ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Γιατί παίρνουν φωτιά τα τζάκια; Άρθρο με χρήσιμες συμβουλές για να μην βρεθείτε απροετοίμαστοι με το πολύ δυσάρεστο αυτό φαινόμενο


Γιατί παίρνουν φωτιά τα τζάκια; Άρθρο με χρήσιμες συμβουλές για να μην βρεθείτε απροετοίμαστοι με το πολύ δυσάρεστο αυτό φαινόμενο.
Ανάφλεξη καμινάδας στα τζάκια.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καύσιμη ύλη για την θέρμανση των κατοικιών, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στην χώρα μας που έχει σαν συνέπεια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή και αδυναμία να καλύψουν βασικές ανάγκες της οικογένειας τους όπως η θέρμανση του σπιτιού τους.

Μαζί με την αύξηση της κατανάλωσης ξύλου, αυξήθηκε παράλληλα και το φαινόμενο της ανάφλεξης στα τζάκια, ένα φαινόμενο αρκετά επικίνδυνο που μπορεί να μας στοιχίσει από την απώλεια της περιουσίας μας, σοβαρό τραυματισμό και ίσως σε μερικές περιπτώσεις και την απώλεια της ίδιας μας της ζωής.

Είναι λοιπόν χρήσιμο να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους μπορεί να αναφλεγεί η καπνοδόχος στα τζάκια για να αποφύγουμε παρόμοιες δυσάρεστες καταστάσεις.


Που οφείλεται η ανάφλεξη της καμινάδας στα τζάκια.

Στην πραγματικότητα, αυτό που αναφλέγεται και δημιουργεί την πυρκαϊά ή την έκρηξη, δεν είναι το καύσιμο που βρίσκεται στο τζάκι, αλλά το καύσιμο που βρίσκεται στην καπνοδόχο του τζακιού σε υγρή ή ημιστερεή μορφή.

Κατά την καύση του ξύλου, δημιουργούνται καυσαέρια, τα οποία περιέχουν σε μεγάλο βαθμό αιθάλη και άλλα υπολείμματα καυσίμου. Τα υπολείμματα αυτά, εξέρχονται από την ζεστή εστία του τζακιού και εισέρχονται στην καπνοδόχο, η οποία τα οδηγεί στο περιβάλλον.

Όπως σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, έτσι και στην θέρμανση με ξύλα, η λειτουργία της καπνοδόχου γίνεται με ελκυσμό, με την φυσική τάση δηλαδή του αέρα να ανεβαίνει προς τα επάνω. Για τον λόγο αυτόν οι καπνοδόχοι σε όλες τις συσκευές θέρμανσης πρέπει να είναι καλά μονωμένες, ώστε το καυσαέριο να μην κρυώνει κατά την διέλευση του από την καπνοδόχο, ώστε να διατηρεί την υψηλή του θερμοκρασία και την τάση του να ανεβαίνει έτσι ώστε να φεύγει από μόνο του από την εστία προς το περιβάλλον.

Δυστυχώς όμως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το τζάκι (ή σόμπα ή ξυλολέβητας) έχουν εγκατασταθεί με κακής ποιότητας καπνοδόχο, συνήθως αμόνωτης, από λαμαρίνα μονού τοιχώματος ή και αμιαντοτσιμέντο (παλιές εγκαταστάσεις).

Η έλλειψη μόνωσης έχει σαν αποτέλεσμα την ψύξη των καυσαερίων πριν αυτά εξέλθουν από την καπνοδόχο, πράγμα που με τη σειρά του έχει σαν συνέπεια την υγροποίηση των υπολειμμάτων της καύσης στα τοιχώματα της καπνοδόχου. Τα υγροποιημένα υπολείμματα της καύσης δημιουργούν μια παχύρευστη μαύρη λιπαρή ουσία που ονομάζεται κρεόζωτο, η οποία είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.

Η συνεχής συσσώρευση κρεόζωτου, δημιουργεί στην εσωτερική επιφάνεια της καπνοδόχου μια στερεή επίστρωση πολύ σκληρή η οποία είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί. Η ουσία αυτή αναφλέγεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία (> 1000οC) και όταν αναφλεγεί αναφλέγεται βίαια, δημιουργώντας έκρηξη.


Οι εκρήξεις των τζακιών λοιπόν, οφείλονται στην βίαιη ανάφλεξη του συσσωρευμένου στην καμινάδα κρυόζωτου, και λαμβάνουν χώρα συνήθως όταν ο χρήστης ρίξει στο τζάκι πολλά ξύλα και δυναμώσει την θερμοκρασία της φωτιάς μέσα στο τζάκι και συνήθως λαμβάνουν χώρα την πρώτη φορά που θα ανάψει το τζάκι στις αρχές του χειμώνα χωρίς να έχει προηγηθεί συντήρηση και καθαρισμός της καπνοδόχου.


Παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία κρεόζωτου.

Η ποσότητα του κρεόζωτου που δημιουργείται κατά την καύση (και κατά συνέπεια επικάθεται στην καπνοδόχο) , εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

Ποιότητα του ξύλου που καίμε (ξύλα χαμηλής θερμογόνου δύναμης δημιουργούν φωτιά χαμηλής έντασης που ευνοεί την δημιουργία κρεόζωτου (το καυσαέριο χαμηλής θερμοκρασίας συμπυκνώνεται ευκολότερα)
Υγρασία του ξύλου (ξύλα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία ευνοούν την δημιουργία κρεόζωτου για τους ίδιους λόγους, μιας και η υγρασία χαμηλώνει την ένταση της φωτιάς, αφού καθυστερεί την καύση του ξύλου)
Αμόνωτη καπνοδόχος ευνοεί την υγροποίηση των καυσαερίων για τους λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω).
Επικάθιση λίπους ή άλλων εύφλεκτων στοιχείων στην καπνοδόχο (όταν π.χ. στο τζάκι ψήνουμε κρέας)

Είναι σημαντικό εδώ να τονιστεί, ότι ακόμη και σε τζάκια με μονωμένες καπνοδόχους όπου καίμε στεγνά ξύλα, δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε την δημιουργία κρεόζωτου, αφού το τζάκι κατά το άναμα και το σβήσιμο είναι κρύο, με φωτιά χαμηλής έντασης, που ευνοεί όπως είπαμε την επικάθιση κρεόζωτου.


Πως μπορούμε να αποφύγουμε την ανάφλεξη της καπνοδόχου.

Τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για να αποφύγουμε την συγκέντρωση και ανάφλεξη του κρεόζωτου μέσα στην καπνοδόχο, είναι:

Ο έλεγχος της σωστής κατασκευής της καπνοδόχου. Η καπνοδόχος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από άκαυστο υλικό ανθεκτικό στην διάβρωση από τα συμπυκνώματα (ανοξείδωτη λαμαρίνα), πολύ καλά μονωμένη, και η μόνωση να είναι προστατευμένη από την ηλιακή ακτινοβολία και την επίδραση του περιβάλλοντος. Το καλύτερο υλικό για την χρήση αυτήν είναι η πιστοποιημένη προμονωμένη καπνοδόχος διπλού τοιχώματος.
Ο τακτικός καθαρισμός της καπνοδόχου, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.
Ο έλεγχος των ξύλων που αγοράζουμε. Τα ξύλα θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και στεγνά, ώστε να καίγονται σωστά χωρίς να δημιουργείται αιθάλη, ατμός και κρεόζωτο.
Δεν ψήνουμε ποτέ στο τζάκι.
Δεν πετάμε μέσα στο τζάκι χαρτιά, σκουπίδια ή άλλα αντικείμενα.


Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που αναφλεγεί η καπνοδόχος.

Σε περίπτωση ανάφλεξης, αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι :

Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας,
Να κλείσουμε το τάμπερ του τζακιού ώστε να σταματήσουμε την ροή αέρα (οξυγόνου) προς την καπνοδόχο για να διακοπεί η καύση
Να καλέσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία.

Στη συνέχεια πρέπει να προσπαθήσουμε να σβήσουμε την φωτιά στο τζάκι.

Για την δουλειά αυτή, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε έναν πυροσβεστήρα εφόσον διαθέτουμε.

Αν δεν διαθέτουμε πυροσβεστήρα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να σβήσουμε την φωτιά στο τζάκι ρίχνοντας νερό σε μικρές δόσεις πάνω στα ξύλα. Δεν πρέπει να ρίξουμε απότομα πολύ νερό, γιατί η απότομη ψύξη μπορεί να επιφέρει διάρρηξη του τζακιού.


Γρηγόρης Μοναχός
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. - thermansi.org
thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/12/blog-post_2921.html#ixzz3vQNN43nR

Μεσαιωνικός Ισλαμισμός! Η άρνηση της πραγματικότητας και οι ιδεοληψίες δεν θα σας σώσουν

