ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗΟΙ ΟΜΑΔΑ TOY BLOG ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Μητροπολίτης Μεσογαίας: Έλληνες ξεσηκωθείτε


Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εὔχομαι νὰ σκεπάζει ὅλους σας, τὴν κοινωνία, τὸ ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησία μας.
Σκέφθηκα πολὺ γιὰ νὰ συντάξω αὐτὴ τὴν ἐγκύκλιο καὶ νὰ τὴν ἀπευθύνω στὴν ἀγάπη σας. Μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ δὲν ἤμουν σίγουρος, ἂν ἔπρεπε νὰ τὸ κάνω.

Τὶς τελευταῖες ὅμως μέρες, μέσα στὴν κατάσταση τοῦ γενικευμένου πανικοῦ ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν πατρίδα μας, τῶν σπασμωδικῶν ἀποφάσεων τῶν ὑπευθύνων διαχειριστῶν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μέλλοντός μας, τὴν ἐπαναλαμβανόμενη ἐναλλαγὴ ὑποσχέσεων καὶ διαψεύσεων ποὺ ἔχουν τραυματίσει τὸ ἠθικὸ καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά μας, τὸν καταιγισμὸ τῶν χωρὶς τέλος φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων, δέχθηκα σωρεία τηλεφωνημάτων καὶ μηνυμάτων πολιτῶν τῆς περιοχῆς μας ποὺ ζητοῦν ἀπεγνωσμένα μία παρέμβαση καὶ κάποια συμπαράσταση στὸ οἰκονομικό τους ἀδιέξοδο καὶ δράμα.

Οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις περικόπηκαν, ἀρκετοὶ ἀπολύθηκαν, οἱ ἄνεργοι πληθύνονται, πολλοὶ στέγνωσαν οἰκονομικά. Καὶ ξαφνικὰ μᾶς ζητεῖται ἀπειλητικὰ καὶ ἐκβιαστικὰ νὰ πληρώσουμε, ἐπὶ πλέον φόρο γιὰ τὸ σπίτι ποὺ μένουμε σὰν νὰ εἶναι τὸ κράτος πλέον φτωχότερο ἀπὸ τοὺς φτωχούς. Φτάσαμε, ἀντὶ τὰ ἔξοδά μας νὰ γίνονται γιὰ τὸ φαγητό, τὸ σπίτι καὶ τὶς ἀνάγκες μας, ὅ,τι ξοδεύουμε νὰ πηγαίνει σὲ δύο φοβερὲς λέξεις: σὲ φόρους καὶ σὲ χρέη.

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὸ αἴσθημα πνιγμοῦ ποὺ διακατέχει ἴσως καὶ τὴν πλειοψηφία τῶν συμπολιτῶν μας, σίγουρα καὶ ἀρκετοὺς ἀπὸ μᾶς. Ποιός μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ ὅτι ὁ ὑπέροχος καὶ ὑπερήφανος λαός μας θὰ ἔφτανε σὲ αὐτὸ τὸ κατάντημα; Νὰ ἔχει δώσει καὶ τὴν τελευταία σταγόνα τοῦ ἱδρώτα του, τοῦ κόπου του, τῆς ἀξίας του, καὶ παρὰ ταῦτα νὰ ἔχουμε ὡς λαὸς διασυρθεῖ παγκοσμίως; Καὶ τώρα χωρὶς καμμία ἐλπίδα καὶ ἐγγύηση νὰ διεκδικεῖ τὸ κράτος μας πιεστικὰ τὰ δάκρυα καὶ τὸ αἷμα μας;

