ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Το κλειδί για την ευτυχία δεν είναι τα χρήματα, αλλά η οικογένεια και οι σχέσεις
Ο οικονομικός πλούτος δεν είναι το κλειδί για την ευτυχία. 

Αντίθεταη οικογένεια, ο γάμος, οι συγγενείς, το εύρος και το βάθος των κοινωνικών σχέσεων, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ευτυχία, ανεξάρτητα από τα χρήματα. 

Συνήθως οι άνθρωποι γίνονται πιο πλούσιοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Όμως αυτό δεν συνοδεύεται αναγκαστικά και από περισσότερη ευτυχία. 

Περισσότερα χρήματα δεν σημαίνει περισσότερη ευτυχία. Σίγουρα χρειάζεται ένα επίπεδο οικονομικής δύναμης για την εκπλήρωση των βασικών αναγκών το οποίο όμως είναι σχετικά χαμηλό. 

Στους ανθρώπους η σχετικότητα του εισοδήματος τους, είναι σημαντικότερη από την απόλυτη αξία του. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται πλούσιοι εάν δεν συγκρίνουν την κατάσταση τους με άλλους. Όμως όσο καλά και εάν είναι κάποιος από οικονομικής άποψης, θα υπάρχει πάντοτε κάποιος που θα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. 

Το συνεπακόλουθο της κατάστασης αυτής είναι η διαπίστωση ότι όταν οι άνθρώποι πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει, αμέσως μετά βάζουν ψηλότερους στόχους. Αυτόματα οι ελπίδες για την ευτυχία αλλάζουν επίπεδο. Η προϋπόθεση για να είναι ευτυχισμένοι μεταφέρεται στην επίτευξη των νέων ψηλότερων και δυσκολότερων στόχων. 


Για πολλούς ανθρώπους η ζωή είναι μια συνεχής αναζήτηση αυτών που θέλουν αντί να είναι η αναζήτηση της απόλαυσης και της ευτυχίας

Η σχετικότητα της αίσθησης της ικανοποίησης και της ευτυχίας αποδεικνύεται από τις έρευνες σε πλούσιες και φτωχές χώρες. 

Σε ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το επίπεδο πλούτου των πολιτών τους είναι πολύ ψηλότερο από εκείνο φτωχών χωρών όπως το Μεξικό και η Γκάνα. 

Όμως ο βαθμός ικανοποίησης και ευτυχίας βρίσκεται στα ίδια επίπεδα παρά το γεγονός ότι στις πλουσιότερες χώρες το εισόδημα μπορεί να είναι 10 φορές μεγαλύτερο από εκείνο στις φτωχότερες χώρες. 

Επίσης επισημαίνεται το γεγονός ότι ενώ το εισόδημα στις ανεπτυγμένες χώρες έχει τουλάχιστον τετραπλασιαστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εντούτοις το υποκειμενικό επίπεδο ευτυχίας όπως βιώνεται από τους πολίτες των χωρών αυτών, δεν έχει αλλάξει σημαντικά. 

Η ευτυχία των ανθρώπων έχει άμεση σχέση και επηρεάζει και τη σωματική τους υγεία. 

Ένα σύγχρονο χαρακτηριστικό παράδειγμα που υπάρχει σήμερα είναι αυτό των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Στις χώρες αυτές οι πολίτες συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι είναι από τους πλέον δυστυχείς στον κόσμο. Στις εν λόγω χώρες παρατηρείται μια συνεχής πτώση της διάρκειας της ζωής των πολιτών τους. 

Έρευνες σε μοναχές που διήρκεσαν για 70 χρόνια, έδειξαν ότι οι αυτές που έκφραζαν από τη νεότητα τους θετικές αισθηματικές καταστάσεις είχαν μέσο όρο διάρκεια ζωής κατά 10 χρόνια μεγαλύτερο από ότι αυτές που είχαν τις λιγότερο θετικές αισθηματικές καταστάσεις. 

Είναι βέβαιο ότι η επιστημονική έρευνα παρήγαγε πολλά πειστικά στοιχεία που στηρίζουν τη θεωρία ότι η ευτυχία προσθέτει χρόνια στη διάρκεια ζωής μας όπως παράλληλα κάνει τα χρόνια της ζωής πιο καλά. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο οικονομικός πλούτος μπορεί να προσφέρει ευτυχία αλλά μετά από ενα επίπεδο σχετικά χαμηλό, αυτή είναι λίγη και συνήθως πρόσκαιρη. 

Εάν τα χρήματα δεν μας προσφέρουν ευτυχία, τι είναι αυτό που μπορεί να το κάνει; 

Έρευνα που έγινε σε 44 χώρες (Pew Research Center), έδειξε ότι: 

1. Η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας είναι η οικογένεια 

2. Οι παντρεμένοι ανθρώποι ζουν συνήθως τουλάχιστον 3 χρόνια περισσότερα και ταυτόχρονα έχουν καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία από τους ανύπαντρους 

3. Η οικογένεια σε ένα άνθρωπο, αυξάνει τα αισθήματα ικανοποίησης και όσο περισσότερο χρόνο περνά κάποιος με την οικογένεια του, τόσο θετικότερα αυτό επενεργεί στην ψυχική υγεία και στην ευτυχία του

Οι οικονομολόγοι ορίζουν ως "κοινωνικό κεφάλαιο" τους δεσμούς που ενώνουν τις οικογένειες, τους γείτονες, τους εργαζόμενους στον ίδιο χώρο, τις κοινότητες και τις θρησκευτικές ομάδες. 


Η δύναμη του κοινωνικού κεφαλαίου συσχετίζεται έντονα με το υποκειμενικό αίσθημα ικανοποίησης και ευτυχίας των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα το βάθος και το εύρος των κοινωνικών σχέσεων ενός ατόμου είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαθορίζουν και προλέγουν το βαθμό ευτυχίας του. 

Η εργασία είναι κεντρικός παράγοντας στην ικανοποίηση που έχει ένας άνθρωπος από τη ζωή του. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ευτυχία του. 

Η αυτονομία που έχει κάποιος στην εργασία του, ο τρόπος και ο ρυθμός με τον οποίο πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του, η εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, η ορθότητα και δικαιότητα των διαδικασιών, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, είναι καθοριστικοί παράγοντες στην ικανοποίηση από την επαγγελματική απασχόληση. 

Σε εθνικό επίπεδο, όταν οι κυβερνήσεις δίνουν σημασία στις ατομικές προτιμήσεις, τότε οι πολίτες γίνονται πιο ευτυχισμένοι. Οι επιλογές που δίνονται στους πολίτες και ταυτόχρονα το αίσθημα που έχουν ότι μπορούν να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας τους, αυξάνουν το αίσθημα ικανοποίησης και ευτυχίας που έχουν. Τελειώνοντας την ενδιαφέρουσα αυτή ανάλυση της σχέσης χρημάτων και ευτυχίας, ας δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το επίπεδο ικανοποίησης μας από τη ζωή και ταυτόχρονα της ευτυχίας μας: 

1. Είναι καλό αρχικά να κάνουμε μια δική μας εσωτερική ανασκόπηση. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Ας κοιτάξουμε προς τα έξω όχι για να κάνουμε συγκρίσεις με τους άλλους αλλά για να αναπτύξουμε κοινωνικές σχέσεις με ανθρώπους. Αυτός είναι ένας πιο σίγουρος δρόμος προς την ευτυχία. 

2. Ας δημιουργήσουμε στενές σχέσεις φιλίας και αγάπης, με ανθρώπους που εκτιμούμε. Ας δουλέψουμε σκληρά για την καλλιέργεια και διατήρηση των καλών μας σχέσεων. Ας προγραμματίσουμε συχνές επαφές με την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονες και τους φίλους μας. 

3. Είναι σημαντικό να περιορίσουμε τη διείσδυση του επαγγέλματος μας στην προσωπική μας ζωή. Πρέπει να παραμένει αρκετός χρόνος για τις προσωπικές σχέσεις και την ψυχαγωγία μας. Εάν η δουλειά σας, σκοτώνει τα υπόλοιπα, σκεφτείτε να την αλλάξετε εάν μπορείτε. Προσέξτε όμως να μην σας απολύσουν διότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα τραυματικό στον ψυχικό κόσμο ίσως ακόμη πιο πολύ από την απώλεια σrυζύγου και μάλιστα αυτό διαρκεί περισσότερο. Εάν έχετε ελεύθερο χρόνο, ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό, προσφέρετε στην κοινότητα σας ή ασχοληθείτε με τη θρησκεία σας.