Μεσαιωνικός Ισλαμισμός! Η άρνηση της πραγματικότητας και οι ιδεοληψίες δεν θα σας σώσουν
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Όχλος 1.000 «αντρών» κακοποίησε σ@ξουαλικά γυναίκες στον σταθμό της Κολωνίας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τι να ήταν;
Η πρώτη σκέψη ήταν αυτή η είδηση να μην εμφανιστεί. Ειδικά τις εορταστικές μέρες και εν μέσω του παροξυσμού του “refugees welcome” και της πολιτικής των «ανοικτών συνόρων». Αλλά ήταν μάλλον δύσκολο, λόγω των «πρωτοφανών στα χρονικά εγκληματικών πράξεων», σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία. Επομένως, η είδηση έπρεπε να «φτιαχτεί» έτσι ώστε οι μάζες να μην προβούν σε κανένα συνειρμό ή καλύτερα ακόμα να μην κάνουν καν καμία σκέψη.
Διότι ο σκεπτόμενος άνθρωπος στα προοδευτικά γκουλάγκ είναι επικίνδυνος. Και έτσι δόθηκε μια όσο γίνεται περισσότερο «ουδέτερη» είδηση: Τη νύχτα λοιπόν, της Πρωτοχρονιάς περίπου 1.000 «άνδρες» επιδόθηκαν σε σ@ξουαλικές παρενοχλήσεις και κλοπές γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Εν μέσω πρωτοχρονιάτικων πυροτεχνημάτων, ένα πλήθος εξαγριωμένων «ανδρών» επιτέθηκαν σ@ξουαλικά σε φοβισμένες γυναίκες.
Να ήταν ζόμπι; Να ήταν απλά «μεθυσμένοι»; Μέθυσαν λοιπόν ομαδικά 1000 Γερμανοί και βάλθηκαν να επιτεθούν στις Γερμανίδες;
Τελικά, η τοπική αστυνομία στην πόλη της Κολωνίας παραδέχθηκε ότι οι επιθέσεις στην περιοχή γύρω από τον περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με έναν τουλάχιστον καταγεγραμμένο βιασμό, οφείλονταν σε νεοφερμένους «welcome» αραβόφωνους «πρόσφυγες».
Τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Γερμανία για ημέρες προσπαθούσαν να αποφύγουν τον φυλετικό χαρακτήρα των επιθέσεων, και μερικά μάλιστα και αρνήθηκαν ότι στους δράστες υπήρχαν και «πρόσφυγες». Ωστόσο, υπό το βάρος των μαρτύρων, του υλικού από βίντεο και των αποκαλύψεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάγκασαν τους επαγγελματίες ψευταράδες του Τύπου να παραδεχτούν την αλήθεια.
Σύμφωνα με αναφορά της εφημερίδας ‘Kölner Stadt-Anzeiger’, ο όχλος των βαρβάρων αριθμούσε τουλάχιστον 1.000 άτομα. Η έκταση της βίας ήταν άνευ προηγουμένου, και η αστυνομία, όπως έγραψε η εν λόγω εφημερίδα, ανέφερε ότι «σοκαρίστηκε», καθώς ποτέ δεν είχε βιώσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν.

Δείτε πως το κράτος εισπράττει 1748 ευρώ τον χρόνο κατά μέσον όρο από κάθε αυτοκίνητο!