Εἶναι αὐτονόητο ὅτι δὲν ἀντέχουμε ἄλλο. Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ αὐτό. Πρέπει ὅμως νὰ τὸ ποῦμε. Νὰ τὸ φωνάξουμε στὰ αὐτιὰ τῶν ἁρμοδίων: «Ὣς ἐδῶ! Δὲν μποροῦμε ἄλλο. Βρέστε ἄλλες λύσεις. Ἴσως πιὸ δύσκολες, ἀλλὰ πιὸ ἀποδοτικές, πιὸ ἔξυπνες καὶ σίγουρα πιὸ ἀνθρώπινες. Ἂν δὲν μπορεῖτε, ὁμολογῆστε τὴν ἀδυναμία σας. Δὲν εἶναι ντροπὴ νὰ μὴν μπορεῖ κανείς. Εἶναι ὅμως ἀπαράδεκτο νὰ ἐπιμένει στὴν εὐθύνη τῆς γενικευμένης καταστροφῆς μας. Μᾶς φτιάξατε ἕνα κράτος ποὺ προσφέρει στὸν λαὸ πολὺ λιγότερα ἀπὸ ὅσα τοῦ ἀπαιτεῖ. Πρέπει νὰ τὸ καταλάβετε· δὲν εἶστε μόνο ὀφειλέτες στοὺς δανειστές σας, εἶστε ὀφειλέτες καὶ στὸν λαὸ ποὺ ταχθήκατε νὰ ὑπηρετεῖτε. Ἀφοῦ δὲν καταφέρνετε τὴν ἐθνικὴ σωτηρία μέσα ἀπὸ πολιτικὴ συνεργασία, αὐτὴ θὰ προκύψει ἀναγκαστικὰ μέσα ἀπὸ λαϊκὴ ἀπαίτηση καὶ πρωτοβουλία».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ πρέπει ὁ λαὸς νὰ δείξει τὸ διαμέτρημα τῆς δύναμής του, νὰ κάνει γνωστὰ τὰ ὅριά του.
Ἦρθε ἡ ὥρα ὅλοι μαζὶ νὰ πάρουμε στὰ χέρια μας τὶς τύχες μας.
Ὅσο παραμένουμε ἀδρανεῖς, ὅσο μένουμε ὑποτελεῖς σὲ ἐσφαλμένες ἢ ἀβάσταχτες ἐπιλογές, τόσο καθιστοῦμε τὸν ἑαυτό μας συνυπεύθυνο στὸν ἀργὸ ἀλλὰ βέβαιο ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό μας.

Ἂν δὲν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε. 
Δὲν θὰ ὑπάρχει συνέχεια!
Καιρὸς πλέον νὰ ξεσηκωθοῦμε. 

Τὰ πάντα πρέπει νὰ ἀλλάξουν. Καὶ ἐπειδὴ δὲν θὰ τὰ ἀλλάξουν κάποιοι ἄλλοι, πρέπει νὰ μποῦμε στὸ παιχνίδι ὅλοι.
Ὅποιος πονάει γιὰ τὴν κατάσταση καὶ ἀγαπάει τὴν ἀλήθεια ἔχει θέση σὲ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή. Κανεὶς δὲν περισσεύει. 
Ὅλες οἱ ἀνατροπές, ὅλες οἱ μεγάλες ἀλλαγὲς ἔγιναν ἀπὸ ἡρωικοὺς ἀνθρώπους, κυρίως νέους. 
Ὄχι ἀπὸ συμβιβασμένους οὔτε ἀπὸ ἀγανακτισμένους, ἀλλὰ ἀπὸ ὑγιῶς ἐπαναστατημένους.
Ὅλοι μαζὶ καὶ πρέπει καὶ μποροῦμε καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀλλάξουμε μὲ δική μας πρωτοβουλία τὸ μέλλον μας. 
Ὄχι μὲ βία, ἀλλὰ μὲ δύναμη καὶ ἀποφασιστικότητα.
Ὄχι μὲ μηδενιστικὲς ἐπιλογές, ἀλλὰ μὲ καθαρότητα, ἡρωισμὸ καὶ ἐξυπνάδα.