Ίσως θα ήταν καλό οι πολίτες μιας χώρας, να επιμένουν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης τους πρέπει να είναι η αύξηση της ευτυχίας των πολιτών τους. 

Το επίπεδο ευτυχίας των πολιτών θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους δείκτες προόδου μιας χώρας όπως και οι οικονομικοί δείκτες. Είναι αναγκαίο να αξιολογείται και η πρόοδος του, να παρακολουθείται στενά. 

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι καλύτερη κοινωνία είναι αυτή στην οποία το επίπεδο ευτυχίας είναι το ψηλότερο. 

Πηγή: Medlook.net.cy

Η «ευρω-λησταρχία» της ΕΕ
  • «Τι θα πει αφελληνισμός; Εγώ θέλω καλές τρά­πεζες. Δεν με νοιάζει αν είναι γαλλικές, γερμα­νικές, αμερικανικές ή ελληνικές», δήλωσε στη Βουλή ο Γ. Προβόπουλος


Νέο πολίτευμα εγκαθίσταται καθ' άπασαν την επικράτειαν της ΕΕ: η... «ευρω-λησταρχία»! Οι υπουργοί Οικονομικών των 17 κρατών της Ευρωζώ­νης συζήτησαν τις λεπτομέρειες της νομικής κατοχύρωσης της αρπαγής των καταθέσεων (!) που βρίσκονται στις τράπεζες των αντίστοιχων χωρών, όταν και σε όποιο ποσοστό κρίνουν οι κυβερνήσεις τους κατά περίπτωση, με πρόσχημα την κατάσταση της κάθε τράπεζας και επί της ουσίας αναλόγως των αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού. Ο κάθε πρωθυπουργός δηλαδή θα βουτάει από τις καταθέσεις όσα λεφτά του λείπουν! Ληστεία με ευρωπαϊκή εγγύηση!

Οχι μόνο στην Ευρωζώνη, αλλά και στις 27 χώρες της ΕΕ θα επεκταθεί αυτό το υπέροχο καινούργιο καθεστώς της κατάσχεσης τμήματος ή και όλων των καταθέσεων πάνω από κάποιο ποσό. Το έχει ήδη προαναγγείλει ο αρμόδιος επίτροπος επί της Οικονομίας, ο Ολι Ρεν, μιλώντας σε φινλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο. Η Κομισιόν ετοιμάζει σχετική οδηγία που θα γίνει νόμος σε όλη την ΕΕ, διακήρυξε.

Καμία αξία δεν έχουν επομένως οι διαβεβαιώσεις που έδωσε στη Βουλή ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ότι «Δεν υπάρχει ο παραμικρός φόβος για κανέναν καταθέτη και καμία κατάθεση ανεξαρτήτως ύψους» στις ελληνικές τράπεζες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε ότι προσωπική του πρόθεση μπορεί να είναι ότι «ουδείς καταθέτης, μικρός, μεσαίος ή μεγάλος, θα χάσει χρήματα» και όντως αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή όμως που η ΕΕ αποφασίζει ότι οι καταθέσεις πάνω από ένα εγγυημένο όριο (που αυτή τη στιγμή ορίζεται προσωρινά στις 100.000 ευρώ) θα κατάσχονται κατά ένα ποσοστό ή και συνολικά, αν η τράπεζα δεν πηγαίνει καλά, πώς θα εγγυηθεί αυτές τις καταθέσεις ο Γιώργος Προβόπουλος; Θα βγει στο... αντάρτικο κατά του Σόιμπλε;

Υπέρ του αφελληνισμού (!) των ελληνικών τραπεζών από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος τάχθηκε στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ. «Τι θα πει αφελληνισμός; Εγώ θέλω καλές τράπεζες. Δεν με νοιάζει αν είναι γαλλικές, γερμανικές, αμερικανικές ή ελληνικές», δήλωσε, απευθυνόμενος προς τους εμβρόντητους βουλευτές, εκ των οποίων εκείνοι της αντιπολίτευσης των αποδοκίμαζαν.

Δεν σταμάτησε εκεί. «Κατά το ήμισυ δεν είναι ελληνικές. Αν αυτό το διάστημα της μεγάλης κρίσης ήταν ξένα ονόματα, δεν θα ήταν αποκομμένες από τις ξένες αγορές και το θέμα της ρευστότητας που σήμερα αντιμετωπίζουμε, δεν θα υπήρχε. Θα ήταν πολύ καλύτερες οι καταστάσεις!» υπογράμμισε. Μάλιστα. «Θα ήταν πολύ καλύτερες οι καταστάσεις» αν οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονταν εξ ολοκλήρου στα χέρια ξένων και δεν είχαν καν ελληνικά ονόματα! Αφωνος μένει κανείς.

Θρασύτατοι οι τραπεζίτες, όπως αποδεικνύει και το παράδειγμα του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Πανίκου Δημητριάδη. Δεν τον θέλει η κυπριακή Βουλή - μάλιστα οι επικεφαλής όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων αποφάσισαν ομόφωνα τη διενέργεια έρευνας εναντίον του για παραπλάνηση του Κοινοβου­λίου. Δεν τον θέλει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Αυτός όμως αρνείται κατηγορηματικά να παραιτηθεί από τη θέση του.

«Εμένα με θέλει η ΕΚΤ!» απάντησε ανερυθρίαστα. Αισθάνεται εκπρόσωπος των κατοχικών δυνάμεων! Εχει δίκιο. «Μην τολμήσετε να πειράξετε τον άνθρωπό μας γιατί θα παραπέμψω την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!» ήταν το νόημα απειλητικής επιστολής που έστειλε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι στους Κύπριους.

Γερο Παΐσιος: Ποτέ «ας το βρη από τον Θεό»


2990 gero pasios pote as to vri apo ton theo 1 315x236 250x180 Γερο Παΐσιος: Ποτέ «ας το βρη από τον Θεό»- Γέροντα, είναι σωστό να λέη κανείς γι” αυτόν που τον αδικεί: «ας το βρη από τον Θεό»;
- Όποιος το λέει αυτό κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταριέται με ευγένεια.
Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ανέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε: «Ας το βρουν από τον Θεό».
Σ” αυτήν την ζωή όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις, για να περάσουμε στην άλλη την αιώνια, στον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε Χριστιανό, γιατί ο Χριστός δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι ».
Όπως επίσης καλύτερη ευχή από όλες είναι, όταν μας καταριούνται άδικα και το δεχόμαστε σιωπηλά με καλοσύνη.
Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους, που έχουν κακότητα και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μη θέλουμε να δικαιωθούμε, όταν η αδικία αφορά μόνον το άτομό μας. Ούτε και να πούμε: «Να το βρουν από τον Θεό», γιατί και αυτό είναι κατάρα.
Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δυναμώση, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή (στην αφάνεια, όσο μπορούμε). Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτόν μας ετοιμάζουν χρυσά στεφάνια για την αληθινή ζωή.
Φυσικά, όσοι είναι κοντά στον Θεό ποτέ δεν καταριούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα αλλά όλο καλωσύνη και ό,τι κακό κι αν πετάξη κανείς σ” αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους αγιάζεται, και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά.

agioritikesmnimes

Δείτε την τεράστια γκάφα σε διαφήμιση των Mcdonald’s που προκάλεσε σάλο


deite tin terastia gkafa Δείτε την τεράστια γκάφα σε διαφήμιση των Mcdonalds που προκάλεσε σάλοΣε απολογία εκ μέρους της εταιρίας κατέληξε η πρόσφατη καμπάνια των Mcdonald’s που προκάλεσε σάλο καθώς αστειευόταν με θέματα ψυχικής υγείας.
Στη διαφήμιση που αφορούσε το Big Mac εμφανιζόταν μια γυναίκα σε απόγνωση και δίπλα της αναγραφόταν «Δεν είστε μόνοι. Εκατομμύρια άνθρωποι αγαπούν το Big Mac» ενώ στο κάτω μέρος της αφίσας υπήρχε «γραμμή επικοινωνίας» παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιούν ψυχικά ασθενείς.
Μετά από το σάλο που ξέσπασε και τις διαμαρτυρίες που ξεσήκωσε, οι υπεύθυνοι της εταιρίας αναγκάστηκαν να ζητήσουν συγνώμη και να αποσύρουν την καμπάνια.
26 Δείτε την τεράστια γκάφα σε διαφήμιση των Mcdonalds που προκάλεσε σάλο

