ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Πως να διορθώσετε τα λάθη στο χαράτσι της ΔΕΗ


Πως να διορθώσετε τα λάθη στο χαράτσι της ΔΕΗ
Την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εντοπίσει λάθη στον υπολογισμό του ΕΕΤΑ (το λεγόμενο χαράτσι της ΔΕΗ) καθορίζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.
Συγκεκριμένα η εγκύκλιος καθορίζει ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση στον δήμο τους για διορθώσεις στα λάθη που έχουν αναγραφεί στο χαράτσι της ΔΕΗ από υπαιτιότητα των Δήμων θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να γίνει διαγραφή του ποσού που αναλογεί στο λάθος που έχει πραγματοποιηθεί είτε στα τετραγωνικά είτε στην τιμή ζώνης ,λάθη υπαιτιότητας των δήμων.
Στις περιπτώσεις, στις οποίες, από υπαιτιότητα των δήμων, ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ εσφαλμένα στοιχεία ακινήτων, που αφορούν την επιφάνεια του ακινήτου, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης, οι διορθώσεις των στοιχείων αυτών πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για υπόχρεους, που υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης λαθών στα στοιχεία του ακινήτου τους στον αρμόδιο δήμο μέχρι και τη 15η Μαΐου 2013.
Στις περιπτώσεις που, από υπαιτιότητα των δήμων, τα εσφαλμένα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΑ αφορούν την τιμή ζώνης, η διόρθωση αυτής πραγματοποιείται αποκλειστικά, εφόσον η τιμή ζώνης ήταν συμπληρωμένη εσφαλμένα στη βάση του ΔΕΔΔΗΕ και όχι περιπτώσεις που αυτή ήταν κενή. Στις παραπάνω περιπτώσεις ,απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από τον αρμόδιο δήμο, στην οποία περιλαμβάνονται τα ορθά στοιχεία του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο του κυρίου ή επικαρπωτή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού, η αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του ,ΔΟΥ καθώς και ρητή αναφορά ότι από υπαιτιότητα του δήμου δεν πραγματοποιήθηκαν οι διορθώσεις στο ΔΕΔΔΗΕ και αιτιολόγηση αυτής.
Στη βεβαίωση αναγράφεται επίσης ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του πολίτη, με την οποία ζητά τη διόρθωση των στοιχείων του ακινήτου του και η οποία επισυνάπτεται σε φωτοτυπικό αντίγραφο, και ότι έχει πραγματοποιηθεί η διόρθωση των στοιχείων του ακινήτου για την επιβολή του ΤΑΠ, το οποίο καταβάλλεται με τα ορθά στοιχεία.
Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στο ΔΕΔΔΗΕ και στη Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση για επανυπολογισμό του ΕΕΤΑ στον αρμόδιο, για τη φορολογία εισοδήματός του, Προϊστάμενο ΔΟΥ, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση του δήμου, που καθορίζεται παραπάνω, με τα ορθά στοιχεία υπολογισμού του ακινήτου, και δήλωση ή εκκαθαριστικό φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2013 για τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα.
Η ΔΟΥ, μετά την παραλαβή των στοιχείων, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση του ΕΕΤΑ, για τη συγκεκριμένη παροχή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Εκδίδει απόφαση διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, συντάσσει ΑΦΕΚ και, εάν από τη νέα εκκαθάριση προκύψει ποσό προς διαγραφή, τούτο διαγράφεται, ενώ, εάν προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποκοπή του ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ Παροχές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες, κατά την 1-5-2013, αφορούσαν μεν γεωργική ή βιομηχανική χρήση, αλλά στο μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν συμπληρωμένοι οι κωδικοί χρήσης τιμολογίου 3 ή 4, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί ΕΕΤΑ για αυτές, μπορούν να τύχουν απαλλαγής με την εξής διαδικασία: Υποβάλλεται αίτηση από το φορολογούμενο στον αρμόδιο, για τη φορολογία εισοδήματός του, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.,με επισυναπτόμενη βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι την 1-5-2013, από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, αντιστοιχήθηκε η παροχή σε γενικής χρήσης, λόγω μη συμπλήρωσης του πεδίου κωδικού χρήσης από τον πάροχο, και ότι η παροχή αυτή, τόσο πριν όσο και μετά την 1-5-2013, αντιστοιχεί σε κωδικό χρήσης 3 ή Ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., κατόπιν παραλαβής της αίτησης του υπόχρεου και αφού εξετάσει και αποδεχθεί τις αιτιάσεις αυτού, εκδίδει απόφαση διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, ως το συνημμένο υπόδειγμα 4, συντάσσει ΑΦΕΚ διαγραφής της οφειλής και, εάν προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποκοπή του ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων είναι ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Επιθεώρησης που εποπτεύει τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ, ύστερα από σχετική εισήγηση Οικονομικού Επιθεωρητή της ίδιας Επιθεώρησης.