Σίγουρα καὶ ἡ δική μας εὐθύνη ὡς λαοῦ δὲν εἶναι καθόλου μικρή. Συμφωνήσαμε μὲ τὶς μικρονοϊκὲς πολιτικὲς ἐπιλογὲς καὶ τὶς κάναμε συνήθειες καὶ νοοτροπία μας.
Ἡ ἀνειλικρίνεια, ἡ ἀδιαφορία, τὸ βόλεμα, τὸ εὔκολο κέρδος, ἡ προσβολὴ τῶν θεσμῶν, ἡ ὕβρις κατὰ τῆς πίστης καὶ παράδοσής μας, ἡ ἀσέβεια κατὰ τοῦ κράτους καὶ τῶν νόμων, οἱ ἀλόγιστες διεκδικήσεις ἀποτέλεσαν κομμάτια τῆς ζωῆς τοῦ Νεοέλληνα, ποὺ δὲν μᾶς τιμοῦν καθόλου. Δὲν μᾶς φταῖνε μόνον οἱ ἄλλοι εἴτε αὐτοὶ λέγονται κερδοσκόποι εἴτε ξένα συμφέροντα εἴτε πολιτικοί.
Τὸ δικό μας μερίδιο εὐθύνης γιὰ τὸ σημερινό μας κατάντημα δὲν εἶναι εὐκαταφρόνητο. Ἡ λύση τῆς μετάνοιας καὶ ἀλλαγῆς εἶναι μονόδρομος.Τοὺς ἄλλους δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀλλάξουμε. Τὴ δική μας ὅμως νοοτροπία καὶ ζωὴ ἔχουμε καὶ τὴ δυνατότητα καὶ τὴν εὐθύνη νὰ τὶς διορθώσουμε. 

Ἂς ἀρχίσει ὡς ἐπανάσταση αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἡρωικό.
Ὁμολογῶ ὅτι καὶ ὡς Ἐκκλησία μᾶς κάνανε κομμάτι τοῦ καταρρέοντος κρατικοῦ συστήματος.
Γι’ αὐτὸ καὶ συχνὰ μᾶς παρερμηνεύει ὁ λαός. Ἀγκαλιάσαμε τὸ κράτος, στηριχθήκαμε σὲ αὐτὸ καὶ τραυματίσθηκε ἡ βαθειὰ σχέση μας μὲ τὸν λαό. Τὸν ὑπηρετήσαμε μὲν ὡς πονεμένο καὶ φτωχό, ἀλλὰ δὲν τὸν ἀγκαλιάσαμε ὡς κομμάτι τῆς ὑπόστασής μας.
Τουλάχιστον δὲν καταφέραμε νὰ μᾶς νοιώσει ἔτσι. Μολύνθηκε τὸ γάλα τῆς μάνας του, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπό του ἀπὸ τὸ στῆθος της. Αὐτὸ εἶναι ὅ,τι χειρότερο ὑπάρχει. Ὁ λαὸς εἶναι ὅ,τι ἱερώτερο ἔχουμε μετὰ τὸν Θεὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία στὴ φύση της εἶναι ἡ ἀνάσα τοῦ λαοῦ. Αὐτὴν τὴν ἀνάσα τελευταία στερηθήκαμε. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ξαναρχίσει ὁ ζωτικὸς θηλασμός.

Δὲν ἀμφισβητῶ βέβαια ὅτι εἴμαστε καὶ θύματα. Κάποιοι μᾶς ξεγέλασαν. Κάποιοι διαχειρίσθηκαν τὰ θέματά μας μὲ ἔνοχη ἀνικανότητα. Κάποιοι μᾶς διέσυραν διεθνῶς καὶ μᾶς ὁδήγησαν στὰ στόματα τῶν θηρίων αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἴτε ἀπὸ ἐπιπολαιότητα εἴτε ἐνδεχομένως καὶ ἀπὸ ὕποπτες σκοπιμότητες. Καὶ νὰ ποῦ φτάσαμε! Ἰσοπεδωθήκαμε στὸ μηδὲν τῆς περιουσίας μας καὶ στὸ τίποτα τῆς ἀξιοπρέπειάς μας.

