Προς : Δ.Σ. Ε.Π.Σ. Πιερίας

   Κύριε Πρόεδρε,
  • Στα πλαίσια της συνεργασίας μας, σας ενημερώνουμε ότι τα σωματεία Α.Ε. Καρίτσας,Απόλλων Λιτοχώρου, Α.Μ.Σ. 25ης Μαρτίου, Ταύρος Ελάφου, Α.Ε. Δρυάνιστα και Άρης Κοκκινοπλιτών, τα οποία αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Α΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, απασχολούν στην θέση του προπονητή άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζει ο Κανονισμός  Προπονητών της  Ε.Π.Ο., αλλά και οι οδηγίες τις οποίες έχετε δώσει στα σωματεία με έγγραφο (Αρ.Πρωτ.1274/3-7-2012), σχετικά με τις προσλήψεις προπονητών.
  • Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ελάχιστα μέλη μας, σε Α΄ και Β΄ κατηγορία,  έλαβαν βεβαίωση του Συνδέσμου,προκειμένου να εκδώσουν δελτίο πιστοποίησης (ταυτότητα πάγκου)και η συντριπτική πλειοψηφία των προπονητών λειτουργεί εκτός της νομιμότητας στο θέμα αυτό.
  • Σας επισυνάπτουμε κατάσταση με τους προπονητές που εργάζονται σε Α΄ και Β΄ κατηγορία καθώς και    με τα μέλη μας που έλαβαν βεβαίωση προκειμένου να εκδώσουν δελτίο πιστοποίησης (ταυτότητα πάγκου).
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και είμαστε στην διάθεση για κάθε συνεργασία.

                                     Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν.   Γραμματέας                     

 Λάζαρος Τζιούτζιος                        Κωνσταντίνος  Κραγιοπουλος