Η εκρηκτική νέα αγαπημένη του Ντιέγκο Μαραντόνα


 Λέγεται ότι είναι το νέο αμόρε του Ντιέγκο Μαραντόνα... Ο οποίος, εκτός από μεγάλος ποδοσφαιριστής, έχει υπάρξει στη ζωή του και μέγας καρδιοκατακτητής.
Αυτή τη φορά ο Μαραντόνα, μετά τον χωρισμό του από τη σχεδόν 30 χρόνια νεότερή του Ροθίο Ολίβα, φαίνεται να έχει κατακτήσει την καρδιά του μοντέλου και χορεύτριας Καρολίνα Κουίν.
Το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε στο Ντουμπάι στη διάρκεια ενός ταξιδιού του Μαραντόνα και από τη στιγμή εκείνη οι μετοχές της ομολογουμένως εκρηκτικής Καρολίνα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη...

Ούτε μισή ελπίδα για «ζωή» στο Boeing – Οι ασφαλιστικές καταβάλλουν αποζημιώσεις

Ούτε μισή ελπίδα για «ζωή» στο Boeing - Οι ασφαλιστικές ξεκίνησαν την καταβολή αποζημιώσεων
Tην καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των επιβαινόντων του αεροσκάφους της Malaysia Airlines που θεωρείται ότι συνετρίβη στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, έχουν ήδη ξεκινήσει να καταβάλουν οι Κινεζικές ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.
Οι οικογένειες επτά επιβατών έλαβαν την Τρίτη 4,17 εκατομμύρια γιουάν (περίπου 488.000 ευρώ) ως αποζημίωση, όπως ανακοίνωσε η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Κίνας, η «China Life», ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στην πτήση MH370 επέβαιναν 32 πελάτες της και εκτιμά ότι η συνολική αποζημίωση που θα καταβάλει θα ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια γιουάν (: σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ).
Η ασφαλιστική εταιρεία «New China Life Insurance» θα αποζημιώσει τις οικογένειες εννέα πελατών της που επέβαιναν στο αγνοούμενο Boeing της Malaysia Airlines με περίπου ένα εκατομμύριο γιουάν, σύμφωνα με τον υπεύθυνο των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, Ζανγκ Χονγκσιά, οποίος μίλησε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς .
Η εταιρεία που εδρεύει στη Σανγκάη, η «China Pacific Insurance», ανακοίνωσε ότι κατέβαλε 525.000 γιουάν, μετέδωσε το Νέα Κίνα, ενώ η ασφαλιστική «Sunshine Insurance» αποζημίωσε με 500.000 γιουάν τους συγγενείς τριμελούς οικογένειας που επέβαινε στο αγνοούμενο αεροσκάφος. Περισσότεροι από 150 από τους 239 επιβαίνοντες της πτήσης MH370 ήταν Κινέζοι.
Τέλος, χθες έγινε γνωστό ότι η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Ribbeck Law με έδρα το Σικάγο κατέθεσε αγωγή στις ΗΠΑ κατά της Malaysia Airlines και κατά της κατασκευάστριας εταιρείας Boeing εκπροσωπώντας τον θείο (και όχι τον πατέρα όπως ανέφερε αρχικά το σχετικό Δελτίο Τύπου) ενός ινδονήσιου επιβάτη της πτήσης. Πρόκειται για τον Τζανουάρι Σιρεγκάρ, τον θείο του Φιρμάν Τσάντρα Σιρεγκάρ, και δικηγόρο ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος. Σήμερα η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει να εκπροσωπήσει τις οικογένειες περισσότερων από των μισών επιβαινόντων.
Όπως δήλωσε η δικηγόρος Μόνικα Κέλι της Ribbeck Law, η εταιρεία έχει επικοινωνήσει με μέλη των οικογενειών των θυμάτων σε πολλές χώρες και αναμένει να εκπροσωπήσει σχεδόν τους μισούς, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα της Μαλαισίας The Star. Απαντώντας στα δημοσιεύματα αυτά, εκπρόσωπος της Malaysia Airlines, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε σήμερα: «Δεν έχω πληροφορίες για συγγενείς των επιβαινόντων της πτήσης αυτής που να κατέθεσαν αγωγή, αλλά είναι δικαίωμά τους αν το επιθυμούν». «Θα αντιμετωπίσουμε αυτή την αγωγή αν κατατεθεί», πρόσθεσε η ίδια.