Παρὰ ταῦτα δὲν ψάχνουμε γιὰ ἐνόχους. Τώρα ἐπειγόμαστε γιὰ λύσεις. Λύσεις ὅμως ποὺ δὲν πατᾶνε τὸν λαό, ἀλλὰ ἀνασταίνουν τὴν τιμή του. Ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ θὰ πρέπει ὅσοι παίρνουν ἀποφάσεις νὰ καταλάβουν τί συμβαίνει στὰ σπίτια, στοὺς δρόμους, στὰ μαγαζιὰ καὶ στὴν καθημερινότητα. Τί συμβαίνει στὶς ψυχές μας. Αὐτὸ δὲν θὰ τὸ μάθουν ἀπὸ τὴν τρόϊκα οὔτε ἀπὸ τὶς μεταξύ τους διαβουλεύσεις. Θὰ τὸ μάθουν ἀπὸ τὸν λαό. Πρέπει τὴν φωνή μας νὰ τὴν ἀκούσουν. Δὲν γίνεται ἀλλιῶς.

Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ πῶ σὲ ὅσους δὲν μποροῦν νὰ πληρώσουν τὴν λεγόμενη «ἔκτακτη εἰσφορὰ ἀκινήτων» νὰ μὴ φτάσουν σὲ ἀπόγνωση. Νὰ ξέρουν ὅτι θὰ βρεθοῦμε ὅλοι ἑνωμένοι στὸ πλευρό τους καὶ θὰ φωνάξουμε μαζί: «Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος».

Ἂς καταλάβουν ὅτι δὲν ἔχουμε. Δὲν μποροῦμε. Φτάσαμε στὰ ὅριά μας, ἀλλὰ ἀρνούμαστε νὰ μᾶς τελειώσουν. Ἂν ἀδρανήσουμε, δὲν θὰ τὸ καταλάβουν. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς προφήτευσε πρὶν ἀπὸ διακόσια πενήντα χρόνια λέγοντας: «Θὰ σᾶς βάλουν βαρὺ καὶ δυσβάσταχτο φόρο ἀκόμη καὶ στὰ παράθυρα καὶ στὰ κοτέτσια, ἀλλὰ ὅμως δὲν θὰ προλάβουν».

Πράγματι, δὲν θὰ προλάβουν! Μὴ λυγίσετε μπροστὰ στὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία. Αὐτὴν ἤδη τὴ ζοῦμε. Ἀρνηθεῖτε τὴ χρεωκοπία τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς ἱστορίας, τῆς ἐθνικῆς συνείδησης. Αὐτὰ μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ τὰ διεκδικήσουμε μέχρι τελευταίας ρανίδας. Ἔστω τώρα, τὴν τελευταία στιγμή.

Τὰ Μεσόγεια καὶ ἡ Λαυρεωτικὴ εἶναι μία εὐλογημένη περιοχὴ ποὺ μέχρι πρότινος ἔσφυζε ἀπὸ ἀνάπτυξη καὶ εὐημερία. Τὸν τελευταῖο ὅμως καιρὸ ὅλο καὶ πληθαίνουν αὐτοὶ ποὺ μὲ ἀπόγνωση στρέφονται στὴν Ἐκκλησία ἢ ὅπου βροῦν, καὶ ἐκλιπαροῦν γιὰ συμπαράσταση καὶ βοήθεια.

Πολλοὶ ἔχουν λυγίσει, ἔχουν οἰκονομικὰ γονατίσει. Δὲν μποροῦν νὰ θρέψουν τὰ παιδιά τους. Ἔχασαν τὸν ὕπνο τους. Ζοῦν τὴν ἀπειλὴ τοῦ παρόντος καὶ μὲ τὸν φόβο τοῦ μέλλοντος.

Ἔχουν ἰδιοκτησίες, ἀλλὰ δὲν ἔχουν χρήματα. Αὐτοὶ πῶς θὰ πληρώσουν; 
Ποῦ νὰ τὰ βροῦν; 
Θὰ τοὺς πάρουν τὸ σπίτι;
Θὰ τοὺς κόψουν τὸ ρεῦμα; 
Εἶναι δυνατὸν νὰ βυθίσουν στὸ σκοτάδι τὴν Κερατέα ἢ τὸ Λαύριο ποὺ φιλοξενοῦν τὸ μεγαλύτερο ἐργοστάσιο τῆς ΔΕΗ στὴν πατρίδα μας;

Ὅ,τι καὶ νὰ συμβεῖ, ἀδελφοί μου, θὰ ἤθελα νὰ ξέρετε ὅτι ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μας θὰ δώσει τὰ πάντα γιὰ νὰ σταθεῖ στὸ πλευρό σας. Ἂν σὲ ἕναν κόψουν τὸ ρεῦμα, ἐμεῖς θὰ τὸ κόψουμε σὲ ὅλους τοὺς ναούς.