Αυτός είναι ο άνεργος Έλληνας που κάθε μήνα ταϊζει 3.000 πληγέντες της κρίσης από το υστέρημά του


aftos einai o anergos Αυτός είναι ο άνεργος Έλληνας που κάθε μήνα ταϊζει 3.000 πληγέντες της κρίσης από το υστέρημά τουΟ Κώστας Πολυχρονόπουλος είναι μια ασυνήθιστη περίπτωση Έλληνα. Κάθε μέρα στήνει το πρόχειρο κουζινάκι του σε διαφορετικό σημείο της Αθήνας και προσφέρει εντελώς δωρέαν φαγητό σε όποιον το έχει ανάγκη.
«Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, ελεημοσύνη ή κάποιου είδους συσσίτιο. Όχι, αυτό που κάνουμε εδώ λέγεται αλληλεγγύη…» λέει στη Lifo, ο εμπνευστής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».
Ξεκίνησε την ανιδιοτελή δράση του τον Δεκέμβριο του 2011, έπειτα από ένα περιστατικό που, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, τον στιγμάτισε. «Εργαζόμουν για 25 χρόνια στον χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ ως στέλεχος σε μια πολυεθνική εταιρεία. Τον Σεπτέμβριο του 2009 έχασα τη δουλειά μου και έως σήμερα παραμένω άνεργος. Το πρώτο διάστημα ήταν σκληρό. Αναγκάστηκα να μετακομίσω και σε ηλικία 47 ετών επέστρεψα στο πατρικό μου, όπου μένω πλέον με τη μητέρα μου. Έκανα πολλές προσπάθειες να βρω δουλειά, όμως όλες έπεσαν στο κενό
. Κι εγώ με τη σειρά μου σε πολύμηνη κατάθλιψη. Δεν ήθελα να βλέπω κανέναν, δεν ήθελα να βγαίνω έξω, ήμουν μονίμως χαμένος στις σκέψεις μου. Συνολικά έκανα ένα εξάμηνο να βγω από το σπίτι. Ώσπου μια μέρα αποφάσισα να κάνω έναν περίπατο για να καθαρίσει κάπως το μυαλό μου από την κλεισούρα. Και τότε συνέβη κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Περπατώντας στον δρόμο αντίκρισα δυο παιδιά, όχι μεγαλύτερα από 14 ετών, να παλεύουν πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων για ένα σάπιο μήλο. Χτυπούσαν με μανία το ένα το άλλο, προσπαθώντας να το πάρουν. Η εικόνα αυτή με συγκλόνισε. Γυρίζοντας σπίτι, πήρα τηλέφωνο μια φίλη και τη ρώτησα αν θα την ενδιέφερε να βγούμε παρέα και να μοιράσουμε φαγητό σε κόσμο που έχει ανάγκη. Δέχτηκε και την επόμενη μέρα φτιάξαμε μερικά σάντουιτς και πήραμε τους δρόμους. Στην αρχή οι περαστικοί, ακόμα και οι άποροι, μας αντιμετώπιζαν με δισταγμό – παρότι προσφέραμε εντελώς δωρεάν φαγητό, κανείς δεν το έπαιρνε. Έτσι, τα πρώτα σάντουιτς αναγκαστήκαμε να τα φάμε εμείς. Όμως, δεν το βάλαμε κάτω. Ξαναβγήκαμε λίγες μέρες μετά και αυτήν τη φορά τα πράγματα πήγαν καλύτερα. Σήμερα, η κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος» ταΐζει 3.000 ανθρώπους τον μήνα, δηλαδή περίπου 90-100 άτομα την ημέρα».
Για τον Κώστα αυτό το κατόρθωμα δεν είναι παρά μια συλλογική νίκη, γιατί με τον καιρό ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι έσπευδαν να τον βοηθήσουν, προσφέροντας φαγητό. «Καμιά φορά ακούω να λένε ότι ο Έλληνας είναι απαθής προς τον συνάνθρωπό του, πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο εαυτός του. Από την εμπειρία μου και μόνο θα σου πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα πλήθος ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις προσφέρθηκε να βοηθήσει, ο καθένας με τον τρόπο του. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα, τα οποία με συγκίνησαν για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Το πρώτο είναι ο ορισμός της αλληλεγγύης. Πέρσι, ένα μεσημέρι μαγείρευα στο Πεδίον του Άρεως, όταν ξαφνικά με πλησιάζει ένας ηλικιωμένος άντρας και με ρωτά τι κάνω εκεί. Από τα ρούχα του φαινόταν φτωχός άνθρωπος και πίστεψα ότι ήθελε να μου ζητήσει φαγητό. Όταν του εξήγησα τι έκανα, ξέσπασε σε λυγμούς και δεν μπορούσα να τον συνεφέρω με τίποτα! Και τότε ο παππούς έκανε κάτι που μου έσκισε την καρδιά στα δύο
. Έβγαλε από μία σακούλα μια φραντζόλα ψωμί και την έκοψε στη μέση. Κλαίγοντας μου είπε: «Λεβέντη μου, λεφτά δεν έχω, ούτε φαγητό να σου δώσω, μονάχα αυτήν τη φραντζόλα ψώνισα σήμερα. Σου δίνω τη μισή για να φάνε κι άλλοι άνθρωποι. Πάρ’ τη, σε παρακαλώ, αυτό που κάνεις είναι πολύ σημαντικό». Τρελάθηκα! Το βράδυ σκεφτόμουν το περιστατικό και κατέληξα πως αυτό ακριβώς είναι η αλληλεγγύη. Να προσφέρεις κάτι από το υστέρημα, όχι από το περίσσευμά σου. Το άλλο παράδειγμα αφορά μια κυρία της καλής κοινωνίας, η οποία είναι σύζυγος πολύ γνωστού εφοπλιστή και μου φέρνει πολύ συχνά, μόνη της πάντα, δεκάδες σακούλες με φαγητό, για να έχω αποθέματα και να μην ξεμένω. Μόνο μία χάρη μου έχει ζητήσει. Να μη μάθει ποτέ κανείς το όνομά της».
Κατά καιρούς έχουν προσεγγίσει τον Κώστα αρκετοί φορείς αλλά και μεγάλα σούπερ μάρκετ, για να τον βοηθήσουν στο έργο του. Ουδέποτε αποδέχτηκε κάποια από τις προτάσεις τους. «Υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από αυτού του τύπου τις “βοήθειες” και δεν θέλω να τους κάνω τη χάρη. Θα προχωρήσω μόνος μου, συντροφιά αποκλειστικά και μόνο με ανθρώπους που στέκονται δίπλα μου από καρδιάς. Οι εταιρείες, η Εκκλησία ή άλλοι φορείς πιστεύουν ότι οι άποροι είναι ζώα που θα τους πετάξουν λίγο φαγητό και αυτοί θα τρέξουν να τους γλείψουν το χέρι. Όμως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη κάτι περισσότερο. Κάποιον να τους ακούσει, να επικοινωνήσει ουσιαστικά μαζί τους την ώρα που μοιράζονται ένα πιάτο φαΐ. Αυτό είναι που τους λείπει, όχι η ελεημοσύνη της κακιάς ώρας». Την ώρα που συζητάμε με τον Κώστα το συνεργείο του γαλλικού Canal Plus –που έχει φτάσει στο μεταξύ– τραβάει πλάνα από την αυτοσχέδια κουζίνα του. Μια μεσόκοπη περαστική κυρία ρωτά τη γαλλόφωνη δημοσιογράφο Αγγελική Κουρούνη και τον καμεραμάν Χριστόφορο Γεωργούτσο από πού είναι. Όταν της απαντούν «από τη Γαλλία», εκείνη αρχίζει να φωνάζει: «… Δείξτε τα, δείξτε, να δουν τα χάλια μας». Ο Κώστας παρεμβαίνει ευγενικά: «Όχι, κυρία μου, δεν είναι εδώ για να δείξουν τα χάλια μας, αλλά την αλληλεγγύη μας. Το ξεχασμένο μας φιλότιμο που ξυπνά και πάλι έπειτα από 20 χρόνια χειμερίας νάρκης».
Πίσω, ένα ζευγάρι Γερμανών τουριστών συλλέγει πληροφορίες για την κουζίνα. Όταν μαθαίνουν ότι ο Κώστας είναι άνεργος και, παρ’ όλα αυτά, προσφέρει δωρεάν φαγητό σε άπορους, δείχνουν έκπληκτοι. Ο άντρας ρωτά πώς μπορούν να βοηθήσουν κι εκείνοι. «Πείτε στη φράου Μέρκελ να μη μας ζορίζει τόσο πολύ…» λέει κομματάκι ειρωνικά μια κυρία, η οποία συχνά-πυκνά φέρνει τρόφιμα στον Κώστα. «Αυτό, μάλλον, πρέπει να το πει ο πρωθυπουργός σας…» απαντά ο ετοιμόλογος Γερμανός, ανταποδίδοντας με ένα χαμόγελο. Δειλά-δειλά οι πρώτοι «θαμώνες» της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» κάνουν την εμφάνισή τους στο πλακόστρωτο του Θησείου. Το μενού σερβίρει σήμερα κοτόπουλο με μανέστρα.
Ρεπορτάζ: Αντώνης Ντινιακός
Φωτογραφία: Αλέξανδρος Κατσής
Πηγή: iefimerida