Δείτε πως το κράτος εισπράττει 1748 ευρώ τον χρόνο κατά μέσον όρο από κάθε αυτοκίνητο!
Κάνουμε έναν αντικειμενικό υπολογισμό βασισμένο σε λογιστικούς αριθμούς για να τελειώνουμε με τους σύγχρονους τυράννους του έθνους μας που μας έχουν φυλακίσει μέσω της κλοπής του ιδρώτα μας με τους φόρους !
Κατά μέσον όρο στην Ελλάδα τα αυτοκίνητο κάνουν περίπου 20.000 χιλιόμετρα τον χρόνο
Με έναν οικονομικό υπολογισμό ανά 100 χιλιόμετρα = 8 λίτρα στα 20.000 χιλιόμετρα ξοδεύουμε 1600 λίτρα τον χρόνο
Αν υπολογίσουμε ότι σήμερα 1 λίτρο βενζίνης έχει περίπου στα 1,35 ευρώ τότε για τα 1600 λίτρα πληρώνουμε 2160 ευρώ
Ένα βαρέλι πετρελαίου έχει 159 λίτρα και κοστίζει σήμερα περίπου 30 $, έτσι τα 1000 λίτρα κοστίζουν 188 $ = 172 ευρώ ! Τα 1600 λίτρα πετρελαίου αναλογικά κοστίζουν στο κράτος 275 ευρώ, και ας υποθέσουμε ότι η επεξεργασία, το εμπορικό κέρδος των πρατηρίων και μεσαζόντων αυξάνει την παραπάνω τιμή κατά 50% δηλαδή και φτάνει στα περίπου 412 ευρώ το κόστος για τα 1600 λίτρα !
Ο καταναλωτής πληρώνει όπως είπαμε 2160 ευρώ τα 1600 λίτρα και προκύπτει μια σημαντική διαφορά 2160 – 412 = 1748 ευρώ που πάνε αυτά τα χρήματα ;
Και η απάντηση εδώ είναι μια και μοναδική ότι: Τα 1748 ευρώ κάθε χρόνο πάνε στην Τσέπη του ΚΡΑΤΟΣ καθώς είναι οι ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΙ ! Και τώρα ερωτούμε τους απατεώνες του υπουργείου οικονομικών: Γιατί ζητάτε τέλη κυκλοφορίας διόδια από έναν αυτοκίνητο από το το οποίο εισπράττετε τον χρόνο ήδη 1748 ευρώ κατά μέσον όρο;;;
Οι άνθρωποι της Δικαιοσύνης στην χωρά μας αν θέλανε θα λέγανε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και θα έβγαζαν τα διόδια παράνομα και καταστροφικά για τον τόπο, γιατί πολύ άπλα ο ελληνικός λαός ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΣΕΙ τους δρόμους (που ούτε καν έχουν ολοκληρωθεί):με ένα σωρό φόρους,τόσα χρονιά τέλη κυκλοφορίας (τα ακριβότερα παγκοσμίως), τόσα χρονιά πληρώνει ένα σωρό διόδια κάθε 20 χιλιόμετρα δρόμο που διανύει (επίσης είναι οι ακριβότερες τιμές διοδίων παγκοσμίως, αν και είναι ελάχιστες οι χώρες που έχουν διόδια),και τέλος,
είμαστε η μοναδική χωρά παγκοσμίως που οι εργολάβοι ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ τα ΔΙΟΔΙΑ για καμιά δεκαριά χρόνια χωρίς ούτε καν να διαβεβαιώνουν ότι θα ολοκληρώσουν το έργο που έχουν αναλάβει. Έτσι κερδίζουν Εργολάβοι-Τράπεζες δισεκατομμύρια απ το υστέρημα σας
Στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου που δεν υπάρχουν διόδια υπάρχουν τέλη κυκλοφορίας πολύ φθηνά, και αντίστροφα, εάν δεν υπάρχουν τέλη κυκλοφορίας υπάρχουν διόδια με ελάχιστα ποσά! Στην Ελλάδα με τους χαμηλότερους μισθούς παν Ευρωπαικά και με τους υψηλότερους φόρους παγκοσμίως έχουμε και τέλη κυκλοφορίας πανάκριβα και διόδια

Και κάποιοι περιμένουν να ξεσπάσει η οργή του μ@λάκα, του μουρόχαβλου λαού,«Βουνό» τα λουλούδια μπροστά από τον Παντελίδη!

Και κάποιοι περιμένουν να  ξεσπάσει η οργή του μ@λάκα, του μουρόχαβλου λαού,«Βουνό» τα λουλούδια μπροστά από τον Παντελίδη!


Το πόσο έτοιμος είναι αυτός, ο μ@λάκας λαός, να αγωνιστεί για την χαμένη του αξιοπρέπεια μπορεί κανείς να το διαπιστώσει παρακολουθώντας το f. και το t.
Ακόμη και το τελευταίο βλαχαδερό βγάζει στη φόρα την προσωπική του ζωή λες και πρωταγωνιστεί στις Οικογενειακές Ιστορίες του Κοντομηνά-Έρωτας στις Μαλβίδες-θέλοντας να μας πείσει ότι είναι σπουδαία περσόνα την ίδια στιγμή που ο μ@λάκας έχει επιτρέψει να τον κυβερνούν- στην πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του- πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν διοικήσει ούτε περίπτερο.
Η αμορφωσιά, η έλλειψη αισθητικής, η αδιαφορία για τα διδάγματα της ιστορίας, όλα μαζί στον κακοχυμένο νεοέλληνα αυτό το βλαχαδερό των βλαχαδερών, τον οποίο η παράγγα που κυβερνά εξευτελίζει διαρκώς.
Στην Ελλάδα της κρίσης ο Έλληνας δεν ξεχνάει τις… συνήθειές του, όπως είναι να πετάει λουλούδια στα μπουζούκια. Δείτε τι έγινε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Παντελής Παντελίδης, μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά και στον τελευταίο ελληναρα και ελληνιδα και γίνουν ξένοι στην ίδια τους την χωρα, θα "διασκεδάζουν" σαν καραβλαχοι με ηλίθια τραγούδια,πάμε γερά για μνημόνιο 4 -5 έχουν λεφτά ακομα κάποιοι!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΕΤΟΣ

BINTEO! PRESS-GR ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Δείτε το (φοβερό) τσιφτετέλι του (πρώην υπουργού) Γιάννη Πανούση στο χορό των Αστυνομικών!