Θὰ κάνουμε γάμους μὲ κεριὰ στὰ χέρια καὶ λειτουργίες μὲ δάκρυα στὰ μάτια. Μὲ κανέναν τρόπο δὲν θὰ δεχθοῦμε, τὴ στιγμὴ ποὺ νοικοκυριὰ εἶναι βυθισμένα στὸ σκοτάδι, οἱ ναοὶ νὰ λειτουργοῦν μὲ ἀναμμένους τοὺς πολυελαίους.

Ὅλοι μαζὶ λοιπὸν τώρα, ὀφείλουμε νὰ πιέσουμε τοὺς ἐκπροσώπους μας περισσότερο ἀπὸ ὅσο τοὺς πιέζουνε οἱ δανειστές.
Γιατί ἡ ἀνάγκη μας γιὰ ἐπιβίωση ξεπερνάει τὴν ἀνάγκη τους νὰ κυριαρχήσουν πάνω μας. 
Γιατί ἡ ἀξιοπρέπειά μας ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὰ πάσης φύσεως συμφέροντα. 
Γιατί ἡ ἐθνική μας ὑπερηφάνεια στηρίζεται σὲ μία ἱστορία ποὺ ὅλοι τους ζηλεύουν. Γιατί τὴν Εὐρώπη τὴν βλέπουμε περισσότερο ὡς οἰκογένεια, ποὺ κατανοεῖ τὴν δυσκολία τῶν λαῶν, παρὰ ὡς θηλιὰ ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀσφυξία τὶς κοινωνίες.

Δὲν μᾶς ἔμεινε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μεταμορφώσουμε ξανὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ πατρίδα μας, τὴν ἱστορία της σὲ ταυτότητά μας, τὰ παραδείγματα τῶν προγόνων μας σὲ βιώματά μας καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε ἀπὸ τὸν ἀσύνετο νεοπλουτισμὸ στὴν ἀξιοπρεπῆ λιτότητα καὶ ὀλιγάρκεια, ἀπὸ τὶς ὑποτελικὲς ὑποχωρήσεις στὸν ἡρωισμὸ καὶ ἀπὸ τὸν παγκόσμιο διασυρμὸ στὴν ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια καὶ τὸν πανθομολογούμενο θαυμασμό.

Ἔτσι, ὁ Θεός, ὅπως λέγει καὶ ὁ λαός, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει, γιατί μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο δὲν θὰ Τὸν ἔχουμε κι ἐμεῖς ἀφήσει.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀφύπνισης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΗΓΗ: romfea.gr/ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ Σ Ο Κ: Φάλαινα καταπίνει άνθρωπο!

Δείτε το βίντεο που έχει σοκάρει 30 εκατομμύρια χρήστες του internet…Μια απίθανη φωτογραφία...


Στον ποταμό Ravi στο Πακιστάν τα βουβάλια -και πιο συγκεκριμένα οι νεροβούβαλοι- που δροσίζονται μέσα στο νερό είναι μια συνηθισμένη εικόνα για όσους κατοικούν στα πέριξ.
Τόσο πολύ, μάλιστα, που δεν είναι καθόλου παράξενο μικροί και μεγάλοι να βουτούν στο νερό, κάνοντας το μπάνιο τους μαζί με τα μεγαλόσωμα τετράποδα. Τα βουβάλια -ως γνωστόν- προτιμούν να ζουν σε μέρη που έχουν πολλά νερά ή σε βάλτους, καθώς θεωρούνται από τους καλύτερους κολυμβητές ανάμεσα στα άλλα ζώα της ξηράς.