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ

Συνέντευξη τύπου  με θέμα την ίδρυση της πρώτης Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στην Πιερία,  παραχωρούν από κοινού η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε.Πιερίας, κ. Δημήτρης Τσιμήτρης, την Τρίτη 16 Απριλίου 2013, στις 10 το πρωί στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

Νεολαια Ανεξαρτητων Ελληνων

Θρίαμβος για την Πιερία στο 1ο συνέδριο Νεολαίας ανεξάρτητων Ελλήνων στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Metropolitan Hotel.Στην Εκτελεστική Επιτροπή Νεολαίας η οποία αποτελείται από 80 μέλη, εξελέχθησαν 2 άτομα απο την Πιερία.

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΠΙΕΡΙΑ)
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΠΙΕΡΙΑ)            

Άγιο Όρος: Tο καντήλι συνεχίζει να κουνιέται μόνο του – Τι προμηνύει;


agio oros To kantili synexizei na kounietai mono tou ti prominyei 1 315x236 300x224 Άγιο Όρος: Tο καντήλι συνεχίζει να κουνιέται μόνο του   Τι προμηνύει;Ανάστατο το Άγιο Όρος και οι Άγιοι Πατέρες. Το καντήλι που βρίσκεται μπροστά από την εικόνα του Αγίου Μανδηλίου του Καθολικού στον Ι.Ν. Αγίας Άννης κουνιέται μόνο του από χθες στις 9.00 το πρωί.
Εκατοντάδες τηλεφωνήματα δέχονται οι πατέρες στην Ιερά Σκήτη της Μικράς Αγίας Άννης στο Άγιο Όρος μετά την αποκάλυψη από το »Αγιορείτικο Βήμα» για το καντήλι που κουνιέται.Πολύς κόσμος δηλώνει την έκπληξή του για το γεγονός.Το καντήλι που βρίσκεται μπροστά από την εικόνα του Αγίου Μανδηλίου του Καθολικού στον Ι.Ν. Αγίας Άννης κουνιέται μόνο του από χθες στις 9.00 το πρωί.
Το »Αγιορείτικο Βήμα» επικοινώνησε εκ νέου την Παρασκευή το βράδυ και οι ερημίτες που ζουν στη ξακουστή Σκήτη, επιβεβαίωσαν για μία ακόμα φορά ότι το καντήλι κουνιέται συνεχώς.Η παράδοση αναφέρει, αλλά και όπως έχει αποδειχθεί με τα γεγονότα, ότι όταν το καντήλι κινείται στις εορτές προμηνύει ευχάριστα γεγονότα, ενώ αντιθέτως Όταν κινείται στις καθημερινές ημέρες πιστεύεται ότι αυτό το γεγονός είναι ένα προμήνυμα για δυσμενή γεγονότα.
Βέβαια οι μέρες της σαρακοστής που διανύουμε είναι περίοδο μετανοίας και δεν είναι κοινές μέρες του χρόνου, όπως μας είπε γέροντας από τον Άθωνα, θέλωντας έτσι να δώσει μία θετική ένδειξη του γεγονότος.
Πάντως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση της Ιεράς Σκήτης μετά από τη σύναξη των γερόντων που θα γίνει έκτακτα μέσα στις επόμενες μέρες.

Ίλιγγος! Με ποδήλατο κατέβηκε τα 999 του Παλαμηδιού [Video]


Όνειρό του ήταν να κατεβεί τα 999 σκαλοπάτια του Παλαμηδίου με το ποδήλατο. Είχε επισκεφθεί το κάστρο του Ναυπλίου όταν...
ήταν έφηβος και του είχε καρφωθεί η ιδέα, μέχρι που μεγάλωσε, οπότε επέστρεψε για να υλοποιήσει το σχέδιο του.

Το δύσκολο αλλά εντυπωσιακό εγχείρημα ο Bill Αριστοτέλους το κατάφερε με το νέο του ποδήλατο. Την κατάβαση κατέγραψε με μοναδικά πλάνα η κάμερα που τον συνόδευε.

moriasnow.gr

Απίθανη σχέση νεογέννητου με τρία κουτάβια!


Έντεκα πόζες μοναδικές. Πλήρως συναισθηματικές και απίστευτα ξεχωριστές. Ένα νεογέννητο μωρό, νεοφερμένο στον κόσμο των ανθρώπων γεύεται απίστευτα συναισθήματα μέσα από... την πρώτη επαφή που έχει με τρία κουτάβια (νεογέννητα κι αυτά) παγκ. 

Το μωρό μαζί με τρία μωρά βιώνουν την καθημερινότητα -του ύπνου κυρίως- απολαμβάνοντας το ένα την αγκαλιά του άλλου, τα χάδια -που δεν υπολείπονται-, τα φιλιά -που δεν είναι διόλου διακριτικά.

Κι όλα αυτά μέσα στην απόλυτη ελευθερία που προσφέρουν οι γονείς γι’ αυτή τη μοναδική επαφή που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για μια υγιή ανάπτυξη, και από τις δύο πλευρές. Γιατί η αγκαλιά, η αγάπη, η τρυφερότητα και η επαφή δεν έχουν ούτε φύλο, δεν ξεχωρίζουν είδος ή ράτσα, άνθρωπο ή ζώο. Είναι απλώς μοναδικά και ανεκτίμητα, πολύτιμα και αξιοθαύμαστα. Όπως και η σχέση του νεογέννητου με τα κουτάβια…
perierga.gr

H Pioneer θα κυκλοφορήσει το δικό της smartphone! [Video]


Η Pioneer ετοιμάζει δικό της smartphone!
Η γνωστή εταιρεία δημιουργεί το δικό της νέο smartphone σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό...

Πρόκειται για το Pioneer S90W με οθόνη 5 ιντσών LCD IPS με ανάλυσης HD 720p και τετραπύρηνο επεξεργαστή της MediaTek στο 1.3GHz.

Το Pioneer S90W αναμένεται στο τέλος Απριλίου...