Από τον Στάθη Παλαιολόγο.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-"PRESS-GR"
Τον ετήσιο χορό της είχε την Πέμπτη η Ένωση Αστυνομικών του νομού Αττικής στο "Ποσειδώνιο", στην παραλιακή, όπου...
τραγουδά ο Γιάννης Πλούταρχος.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, όπως άφθονο ήταν και το κέφι. Το παρών έδωσαν και αρκετοί εκπρόσωποι φορέων και πολιτικών κομμάτων. Αυτός που έκλεψε όμως τις εντυπώσεις ήταν ο τέως υπουργός Δημόσιας Τάξης  Γιάννης Πανούσης ο οποίος διακρίθηκε στο τσιφτετέλι, συγκέντρωσε το γενικό ενδιαφέρον και καταχειροκροτήθηκε...

Το Press-Gr εξασφάλισε αυτό το αποκλειστικό βίντεο με τον κ. Πανούση του ώρα που χορεύει με στυλ καταπληκτικό στην πίστα δίπλα σε καλλίγραμμες αστυνομικίνες και τα λουλούδια να πέφτουν σωρηδόν υπό τους ήχους του τραγουδιού. Απολαύστε το!


ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ...ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ!

 

Ο στουρναροχωροφύλακας"ΡΕΣΑΛΤΟ"
Οργάνωνε «πραξικόπημα» το καλοκαίρι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, με πρόσχημα ότι δήθεν η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ προετοίμαζε …«εισβολή στο Νομισματοκοπείο»; 
Το ερώτημα τίθεται ευθέως, μετά τα όσα είπε ο Στουρνάρας στον Παπαχελά, σε τηλεοπτική εκπομπή του Σκάι, τα οποία θέτουν σοβαρότατα ερωτήματα με το αν ο Στουρνάρας μπορεί να παραμείνει στη θέση του ή αν πρέπει να εκδιωχθεί κλοτσηδόν από αυτή.
«Ναι, είχα τέτοια πληροφόρηση», ισχυρίστηκε ο Στουρνάρας. «Γι’ αυτό συγκάλεσα τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας, παράγοντες του δημόσιου βίου που είχαν χρηματίσει πρωθυπουργοί. Μίλησα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και φτιάξαμε έτσι, να το πω, ένα τείχος, μια άμυνα για εξελίξεις τέτοιου είδους», είπε ο Στουρνάρας στην...
τηλεοπτική εκπομπή με τον Παπαχελά.

«Πηγές του Μαξίμου» γράφει η Καθημερινή «θετικά υποδέχτηκαν τη διευκρίνιση ότι η συνεργασία με πρώην πρωθυπουργούς αφορούσε όχι αμιγώς πολιτικά στελέχη, αλλά τεχνοκράτες πρωθυπουργούς, όπως οι κ.κ. Π. Πικραμμένος και Λ. Παπαδήμας». 

Ο Στουρνάρας δηλαδή είπε δημόσια ότι συνεννοούνταν π.χ. με κάποιον τυχάρπαστο τραπεζίτη πώς θα υψώσουν «τείχος», αν η κυβέρνηση αποφάσιζε να πάει σε διπλό νόμισμα! Και ο γελοίος ο Τσίπρας κρατάει το άτομο αυτό στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος! 

Είναι όμως «γελοίος» ο Τσίπρας ή μήπως ήταν κι αυτός μέσα στο κόλπο;Μήπως δηλαδή είχε επεξεργαστεί από κοινού το σχέδιο με τον Στουρνάρα προκειμένου να δείξει στους Γερμανούς ότι ο … Λαφαζάνης φταίει για τα περί εξόδου από το ευρώ, αλλά ο ίδιος ο Τσίπρας είναι …«γκαραντί», αφού συνεργάζεται με τον Στουρνάρα, γερμανικής κοπής; 

Την υποψία αυτή μας την προκάλεσε η αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου, όπως την διαβάσαμε στην Αυγή: «Κάποιοι το ονειρεύτηκαν, αυτοί δεν είναι σήμερα εδώ, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές» αναφερόμενες στα περί εισβολής στο Νομισματοκοπείο. 

Επιβεβαιώνει δηλαδή ο Τσίπρας τον Στουρνάρα. 

Δικαίως έγινε έξαλλος ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Για «βρόμικες αθλιότητες περί εισβολής», τις οποίες «διακινούσαν σε βάρος μου ο Αλέξης Τσίπρας και η κλειστή ομάδα του Μαξίμου, μαζί με συστημικά μέσα ενημέρωσης» έκανε λόγο ο Π. Λαφαζάνης. «Το κυβερνητικό επιτελείο και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν δίστασαν να εξαπατήσουν πολιτικά έναν ολόκληρο λαό», τονίζεται σε ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ). «Δεν θα μπορούσαν σε καμιά περίπτωση να διστάσουν να επαναλάβουν – ανωνύμως βέβαια – χονδροειδή ψέματα και συκοφαντίες για κατάληψη του Νομισματοκοπείου, φωτογραφίζοντας τον Παναγιώτη Λαφαζάνη», συνεχίζει η ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας. 