Αυτό σκέφτηκε, μάλλον, ο σκύλος που βλέπετε και αποφάσισε να κάνει κι αυτός μια βόλτα στο ποτάμι, να δροσιστεί λιγάκι, έστω και αφ' υψηλού! Ανέβηκε, λοιπόν, στη ράχη ενός βουβαλιού και πήρε τη βόλτα του ατάραχος! Η εικόνα απαθανατίστηκε από τον Mohsin Raza, φωτογράφο του Reuters, κάνοντας το γύρο του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα αυτή η φαεινή ιδέα του σκύλου να χρησιμοποιήσει το βουβάλι ως ποταμίσιο μεταφορικό μέσο να κλέψει τάχιστα τις εντυπώσεις!

Ο χυμός που "καίει" το κοιλιακό λίπος


Αν θέλετε να καταπολεμήσετε τη χαλάρωση και να απαλλαχτείτε από το τοπικό λίπος στην κοιλιά, τότε δεν έχετε παρά να... μπείτε γρήγορα στην κουζίνα και να παρασκευάσετε το χυμό που τονώσει τους κοιλιακούς σας.

Είναι εξαιρετικά θρεπτικός, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και συμβάλλει στη διάλυση του συσσωρευμένου λίπους. Δοκιμάστε τον τώρα!

Υλικά:

Φουντούκια: σούπερ αντιοξειδωτικά και πλούσια σε βιταμίνη E

½ ποτήρι χυμό πορτοκάλι: πλούσιος σε βιταμίνη C

½ Μήλο: πλούσιο σε πηκτίνη και φυτικές ίνες

½ Μπανάνα: πλούσια σε κάλιο

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι: αντισηπτικό και μικροβιοκτόνο

Λίγη κανέλλα: αντιοξειδωτική με μηδέν θερμίδες

Εκτέλεση: Ρίχνετε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ και ανακατεύετε καλά μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί.

Απολαύστε το χυμός σας παγωμένο ως πρωινό ή δεκατιανό.

Σκάει “βόμβα” με τα ακίνητα, λόγω τρόικας


Τη χαριστική βολή στην κτηματαγορά φαίνεται ότι θα δώσει η τρόικα, στην προσπάθειά της να προλάβει τυχόν αποτυχία στον στόχο των εσόδων από την πλευρά της κυβέρνησης, μέσω τις φορολόγησης των ακινήτων.
akinita antikeimenikes axies Σκάει “βόμβα” με τα ακίνητα, λόγω τρόικας
Ένα θέμα-φετίχ για την ελληνική κοινωνία, που ήδη έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση λόγω του χαρατσιού μέσω της ΔΕΗ, σε μια εποχή κατά την οποία η οικοδομή έχει γονατίσει, με αποτέλεσμα να προσλάβει εφιαλτικές διαστάσεις η ανεργία σε μια σειρά από επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με αυτήν, οι εκπρόσωποι των δανειστών επαναφέρουν με επιτακτικό τρόπο στην τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά, την αξίωση για αυξήσεις-σοκ στις αντικειμενικές αξίες.
Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει η “Real News”, στο ρεπορτάζ της οποίας αναφέρεται ότι οι αυξήσεις θα φτάσουν στα επίπεδα του 20% για όσα βρίσκονται εντός σχεδίου, και 30% για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εκτός σχεδίου.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι η συλλογιστική της τρόικας εστιάζει στην ανησυχία να μην επιτευχθούν οι στόχοι για τα έσοδα, όπως προβλέπονται στον φετινό προϋπολογισμό, και να απαιτηθεί η λήψη νέων μέτρων, προοπτική με την οποία έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ότι δεν συμφωνεί.

Εισιτήριο για τους καταρράκτες θα επιβάλλει ο δήμος Έδεσσας


Συμβολικό εισιτήριο στην περιοχή των Καταρρακτών πρόκειται να επιβάλλει ο Δήμος Έδεσσας προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα για...
την βελτίωση των υποδομών και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, σχετική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ αναμένεται η έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

«Εκτός από την προφανή στόχευση, δηλαδή την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη βελτίωση της κατάστασης στο σημαντικότερο αξιοθέατο της πόλης, βασικός στόχος της ένταξης εισιτηρίου στους Καταρράκτες είναι η επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών στην πόλη και το Δήμο Έδεσσας γενικότερα» αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου.