Δείτε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Pioneer S90WΛειτουργικό σύστημα: Android 4.2 Jelly BeanΕπεξεργαστής: MediaTek MT6589 1.3GHz τετραπύρηνοςGPU: PowerVR SGX544Μνήμη RAM: 1GB3G/ HSPAΟθόνη: 5 ιντσών, LCD IPS, 1280×720 pixelsΚάμερα: 8 MegapixelΔεύτερη κάμερα: 2 MegapixelΕνσωματωμένη μνήμη: 8GBΚάρτα μνήμης: micro SD (έως και 32GB)Wi-Fi n, GPS, Bluetooth 4.0, micro USBΜπαταρία: 2000 mAhΔιαστάσεις: 142.2×72.9×8.4 χλστ.Βάρος: 144 γρ.
Δείτε το βίντεο ΕΔΩ

Σκοτεινές αστραπές, η αόρατη απειλή των αιθέρων


«Σκοτεινές» αστραπές, που είναι σχεδόν αόρατες μέσα στα σύννεφα, μπορεί να «βομβαρδίζουν» τακτικά τους επιβάτες των αεροπλάνων με μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας - «Γάμα», αν και ο...
κίνδυνος για την υγεία φαίνεται να είναι μικρός.

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των επιστημόνων, σε ύψος 12.000 μέτρων, στα σύνορα μιας καταιγίδας, οι επιβάτες δέχονται ακτινοβολία - «Γάμα» ισοδύναμη με περίπου δέκα ακτινογραφίες-Χ στο στήθος ή όση ακτινοβολία απορροφά ένας μέσος άνθρωπος από τις διάφορες πηγές του φυσικού περιβάλλοντος μέσα σε ένα έτος.

Όμως, από την άλλη, οι ερευνητές επεσήμαναν ότι στο μέσον μιας καταιγίδας, σε ύψος περίπου 5.000 μέτρων, η δόση της ακτινοβολίας - γ από τις «σκοτεινές» αστραπές μπορεί να είναι δεκαπλάσια, ισοδύναμη περίπου μια ολόσωμη αξονική τομογραφία.

Όπως είπαν οι ερευνητές, αν και οι πιλότοι των αεροσκαφών κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν τις καταιγίδες, «κατά καιρούς τα αεροπλάνα βρίσκονται στο μέσον ηλεκτρικών καταιγίδων, εκθέτοντας έτσι τους επιβάτες σε γήινες εκρήξεις ακτίνων-γ. Σε σπάνιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα μοντέλα των υπολογιστών, είναι δυνατό εκατοντάδες άνθρωποι, χωρίς να το ξέρουν, να εκτίθενται ταυτόχρονα σε μια σημαντική δόση ακτινοβολίας από τις σκοτεινές αστραπές». Για να συμβεί πάντως αυτό, τόνισαν ότι το αεροπλάνο πρέπει να βρεθεί ακριβώς στο λάθος μέρος τη λάθος ώρα.

Οι επιστήμονες, εδώ και λίγα χρόνια, έχουν ανακαλύψει ότι οι καταιγίδες μπορεί να δημιουργήσουν σύντομης διάρκειας, αλλά πολύ ισχυρές εκρήξεις ακτινοβολίας-γ, που αποτελεί την πιο ισχυρή μορφή ενέργειας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Τέτοιες τεράστιες εκρήξεις ακτίνων-γ παρατηρούνται από τις εσχατιές του σύμπαντος και ελπίζεται ότι ποτέ η Γη δεν θα βρεθεί στο «στόχαστρό» τους.

Όμως, όπως αποδεικνύεται, ανάλογα φαινόμενα, αν και σε πολύ ασθενέστερη μορφή, συμβαίνουν και στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Οι εκλάμψεις αυτές λαμβάνουν χώρα περίπου στο ίδιο ύψος που πετάνε τα αεροπλάνα και μπορούν να «τυφλώσουν» τους δορυφόρους ακόμα και σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτές οι «σκοτεινές» αστραπές των ακτίνων-γ συνιστούν κίνδυνο για το προσωπικό και τους επιβάτες των αεροπλάνων. Όμως η ελλιπής κατανόηση του φαινομένου από τους επιστήμονες δυσκολεύει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Ερώτημα για τα νέφη των καταιγίδων

«Ξέρουμε με λεπτομέρειες τι γίνεται στις μαύρες τρύπες στο κέντρο μακρινών γαλαξιών, αλλά δεν κατανοούμε πραγματικά τι συμβαίνει μέσα στα νέφη των καταιγίδων λίγα μόλις χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο φυσικός Τζόζεφ Ντόγιερ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Φλόριντα, σύμφωνα με το "Live Science".

Οι νέες μελέτες των επιστημόνων, με επικεφαλής τον Τζόζεφ Ντόγιερ, που παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών στη Βιέννη, δείχνουν ότι τα φαινόμενα αυτά προκαλούνται από μια σπάνια και ακραία μορφή αστραπής, η οποία παράγει μεγάλες δόσεις ακτίνων-γ, αλλά σχεδόν καθόλου ορατό φως, γι’ αυτό αποκαλούνται «σκοτεινή αστραπή».

«Είναι εντυπωσιακό ότι χρειαστήκαμε δυόμισι αιώνες μετά τον Βενιαμίν Φραγκλίνο για να ανακαλύψουμε ότι υπάρχει άλλο ένα είδος αστραπής μέσα στα σύννεφα των καταιγίδων», δήλωσε ο αμερικανός ερευνητής (τα νέφη αυτά λέγονται και σωρειτομελανίες).

Οι κανονικές και πολύ συχνότερες αστραπές προκαλούνται από αργά και χαμηλής ενέργειας ηλεκτρόνια που μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα στο έδαφος ή μέσα στα νέφη. Αντίθετα, οι «σκοτεινές» αστραπές αφορούν ταχέα και υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνια που προσκρούουν πάνω στα μόρια του αέρα, παράγονταςακτίνες-γ. Με τη σειρά τους, αυτές οι ακτίνες δημιουργούν άλλα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια (τα αντίστοιχα σωματίδια της αντιύλης0. Στη συνέχεια, αυτά τα σωματίδια πάλι συγκρούονται με άλλα μόρια του αέρα, γεννώντας ακόμη περισσότερες ακτίνες-γ.

Πάντως όπως είπε ο Τζόζεφ Ντόγιερ, «οι δόσεις δεν φαίνεται να φθάνουν σε πραγματικά επικίνδυνα επίπεδα. Η ακτινοβολία από τις σκοτεινές αστραπές δεν είναι κάτι για το οποίο οι άνθρωποι θα πρέπει να τρομοκρατούνται και δεν είναι λόγος για να αποφεύγουν τις πτήσεις». Πρόσθεσε πάντως πως θα χρειαστεί κάποιοι δορυφόροι να μελετήσουν το σπάνιο φαινόμενο στο μέλλον και να δημιουργήσουν πιθανώς ένα ειδικό σύστημα προειδοποίησης.

Τις ακτίνες-γ του διαστήματος ήδη μελετούν το διαστημικό τηλεσκόπιο «Φέρμι» της NASA και ο ιταλικός δορυφόρος "Agile". Για τις γήινες ακτίνες-γ, ετοιμάζεται να εγκατασταθεί ένα ειδικό ευρωπαϊκό όργανο παρατήρησης (ASIM) στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το 2013 ή το 2014.

nooz.gr

Διασκεδάστε μαζί με τα παιδιά σας… χωρίς χρήματα!


Περάστε αξέχαστες στιγμές με τα παιδιά σας, ξεφεύγοντας από τη ρουτίνα και σώζοντας τα χρήματα του πορτοφολιού σας. Για αρκετά νοικοκυριά, ένα οικογενειακό τριήμερο σε ένα νησί ή το εξωτερικό μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολο…
αλλά θυμηθείτε ότι υπάρχουν φθηνές ή δωρεάν δραστηριότητες και στην Αθήνα! Οι παρακάτω πρωτότυπες ιδέες θα προσφέρουν χαμόγελο στους γονείς και στα παιδιά, χωρίς να σας «καταστρέψουν» οικονομικά…

Κάντε πικ νικ στη φύση… της Αθήνας!

Υπάρχουν αρκετά μέρη μέσα στην Αθήνα που μπορείτε να στρώσετε το τραπεζομάντηλο του πικ νικ και να απολαύσετε τα χρώματα της Άνοιξης και τα παιχνίδια με τα παιδιά σας. Ο λόφος Φιλοπάππου, το πάρκο Τατοϊου, το πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος και το πάρκο σκοπευτηρίου Καισαριανής αποτελούν ιδανικές περιοχές για κυνηγητό στο γκαζόν ή πολλές οικογενειακές φωτογραφίες. Εξερευνήστε με τα παιδιά σας τη φύση και κάντε ποδήλατο στα μονοπάτια της.