Απόλυτο δίκιο έχει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα όσα είπε ο Στουρνάρας, τονίζει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «αποτελούν ευθεία ομολογία υπονόμευσης της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας και συγκροτούν λόγο παραίτησής του». 

Σιγά μην παραιτηθεί ο Στουρνάρας! Εδώ, όπως τονίζει στην ανάρτησή της και η ίδια η Ζωή, «το καλοκαίρι συνωμοτούσε με πρώην πρωθυπουργούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποδυνάμωση εναλλακτικών άμυνας έναντι του εκβιασμού» των Γερμαναράδων και το χειμώνα θα παραιτηθεί; Δεν γίνονται τέτοια πράγματα, μην σκορπάμε και αυταπάτες! 

«Τούρμπο» έγινε και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος προσπάθησε να αξιοποιήσει πολιτικά τα παιχνίδια που έπαιξαν ο Τσίπρας και ο Στουρνάρας πίσω από την πλάτη του. «Με ενδιαφέρον διαβάζω ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είχε πληροφορίες ότι κάποιος, προφανώς ανόητος, σχεδίαζε «εισβολή» στο Νομισματοκοπείο. Αναρωτιέμαι ποιοι ήταν αυτοί και γιατί οι συγκεκριμένοι πληροφοριοδότες του κ. διοικητή, αλλά και ο ίδιος, έκριναν σκόπιμο να μην πληροφορήσουν επ’ αυτού τον υπουργό οικονομικών και την κυβέρνηση», τόνισε με έμφαση στη δήλωσή του ο πρώην υπουργός Οικονομικών, αποκαλύπτοντας έτσι ότι ο Στουρνάρας είχε άλλα κανάλια επικοινωνίας με την κυβέρνηση, αν φυσικά είχε, πράγμα που καθίσταται βέβαιο από την αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου. 

Την ώρα που η κυβέρνηση Τσίπρα ξεπουλάει τα πάντα, «ανακαλύπτει» ότι ο Λαφαζάνης προετοίμαζε «εισβολή» στο Νομισματοκοπείο! 

Μα για τόσο ηλίθιους περνάει ο Τσίπρας τους Έλληνες; Το δικό μας συμπέρασμα είναι πάντως άλλο. Παλιά, τα τανκς των πραξικοπηματιών τα κινούσαν οι στρατηγοί, άντε οι συνταγματάρχες. Σήμερα όμως τα κινούν οι τραπεζίτες!

*Δημοσιεύθηκε στο ΠΡΙΝ την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016 
ΠΗΓΗ: iskra

Διαβάστε και εδώ: 
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=10086

H εθνική γλύφτρα...

Eπαναστατική μεταρρύθμιση στις προσλήψεις από την κυβέρνηση "πρώτη φορά αριστερά"!

Η ελπίδα ξαναέρχεται!

Συνάντηση σε πολύ καλό και ευχάριστο κλίμα με Έλληνες υπουργούς είχε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ...

Ο Σουρεαλισμός θα νικήσει!

Η αιωνιότητα και η βλακεία...

Γράφει: Ο Νίκος Καράβελος 

«Κανείς δεν κρύβεται από το παρελθόν».
Απόφθεγμα παλαιό και διαχρονικό. Ισχύει erga omnes (έναντι όλων). Aφορά κυρίως τους «δυνατούς», που, θρασυνόμενοι, εννοούν την ισχύ τους αιώνια. Στον ισχυρισμό τους αυτόν συμπαρατάσσονται, εν αρμονία, η κακοήθεια και η βλακεία.

Η ρήση, βεβαίως, αφορά και πολλούς από τους αδυνάτους,

που υποταγμένοι παρακολουθούν τη ραγδαία μεταμόρφωσή τους σε ανδράποδα, δηλαδή, σε δούλους προς πώληση.
Κάποιοι μάλιστα, προσαρμοσμένοι πλέον, προκρίνουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους τη γερμανική γλώσσα ως την πλέον, προφανώς, κατάλληλη προς συνεννόηση ανάμεσα σε... αφεντικά και σε «ευνοημένους» δούλους.

Άλλοι ελπίζουν ότι οι καπιταλιστές κάποια στιγμή θα χαλαρώσουν τα λουριά, καθώς η βαρβαρότητα, λένε, δεν αποτελεί λύση. Λησμονούν ότι γνώρισμα των αρπακτικών είναι ο βρυχηθμός και των καπιταλιστών η αποθηρίωση.

