι, διαγωνίζονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα πτωχοκομεία...