Αλλαγές στην Παιδεία – Μία εβδομάδα νωρίτερα στα θρανία αλλά με «λευκή εβδομάδα»

Γράμμα μαθητή στο Υπουργείο Παιδείας: Η διευθύντρια μας είπε να μην ξαναπάμε σχολείο
Νέες αλλαγές επέρχονται στην Εκπαίδευση, με το υπουργείο Παιδείας να επεξεργάζεται προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες η ερχόμενη σχολική χρονιά θα ξεκινήσει από 3 έως 7 ημέρες νωρίτερα, ενώ θα δοθεί και η δυνατότητα να θεσπιστεί «λευκή εβδομάδα», χειμωνιάτικες διακοπές δηλαδή, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού.
Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει η εφημερίδα «Τα Νέα», ο προγραμματισμός στον οποίο καταλήγει το υπουργείο προκειμένου οι σχετικές αποφάσεις να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα είναι να ξεκινήσει το σχολικό έτος 2014-2015 τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου αντί τις 11 Σεπτεμβρίου τα προηγούμενα χρόνια.
Συνεπώς, κύριος στόχος είναι να αυξηθεί κατά περίπου 10% και 5% αντίστοιχα σε Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ο διδακτικός χρόνος και να συνδυαστεί με μείωση της σχολικής ύλης και αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας ώστε να μπορεί να γίνει εμβάθυνση στα μαθήματα ενόψει της εφαρμογής του νέου προγράμματος στα λύκεια που ξεκινά για τη Β’ τάξη το ερχόμενο έτος (ήδη ισχύει για την Α΄ λυκείου) και να ενισχυθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Παιδείας, σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μαθήματα παραδίδονται για περίπου 150 ημέρες (χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που διαρκούν πολύ) και στην Πρωτοβάθμια 170. Φέτος το σχολικό έτος για την Δευτεροβάθμια τελειώνει στις 21 Μαΐου, μελετάται όμως από του χρόνου, αν καταστεί εφικτό χωρίς να προκληθεί καραμπόλα στις Πανελλαδικές, να τελειώνει λίγες ημέρες αργότερα.
Η αύξηση του διδακτικού χρόνου θα δώσει και τη δυνατότητα στο υπουργείο Τουρισμού να θεσπίσει την περίφημη «λευκή εβδομάδα» που είχαν προτείνει τον περασμένο Φεβρουάριο οι ξενοδόχοι προκειμένου να γίνονται περισσότερες εκδρομές οικογενειών και να ωφεληθούν οι τοπικές οικονομίες. Εάν συμβεί πάντως, δεν θα πρόκειται για ολόκληρη εβδομάδα αλλά για 1-2 πρόσθετες ημέρες σχολικής αργίας κολλητά στην Καθαρή Δευτέρα.
Φωτογραφία: Eurokinissi

ΣΥΡΙΖΑ: Η Κανέλλη είναι αυτή που θα μας ανεβάσει τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις

kanelli-tsipras-syriza-570
Για λογαριασμό του... ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως δρα η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όσο επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο βοηθά να ανεβεί δημοσκοπικά το κόμμα της Κουμουνδούρου.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο Βηματοδότης, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε πως «άλλη μία τέτοια επίθεση στον κ. Τσίπρα για το τσογλάν boy και ανεβαίνουμε δημοσκοπικά»,αναφερόμενοι στα πρωτοφανή λόγια της κυρίας Κανέλλη.
Παράλληλα χαρακτηρίζουν την εν λόγω επίθεση άδικη καθώς δεν την εντάσουν στο πλαίσιο της πολιτικής κριτικής. «Ο δε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Σκουρλέτης επέμεινε ότι με όλα αυτά που κάνει η Λιάνα εκθέτει πρωτίστως το ΚΚΕ και υπενθύμιζε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει: «Οταν της ετέθη η ερώτηση τι θα γίνει στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, απάντησε: "Δεν θα ήξερα τι να κάνω αν στον δεύτερο γύρο ήταν ο Κασιδιάρης με τον Σακελλαρίδη"», αναφέρει το δημοσίευμα.
Φωτογραφία: Eurokinissi

Καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα σε περισσότερους απο 22.000 δικαιούχους

Σήμερα καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα σε περισσότερους απο 22.000 δικαιούχους
Σήμερα, θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ (το Ενιαίο Επίδομα Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) σε 22.835 δικαιύχους, για το έτος 2013, όπως διευκρίνισε ο διοικητής του ΟΓΑ, Ξενοφών Βεργίνης.
Συγκεκριμένα σε όσους δικαιούχους εκκρεμούσε η πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ από το 2013 και δεν θα πληρωθούν ούτε σήμερα θα λάβουν τα χρήματα μαζί με την προκαταβολή των επιδομάτων του 2014 δηλαδή περίπου στις 20 Απριλίου.
Αυτοί που πληρώθηκαν τα επιδόματα του ΟΓΑ είναι:
 • Όσοι υπέβαλαν αίτηση Α21 για πρώτη φορά και ελέγχθηκαν οι αιτήσεις τους. Οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά τα ποσά που τους αναλογούν από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματός τους .
 • Όσοι υπέβαλαν τις απαραίτητες τροποποιητικές διορθώσεις ηλεκτρονικά και ελέγχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια – Οnion rings με σπιτική σος για πολύ κρατσάνισμα

onion-rings-570
Ποιος είπε πως τα onion rings πρέπει να συνοδεύονται από burger; Μαζί με μία σπιτική σάλτσα μπάρμπεκιου είναι μια χαρά για ορεκτικό ή και σαν κανονικό γεύμα, αφού είναι σαν τα πατατάκια...δεν μπορείς να μείνεις σε 3-4.
ΥΛΙΚΑ
Για τα onion rings
 • 4 μεγάλα κρεμμύδια σε κρίκους
 • 1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις
 • αλάτι
 • πιπέρι
 • 1 κ.σ. λάδι
 • 1 κούπα μπύρα ή ανθρακούχο νερό
Για τη σάλτσα bbq
 • Κόκκινο κρασί
 • Ξύδι
 • Μουστάρδα
 • Πολτός ντομάτας
 • Σάλτσα σόγιας
 • Πιπερόριζα (τζίντζερ)
 • Ζάχαρη
 • Σκόρδο (καθαρισμένες σκελίδες)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Για τα onion rings
 • Ετοιμάστε πρώτα το χυλό.
 • Κοσκινίστε το αλεύρι σε ένα μπολ. Ρίξτε λίγο αλάτι και πιπέρι. Ανοίξτε στη μέση ένα λάκκο. Ρίξτε το λάδι και την μπύρα.
 • Παίρνοντας το αλεύρι λίγο,λίγο από τριγύρω δουλέψτε το μείγμα τόσο όσο χρειάζεται να γίνει λείος χυλός ή καλύτερα χτυπήστε τα υλικά στο μίξερ 1 λεπτό να ενωθούν σε λείο χυλό.
 • Προσοχή μην το παραχτυπήσετε.
 • Αν θέλετε να γίνει ο χυλός πιο αραιός προσθέστε λίγη μπύρα ακόμη.
 • Αφήστε το χυλό να σταθεί 1 ώρα αλλιώς θα γλιστράει και δε θα κολλάει στα κρεμμύδια.
 • Κόψτε τα κρεμμύδια σε κρίκους, βουτήξτε τα στο χυλό και τηγανίστε τα σε καυτό λάδι ή στη φριτέζα.
 • Σερβίρετε τα αμέσως.
 • Ρίξτε σε ένα μπλέντερ τα υλικά για τη σάλτσα και χτυπήστε μέχρι να αποκτήσει κρεμώδη και ομοιογενή υφή.