Το παρελθόν παίζει παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις επιφυλάσσει. Ας λένε οι «νεκροθάπται» πως έθαψαν το λαϊκό κίνημα τελεσίδικα. Τούτο αντιβαίνει στις βασικές αρχές της λογικής και της εξέλιξης κι ακόμα στη βασική αρχή των αντιθέσεων : δράσης – αντίδρασης, επιβολής – αντίστασης, ζεστού – κρύου, ευφυούς και βλάκα.

Καμία δύναμη δεν είναι αιώνια. Τα πλουμιστά ετούτα σκύβαλα(σκουπίδια), που το ισχυρίζονται, πλανώνται.

Το επεσήμανε εμφατικά ο Άγγλος πολιτικός Βενιαμίν Ντισραέλι (1804-1881), λέγοντας ότι «Δύο έθνη δεν πρόκειται ποτέ να ομονοήσουν και διαρκής θα μαίνεται ανάμεσά τους πόλεμος: το έθνος των πλουσίων και το έθνος των φτωχών».

Αιώνιες αυτοκρατορίες γκρεμίστηκαν και βυθίστηκαν στη λήθη. Τεράστιες «εκτάσεις ισχύος» κλείνονται πια σε μισή σελίδα κακογραμμένης ιστορίας του (Αντι)Παιδαγωγικού μας Ινστιτούτου. Όσο πιο ισχυρή φαντάζει μια δύναμη, τόσο βροντερότερο το γκρέμισμά της. Μόνη δε η ψευδαίσθηση της αιωνιότητας συγκροτεί το πρελούδιο της κατάρρευσης.

Έλεγε ο «σκοτεινός» Ηράκλειτος: «Αιών παις εστί παίζων πεσσεύων». Δηλαδή, ο χρόνος είναι παιδί που παίζει πεσσούς (πεσσοί ήταν ωοειδή πετραδάκια, που χρησιμοποιούντο στο παιχνίδι).

Το παρελθόν πεσσεύοντας εξαπατά τους ισχυρούς. Τους αφήνει να εννοήσουν ότι είναι αιώνιοι και τους καταστρέφει.

Οι ισχυροί προσπαθούν να ελέγξουν την παιδεία γιατί φοβούνται.«Διδάσκουν» υποταγή. Τρέμουν τη δύναμη των λαών, γι’ αυτό μιλούν για αιωνιότητες.

Αρνούνται τα γεγονότα, άρα και την ίδια την ιστορία, καθώς η ιστορία, κατά μία άποψη, είναι η λεπτομερής επιστημονική καταγραφή των μεγάλων καταρρεύσεων.

Όμως το παρελθόν διδάσκει την αντίσταση.

Και κάτι ακόμα: Την 1.1.2013, περίπου σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια, τέθηκε σε εφαρμογή άλλο ένα «αιώνιο» τέχνασμα των καπιταλιστών. Πρόκειται για τη «Συνθήκη Σταθερότητος» ή άλλως το «Δημοσιονομικό Σύμφωνο». Το υπέγραψαν οι τότε σοσιαλδεξιές κυβερνήσεις μας. Τώρα, δήθεν με βαριά καρδιά, το αποδέχονται και οι «αριστεροί» μας αχυράνθρωποι. Δίνουν τα πάντα, κατεβάζουν ακόμα και τα παντελόνια τους. Προς εξιλασμό, προφανώς, και εξιλέωσή τους έναντι των δανειστών.

Το ύπουλο αυτό κατασκεύασμα αποδεικνύει περίτρανα τον φόβο των εμπνευστών του. Το πέρασαν αθόρυβα κι έπαψαν να μιλούν γι’ αυτό. Περιόρισαν το δικαίωμα επικύρωσης και εφαρμογής του σε μια δράκα δώδεκα κρατών (άρθρο 14 παρ.2), παραβιάζοντας το άρθρο 48 παρ.4 της Συνθήκης της Ε.Ε. (τρομάρα της!), που απαιτούσε ομοφωνία.

Το «μηχάνημα» αυτό, φοβικής έμπνευσης, θα το’ παιρνε ο διάολος ή ο άνεμος, αν δεν το στήριζαν οι πρόθυμοι, ανάλγητοι και φοβισμένοι ηγετίσκοι των κρατών – μελών (καλή ώρα!). Πλέον μισητοί αυτοί κι από τους εμπνευστές, περισσότερο γελοίοι, όταν, ψοφοδεείς, παριστάνουν τους ηγέτες και μάλιστα τους αριστερούς τοιούτους.

Με το σύμφωνο, τα αρπακτικά υποθέτουν πως κατακτούν για πάντα τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης επάνω στους λαούς. «Πλανώνται πλάνην οικτράν», όπως θα το διατύπωναν παλαιότεροι φιλόλογοι, που, πάντως, ήξεραν γράμματα.