Εξερευνήστε μαζί τον κήπο του σπιτιού σας

Πάρτε μερικά μαξιλάρια και κιάλια και ξαπλώστε στην αυλή του σπιτιού μαζί με τα παιδιά σας. Νωρίς το απόγευμα είναι η καλύτερη ώρα για να παρατηρήσετε τα σύννεφα ή τα πουλιά της περιοχής. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και μαντέψτε το σχέδιο των σύννεφων. Μετά, μπορείτε και να εξερευνήσετε τα έντομα του κήπου και να μεταφέρετε διάφορες γνώσεις στα παιδιά σας.

Παρακολουθήστε τα αεροπλάνα, τα τρένα και τα αμάξια

Τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα τα αγόρια, τρελαίνονται για τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα, τα τρένα και τα αυτοκίνητα. Γιατί, λοιπόν, να μην περάσετε μια ώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό, το λιμάνι ή το αεροδρόμιο, παρακολουθώντας την κίνηση των μέσων; Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο… αλλά το χαμόγελο των παιδιών θα σας αποζημιώσει!

Φτιάξτε ένα δεντρόσπιτο στο εξοχικό σας

Το δεντρόσπιτο στο εξοχικό αποτελεί το όνειρο κάθε παιδιού και προσφέρει άπειρες ώρες διασκέδασης και παιχνιδιού. Με τη βοήθεια των παιδιών σας φτιάξτε ένα μικρό σπιτάκι πάνω στο δέντρο του κήπου ή στο κοντινό δασάκι και περάστε αξέχαστες στιγμές. Ζήστε το ρόλο του παραμυθιού και θυμηθείτε την αξία της παιδικής φαντασίας.

Ψαρέψτε και παίξτε στις κοντινές παραλίες

Εξοπλιστείτε με φαγητό, καλάμια και καλή διάθεση και πηγαίνετε με τα παιδιά σας στην πιο κοντινή παραλία της περιοχής. Μπορείτε να διαλέξετε από το Λουτράκι και τον Ωρωπό μέχρι τη Νέα Μάκρη. Ψαρέψτε μαζί με τα παιδιά σας και περάστε ένα αξέχαστο απόγευμα στη θάλασσα. Μπορείτε να διαγωνιστείτε στο παιχνίδι «ψαράκια», στο οποίο πρέπει να ρίξετε τις πέτρες στη θάλασσα.. έτσι ώστε να κάνουν γκελ!

Κάντε μόνοι σας ξενάγηση στα μουσεία της Αθήνας

Κάντε μια βόλτα στην Αθήνα, με το κάθε μέλος της οικογένειας να βρίσκεται στο ρόλο του ξεναγού! Μπορείτε να έχετε προετοιμαστεί από πριν, διαβάζοντας για τα αξιοθέατα που θα επισκεφτείτε. Τα παιδιά νιώθουν σαν μικροί εξερευνητές, μπαίνοντας στο ρόλο των ιπποτών μπροστά από ένα μνημείο που θυμίζει κάστρο ή στο ρόλο των πολεμιστών. Παράλληλα, επισκεφτείτε διάφορα μουσεία με κειμήλια πολέμων, αεροσκάφη ή ταριχευμένα ζώα ή παιδικού χαρακτήρα όπως είναι το Παιδικό Μουσείο. Άλλωστε, μερικά από αυτά διαθέτουν και ειδικούς χώρους για παιδιά με βιβλία, παιχνίδια και ζωγραφική.

Επισκεφθείτε το πιο κοντινό pet shop ή ζωολογικό κήπο

Ένα κατάστημα για ζώα ή ένας ζωολογικός κήπος, όπως είναι το Αττικό Πάρκο, μπορούν να μάθουν στα παιδιά σας τα πάντα γύρω από τα ζώα, μέσα από τους ήχους και τις μυρωδιές. Παρατηρήστε μαζί τους, τους παπαγάλους, τα φυτά, τα ψάρια και ο,τι υπάρχει στο χώρο. Άλλωστε, αρκετά πάρκα διαθέτουν και καφετέρια για να ξεκουραστείτε οικογενειακώς…

Επισκεφτείτε την τοπική βιβλιοθήκη ή γκαλερί

Αφήστε τα παιδιά σας να εξερευνήσουν τα ράφια της βιβλιοθήκης και να επιλέξουν το βιβλίο που εξιτάρει τη φαντασία τους. Εκεί θα κοινωνικοποιηθείτε σαν οικογένεια και θα μπορέσετε να προσφέρετε γνώσεις στα παιδιά, ενώ αν είστε τυχεροί θα πετύχετε και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Εναλλακτικά, βρείτε τις γκαλερί στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο και επισκεφτείτε την ιδανική για τα παιδιά σας.

Συμβουλές για την τέλεια οργάνωση… μιας εκδρομής!

Καθορίστε πόσα χρήματα είστε σε θέση να ξοδέψετε για ψυχαγωγία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Κάντε μια λίστα από δωρεάν ή χαμηλού κόστους δραστηριότητες στην περιοχή σας.

Ρωτήστε τα μέλη της οικογένειας… για τις αγαπημένες δραστηριότητες τους!

Ανατρέξτε στη λίστα, όταν αναζητάτε ιδέες για διασκέδαση και μαζέψτε κάθε κουπόνι προσφοράς π.χ. για μίνι γκολφ, μπόουλινγκ, εστιατόρια κ.α.

Προτιμήστε να διοργανώνετε εκδρομές ή βόλτες μαζί με φίλους… ώστε να σας βγαίνει πιο οικονομικά!

Αποφύγετε τις βόλτες στα εμπορικά κέντρα, πριν την εκδρομή, γιατί αυτό θα σας βάλει στον πειρασμό να δαπανήσετε χρήματα στα ψώνια.
flowmagazine.gr

Πιο στητό το στήθος χωρίς σουτιέν


Οι μισές γυναίκες δεν κάνουν χωρίς αυτά και οι υπόλοιπες ούτε που να τα δουν μπροστά τους.Μια νέα μελέτη που προκαλεί πολλές αντιδράσεις παγκοσμίως αποφαίνεται ότι, από ιατρικής πλευράς, το δίκιο είναι με το μέρος των δεύτερων.

Όπως ανακοίνωσε στον γαλλικό Τύπο ο δρ Ζαν-Ντενί Ρουιγιόν, καθηγητής Αθλητιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Besançon, τα σουτιέν όχι μόνο δεν μειώνουν τους πόνους στη ράχη, αλλά η συνεχής υποστήριξη του στήθους προκαλεί περισσότερη χαλάρωση.

Το συμπέρασμα προέρχεται από την παρακολούθηση επί μία 15ετία 320 εθελοντριών, με κάθε μεγέθους στήθος. Κατά την έναρξη της μελέτης, οι εθελόντριες είχαν ηλικία 18 έως 35 ετών.

«Από ιατρικής, ανατομικής και φυσιολογικής πλευράς, οι μαστοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τη στέρηση της βαρύτητας», δήλωσε ο δρ Ρουιγιόν. «Αντιθέτως, χαλαρώνουν περισσότερο με τη συνεχή χρήση του στηθόδεσμου».

Το μάθημα από τη μελέτη του, συνέχισε, είναι πως «οι στηθόδεσμοι αποτελούν λανθασμένη ανάγκη».

Ο δρ Ρουιγιόν και οι συνεργάτες του πέρασαν χρόνια μετρώντας και καταγράφοντας προσεκτικά τις αλλαγές στην θέση των μαστών των εθελοντριών τους, οι οποίες εξετάζονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειακό Κέντρο του Besançon.

Από όλες τις γυναίκες ζητήθηκε κάποια στιγμή να πάψουν να φορούν σουτιέν για χρονικά διαστήματα που κυμαίνονταν από λίγους μήνες έως αρκετά χρόνια. Κατ’ αυτά τα χρονικά διαστήματα οι ερευνητές κατέγραφαν κάθε ενόχλημα που τυχόν είχαν στην πλάτη τους, αλλά και κάθε τυχόν πρόβλημα που αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητά τους εξαιτίας της μη χρήσης σουτιέν.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, τις περιόδους που οι γυναίκες δεν φορούσαν σουτιέν «οι θηλές των μαστών ανυψώνονταν κατά 7 χιλιοστά κατά μέσον όρο τον χρόνο σε συνάρτηση με τους ώμους».