Ας ακουστεί, για μία ακόμα φορά, η ανοησία της «δύναμης», διά στόματος της «μαντάμ» του Βερολίνου. Σχολιάζοντας η καγκελάριος το «Σύμφωνο Σταθερότητος», διά κρωγμών, έφτυσε γερμανιστί τα ακόλουθα:
«Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο πρόκειται να εισαγάγει φρένα χρέους μόνιμα στα εθνικά νομικά συστήματα. Θα διαθέτουν δεσμευτική και αιώνια ισχύ».

Αχ! Αυτή η αιωνιότητα της βλακείας τους!

Είναι προφανές ότι φοβούνται.

Διαισθάνονται, φαίνεται, τι δυσάρεστες εκπλήξεις τους επιφυλάσσει το παρελθόν.


ΠΗΓΗ: alfavita

Ο "επαναστάτης" νεολαίος, ράπερ και Γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ βόλεψε όλο το σόι του... Μετά θα λένε ότι καταδικάζουν τη βία, αν τον πετύχουν και τον πλακώσουν στα χαστούκια...


Kαι που ΄στε... δικαστές, "αριστεροί" του Τσίπρα... όταν έρθετε να πάρετε το σπίτι μου, ή στείλετε κατασχετήριο για χρέη στο δημόσιο και τράπεζα, μαζί θα σας πάρω... -όσους μπορέσω- κι από τώρα τον προτείνω μάρτυρα για να μην φάω ισόβια...
Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ο διορισμός της πολυαγαπημένης του μητέρας (το μάνα είναι για τις λαϊκούρες κι όχι τους αριστερούς καλλιτέχνες) στο Υπουργείο Υγείας, του αδελφού του στο Μαξίμου... κι ο μπαμπάς στο κομματικό ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο», αναλύει οικονομικά ζητήματα του σοσιαλισμού που οικοδομεί ο Αλέξης, ώστε να μορφωνόμαστε...
Α... μία φίλη του επαναστάτη νεολαίου και γραμματέα του κόμματος, η 25χρονη Χρύσα Πάντου, διορίστηκε και εκείνη ως...
μετακλητή υπάλληλος στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Υγείας... στο ίδιο γραφείο με τη μητέρα του φίλου της γραμματέα... Να μωρέ, το  κορίτσι να μοιράζεται τα έξοδα μετάβασης στην εργασία με τη μαμά του φίλου, μέρες λιτότητας και πάλης για το σοσιαλισμό!
Απολαύστε τον καλλιτέχνη κι επαναστάτη της κωλοτρυπίδας γραμματέα, που εμπνέει τη νεολαία της πατρίδας μας στην τέχνη της "ριζοσπαστικής αριστεράς" κι αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά μας:

Το ευέλικτο Πατσαβούρι της Βέρμαχτ, που είναι με όλους τους αρχηγούς, αλλά πολύ θα ήθελε να είναι αρχηγός ο ίδιος...

...θα πάρουμε πίσω τη γάτα και θα δώσουμε τους συνταξιούχους να τους αρμέγουν σαν αγελάδα


Σταθάκης: Η τελική συμφωνία για το ασφαλιστικό θα έχει αμφίπλευρους συμβιβασμούς
(θα πάρουμε πίσω τη γάτα και θα δώσουμε τους συνταξιούχους να τους αρμέγουν σαν αγελάδα)

Η Ζωή για τις πραξικοπηματικές συνωμοσίες του τραπεζικού παρακράτους…


"ΡΕΣΑΛΤΟ"
Εύστοχη η νέα παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου
"Προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι για τις δηλώσεις Στουρνάρα δεν έχει ακόμη κινηθεί ούτε η Δικαιοσύνη ούτε η Βουλή. 
Προκαλεί οργή η οικτρή προσπάθεια του @atsipras να κρυφτεί πίσω από ρεπορτάζ-παραγγελίες περί ΕΥΠ & ‪#‎Νομισματοκοπείου‬ και δελτία τύπου Σύριζα.
Ο κιτρινισμός, ο γκεμπελισμός και ο εκφοβισμός όπλα ενός έμφοβου πρωθυπουργού που προσπαθεί με φερέφωνα να ξαναγράψει την... ιστορία. 

Ο ίδιος πρωθυπουργός, μαριονέτα αδίστακτων τραπεζιτών, που αυτάρεσκα διατυμπανίζουν ότι ασκούν πολιτική χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση". 
 
ΠΗΓΗ:  https://www.facebook.com/zoe.konstantopoulou.official/?fref=nf

Διαβάστε και εδώ: 
http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=10086