Ο δρ Ρουιγιόν είπε πως το 42% των γυναικών «αισθάνονταν ενόχληση» για τους πρώτους τρεις μήνες που δεν φορούσαν σουτιέν, αλλά μετά το συνήθιζαν.

Ωστόσο, καμία δεν ανέφερε πόνους στη ράχη και στη μέση ή εμπόδια στην καθημερινότητά της (της άσκησης συμπεριλαμβανομένης), εξαιτίας της απουσίας του σουτιέν.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, ο δρ Ρουιγιόν κατέληξε στο συμπέρασμα πως «η απουσία του στηθόδεσμου μπορεί να κρατά το στήθος σε καλή φυσική κατάσταση» και «ίσως να προλαμβάνει τα ενοχλήματα στην πλάτη».

«Η ιδέα της μη χρήσης στηθόδεσμου είναι απωθητική για πολλές γυναίκες, για λόγους που άπτονται της άνεσης και της αισθητικής», είπε. «Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι περισσότερες, το στήθος δεν θα πέσει, αλλά θα σφίξει και θα ανορθωθεί δίχως αυτόν, ενώ η ποιότητα του δέρματος θα βελτιωθεί».

Παρ’ όλα αυτά, ο δρ Ρουιγιόν έσπευσε να προσθέσει πως δεν θα πρέπει να βιαστούν οι γυναίκες να πετάξουν τα σουτιέν τους, διότι η μελέτη του ήταν μικρή και δεν διήρκησε αρκετές δεκαετίες, ώστε να αποτυπωθούν οι μακροχρόνιες επιδράσεις της μη χρήσης του στηθόδεσμου.
Τα Νέα

Πώς θα σταματήσετε το ροχαλητό;


Αν και δεν αποτελεί απειλή για την υγεία, το ροχαλητό μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικό σε όποιον έχει την «ατυχία» να μοιράζεται το ίδιο δωμάτιο με εσάς. Μην απογοητεύεστε όμως, γιατί υπάρχει λύση.
Για την ακρίβεια υπάρχουν 10 τρικ που μπορούν να σας απαλλάξουν από αυτόν τον νυχτερινό «εφιάλτη».

Μέλι πριν το ύπνο

Το μέλι θεωρείται ένα είδος φυσικής αλοιφής για πληγές και τραύματα, καθώς έχει θεραπευτικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν εκτιμηθεί από τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μερικοί μάλιστα πιστεύουν, ότι η κατανάλωση μελιού βοηθά τη διέλευση του αέρα, λειτουργώντας σαν λιπαντικό στο λαιμό, με αποτέλεσμα να αποτρέπει το ροχαλητό. Δοκιμάστε να προσθέσετε λίγο μέλι στο τσάι σας, πριν κοιμηθείτε για να απολαύστε έναν ήσυχο ύπνο.

Ρινικές ταινίες

Οι ειδικές ρινικές ταινίες σας επιτρέπουν να αναπνέετε καλύτερα, ανακουφίζοντας κάθε ρινική συμφόρηση που προκαλείται από ασθένεια ή αλλεργίες. Φορώντας τις ρινικές ταινίες, οι ρινικές δίοδοι στην ουσία «ανοίγουν» και αναπνέετε καλύτερα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ροχαλίζουν επειδή αναπνέουν από το στόμα, ακριβώς εξαιτίας της βουλωμένης ρινικής διόδου. Ωστόσο, μην περιμένετε «θαύματα».

Προσαρμόστε το μαξιλάρι σας

Το ροχαλητό εμφανίζεται όταν εμποδίζεται η ροή του αέρα, ενώ αναπνέετε καθώς κοιμάστε και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με πιο σοβαρές παθήσεις, όπως η άπνοια.

Για να δημιουργήσετε μια καλύτερη διέλευση του αέρα, κάποιοι προτείνουν την προσθήκη περισσότερων μαξιλαριών στο κρεβάτι, ώστε να στηρίζεται το κεφάλι προς τα πάνω, κρατώντας το πίσω μέρος του λαιμού σε μία συγκεκριμένη στάση, που το εμποδίζει να πέσει.

Αν πάλι, αυτό δεν βοηθήσει, δοκιμάστε να αφαιρέσετε τα μαξιλάρια από το κρεβάτι σας. Τα επιπλέον μαξιλάρια μπορεί να «τεντώσουν» ενδεχομένως τις διόδους του αέρα και να φέρουν τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Χρησιμοποιήστε υγραντήρα

Οι άνθρωποι έχουν την τάση να ροχαλίζουν, όταν είναι κρυωμένοι, λόγω της βουλωμένης μύτης και της συμφόρησης των διόδων του αέρα. Οι ειδικοί υγραντήρες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, μπορούν να μειώσουν επιπλέον βλεννογόνους ουσίες και να σας επιτρέψουν να αναπνέετε καλύτερα. Δεδομένου ότι, το ροχαλητό είναι μια «δόνηση» από το στόμα και το λαιμό σας, κρατώντας αυτές τις περιοχές ενυδατωμένες (κάτι που κάνει ο υγραντήρας) μπορείτε να αναπνέετε καλύτερα.

Μειώστε (ή καλύτερα) κόψτε το κάπνισμα

Το κάπνισμα έχει συσχετιστεί με αναπνευστικά προβλήματα και δεδομένου, ότι το ροχαλητό είναι ο ήχος που κάνουν οι δονήσεις στο αναπνευστικό σύστημα όταν αναπνέετε, δεν είναι μυστήριο γιατί αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους.

Βάζοντας τέλος στην συνήθεια του καπνίσματος, δε θα σας βοηθήσει μόνο με το ροχαλητό αλλά θα μειώσει επίσης τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ιατρικών παθήσεων, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και η βρογχίτιδα.

Μην τρώτε 3-4 ώρες πριν τον ύπνο

Εάν ροχαλίζετε, οι πιθανότητες είναι ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα σταματάτε στην ουσία να αναπνέετε. Όταν συμβαίνει αυτό, δημιουργείτε ένα κενό στο λαιμό σας, το οποίο προκαλεί αναρροφήσεις των κανονικών χυμών του στομάχου προς το λαιμό σας, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε. Η διαδικασία αυτή, προκαλεί επίσης διόγκωση και φλεγμονή, που στενεύει ακόμη περισσότερο τη δίοδο στο λαιμό και τη μύτη.

Μην καταναλώνετε αλκοόλ 3-4 ώρες πριν τον ύπνο

Το αλκοόλ είναι ένα ισχυρό μυοχαλαρωτικό, το οποίο κάνει τους μυς του λαιμού να χαλαρώνουν, άρα πιο επιρρεπείς να «καταρρεύσουν» και να εμποδίσουν τη σωστή αναπνοή. Κάθε απόφραξη των αεραγωγών, σημαίνει πολύ απλά περισσότερο ροχαλητό.

Καθαρίστε τη μύτη σας

Βεβαιωθείτε, ότι πριν κοιμηθείτε έχετε καθαρίσει καλά τη μύτη σας και είστε σε θέση να αναπνέετε σωστά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά αποσυμφορητικά μύτης ή φυσιολογικούς ορούς (μάλιστα υπάρχουν στα φαρμακεία οροί με θαλασσινό νερό που ενδείκνυνται για βουλωμένες μύτες).

Για προχωρημένες καταστάσεις, ίσως χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, αν και έχει αποδειχθεί, ότι η οριστική βελτιστοποίηση της ρινικής αναπνοής με ειδικές αποφρακτικές θεραπείες ή επεμβάσεις, θεραπεύει την άπνοια μόλις σε ποσοστό 10% του συνόλου των περιπτώσεων.

Χάστε βάρος

Ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ροχαλίζετε είναι το υπερβολικό βάρος. Έχει παρατηρηθεί, ότι οι υπέρβαροι άνθρωποι ροχαλίζουν περισσότερο, επειδή το επιπλέον σωματικό βάρος συμβάλλει στη συρρίκνωση των ρινικών διόδων, δυσχεραίνοντας την αναπνοή.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο καθώς τα προβλήματα στον ύπνο λόγω του ροχαλητού, οφείλονται κυρίως στη διαρθρωτική μείωση του συνόλου του άνω αεραγωγού, από την άκρη της μύτης ως τις φωνητικές χορδές.

Μπάλα του τένις;

Οι περισσότεροι άνθρωποι ροχαλίζουν επειδή δεν έχουν καλή στάση όταν κοιμούνται. Συνήθως βέβαια για να σταματήσουν, χρειάζεται κάποιος να τους... σκουντήσει για να αλλάξουν θέση. Ένα έξυπνο τρικ, για να σταματάτε μόνοι σας και να μη χρειάζεται να ξυπνά κανείς για να σας υπενθυμίσει ότι… ενοχλείτε, είναι να ράψετε ένα μπαλάκι του τένις στην πιτζάμα σας. Έτσι κάθε φορά που θα γυρνάτε θα σταματάτε μόνοι σας. Βέβαια, αυτή η πρακτική δεν πρόκειται να σας απαλλάξει από το ροχαλητό.
clickatlife.gr

BRCA2, ο "ένοχος" του επιθετικού καρκίνου του προστάτη


Οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη που έχουν κληρονομήσει μια συγκεκριμένη γενετική μετάλλαξη, εμφανίζουν την... χειρότερη και πιο επιθετική μορφή της νόσου, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

Πρόκειται για το γονίδιο BRCA2, που έχει ήδη συσχετιστεί με τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών στις γυναίκες. Όσοι άνδρες έχουν αυτό τον γενετικό παράγοντα κινδύνου (περίπου ένας στους 100 με καρκίνο του προστάτη), σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα πρέπει να αρχίζουν έγκαιρα τη θεραπεία προκειμένου να σωθούν.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ερευνών για τον Καρκίνο του Λονδίνου, με επικεφαλής τον καθηγητή Ρος Ίιλς, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κλινικής ογκολογίας "Journal of Clinical Oncology", σύμφωνα με το BBC, ανακοίνωσαν ότι το γονίδιο BRCA2 όχι μόνο αυξάνει την πιθανότητα να αναπτύξει κανείς καρκίνο του προστάτη, αλλά επιπλέον είναι πιθανότερο να εμφανίσει επιθετικότερους όγκους και να έχει μικρότερο προσδόκιμο ζωής.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι οι εν λόγω ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από την άμεση χειρουργική αφαίρεση του όγκου ή την ακτινοθεραπεία, κάτι που πρέπει να συμβαίνει ακόμα κι αν η νόσος βρίσκεται στο αρχικό στάδιο και κανονικά θα έπρεπε να θεωρείται χαμηλού κινδύνου.

Οι όγκοι στον καρκίνο του προστάτη μπορεί να εξελιχθούν με υπερβολικά αργό ή, αντίθετα, με πολύ γρήγορο ρυθμό και αυτό είναι κάτι που οι γιατροί συχνά αδυνατούν να προβλέψουν. Μερικοί άνδρες με καρκίνο του προστάτη δεν εμφανίζουν ποτέ συμπτώματα και για πολλούς η άμεση θεραπεία δεν είναι απαραίτητη.

Όμως για όσους έχουν το γονίδιο BRCA2 η άμεση θεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο, ώστε ο όγκος να μην προλάβει να εξαπλωθεί. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση ο όγκος εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα και είναι συχνότερα θανατηφόρος από ό,τι στους καρκινοπαθείς που δεν έχουν κληρονομήσει αυτό το γονίδιο.

Οι ασθενείς με μεταλλάξεις του BRCΑ2 ζουν κατά μέσο όρο 6,5 χρόνια μετά τη διάγνωση της νόσου, σε σχέση με τα διπλάσια χρόνια (περίπου 13) που ζουν οι ασθενείς χωρίς το εν λόγω γονίδιο. Είναι επίσης πιο πιθανό ότι όσοι έχουν το γονίδιο, βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου κατά τη στιγμή της αρχικής διάγνωσης.

Οι άνδρες με οικογενειακό ιστορικό γυναικείου καρκίνου (μαστού ή/και ωοθηκών), πέρα από τον καρκίνο του προστάτη που έχουν οι ίδιοι, θα πρέπει να κάνουν γενετικά διαγνωστικά τεστ για το γονίδιο BRCA2.
ΑΠΕ-ΜΠΕ,

«Μπήκε μέσα» το Δημόσιο 291 εκατ. ευρώ από το φόρο στο πετρέλαιο


Ποσό περίπου 291 εκατ. ευρώ έχασε σε έσοδα το ελληνικό Δημόσιο από την εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κίνησης, σύμφωνα με την ...
πανελλήνια ομοσπονδία πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να αυξήθηκαν τα έσοδα από το φόρο κατανάλωσης λόγω της μείωσης των πωλήσεων κατά 17.000.000 τόνους του πετρελαίου, ωστόσο το Ελληνικό Δημόσιο υπέστη απώλειες στον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το μόνο που κατάφερε το Δημόσιο είναι να πατάξει μέρος του λαθρεμπορίου.

enimerwsi.gr

Η Συνταγή της Ημέρας!


Σπανακόπιτα νηστίσιμη

Συνταγή για 8-10 άτομα

Από το: xs-recipes.com

Υλικά:

1 κουτί (850γρ.) χωριάτικη ζύμη
1 κιλό σπανάκι
250γρ. τυρί σίτου ή άλλο νηστίσιμο τριμμένο
1 ματσάκι φρέσκο κρεμμυδάκι
2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κουταλιές της σούπας άνηθο ψιλοκομμένο
1/2 κουταλιά της σούπας δυόσμο
1/2 κουταλιά της σούπας βασιλικό
Λίγο αλάτι
Λίγο πιπέρι
4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1/2 φλιτζάνι σπορέλαιο
Λίγο σπορέλαιο για το άλειμμα των φύλλων

Εκτέλεση:

Ξεπαγώνουμε καλά τη χωριάτικη ζύμη.

Πλένουμε τα κρεμμυδάκια και τα αφήνουμε να στραγγίξουν καλά. Τα ψιλοκόβουμε και τα βάζουμε σε μια λεκάνη μαζί με το ξεπαγωμένο σπανάκι. Προσθέτουμε τον άνηθο, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τον βασιλικό και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Τα τρίβουμε καλά με τα χέρια μας μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε το νηστίσιμο τυρί και ανακατεύουμε πάλι όλο το μίγμα μαζί.

Βάζουμε λίγο σπορέλαιο σε ένα στρογγυλό ταψί (διαμέτρου 36 εκ.) και το απλώνουμε με ένα πινέλο. Στρώνουμε τα μισά φύλλα της ζύμης αλείφοντας τα καλά με σπορέλαιο το καθένα ως εξής: Στρώνουμε το πρώτο φύλλο καλύπτοντας περίπου τα 2/3 του πάτου και ένα μέρος από τα πλάγια του ταψιού, ώστε το φύλλο να εξέχει λίγο. Στρώνουμε το δεύτερο φύλλο με τον ίδιο τρόπο αλλά καλύπτοντας το μέρος του ταψιού που πριν έμεινε ακάλυπτο. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα σταυρωτά.

Απλώνουμε ομοιόμορφα την γέμιση. Σκεπάζουμε τα υπόλοιπα φύλλα της χωριάτικης ζύμης αλείφοντας τα με σπορέλαιο πάλι καλά το καθένα και τα στρώνουμε λίγο σουρωμένα. Κλείνουμε την πίτα διπλώνοντας στριφτά προς τα μέσα τα κάτω φύλλα που εξέχουν. Χαράσσουμε την πίτα σε τριγωνικά κομμάτια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 40-45 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινίσει.

Μόλις βγάλουμε την πίτα από το φούρνο την ραντίζουμε με λίγο νερό βρύσης και την σκεπάζουμε με μία πετσέτα κουζίνας. Αφήνουμε την σπανακόπιτα μας να κρυώσει λίγο πριν την ξεσκεπάσουμε. Καλή Όρεξη!