Παράλληλα διευκρινίζει ότι η ένταξη εισιτηρίου στους Καταρράκτες θα συνοδεύεται από ενημέρωση για το παρακείμενο Υπαίθριο Μουσείο Νερού που θα αξιοποιηθεί ανάλογα, το Βαρόσι και τον αρχαιολογικό χώρο του Λόγγου, όπως επίσης και τα υπόλοιπα αξιοθέατα του Δήμου που είναι οι λίμνες, ο παραδοσιακός οικισμός του Αγίου Αθανασίου και το χιονοδρομικό κέντρο.

Ο Τομ Χανκς σήκωσε τον Επιτάφιο


993686 300x225 Ο Τομ Χανκς σήκωσε τον ΕπιτάφιοΣτο ναό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες, σχεδόν κάθε Μεγάλη Παρασκευή, ο δημοφιλής ηθοποιός Τομ Χανκς, μαζί με την επίσης ηθοποιό Ελληνοαμερικανίδα Χριστιανή Ορθόδοξη γυναίκα του, Ρίτα Γουίλσον, συμμετέχει στη λειτουργία και μάλιστα σηκώνει και τον Επιτάφιο.
Μαζί τους βρίσκονται συνήθως και η ηθοποίος Νία Βαρντάλος, καθώς και ο πρόεδρος της 20th Century Fox, Τζιμ Γιαννόπουλος.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Τομ Χανκς σηκώνει κάθε χρόνο με τον φίλο του Τζιμ Γιαννόπουλο τον Επιτάφιο, ενώ ο ναός της Αγίας Σοφίας φαίνεται να είναι ο αγαπημένος τους, καθώς εκεί κάνουν και Ανάσταση.

Έκλεβαν λεωφορεία από την Κατερίνη και τα πούλαγαν στη Σερβία!


Εξιχνιάστηκαν, με διεθνή αστυνομική συνεργασία, οι κλοπές δύο τουριστικών λεωφορείων σε περιοχές της Κατερίνης και...
ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των κλοπών τρεις Σέρβοι, ηλικίας 33, 35 και 38 ετών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 22 Οκτωβρίου του 2010 στην Κατερίνη Πιερίας, ο 35χρονος και ο 38χρονος έκλεψαν το τουριστικό λεωφορείο μίας 64χρονης, στο οποίο τοποθέτησαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και το μετέφεραν μέσω του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων στη Σερβία. Με τη χρήση πλαστών εγγράφων, το λεωφορείο πουλήθηκε στο Λίβανο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές του Λιβάνου!

Στις 18 Ιουνίου του 2012 στην Παραλία Κατερίνης, ο 33χρονος και ο 38χρονος έκλεψαν τουριστικό λεωφορείο που ανήκε σε ρουμάνικη εταιρεία, στο οποίο τοποθέτησαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και το μετέφεραν μέσω του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων στη Σερβία. Το λεωφορείο εντοπίστηκε από τις Αρχές της Σερβίας.

Τα κλεμμένα λεωφορεία κατασχέθηκαν και θα αποδόθηκαν στους νόμιμους κάτοχους τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των προαναφερόμενων, θα σταλεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης.
Προανάκριση κάνει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Στις 18:30 αναμένεται στην Αθήνα το Άγιο Φως


Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το Άγιο Φως από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Το Άγιο Φως θα έρθει... με το κυβερνητικό αεροσκάφος και θα γίνει δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους. 

Επικεφαλής της ελληνικής αποστολής είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Τσιάρας.

Η Τελετή Αφής τελείται στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.

Ανάσταση και μ@λακίες κομμένες στη χώρα του Στουρνάρα


timthumb2 Ανάσταση και μ@λακίες κομμένες στη χώρα του Στουρνάρα
Ο κυριότερος σκοπός μιας Θρησκείας δεν είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στα ουράνια, αλλά να φέρει τον ουρανό μέσα στην ψυχή του, να τον εξαγνίσει και να τον λυτρώσει. Μέσα από μια σύνθετη αξιακή και συμπεριφορική διαδρομή οι απανταχού πιστοί προσεγγίζουν το θείο, το ιερό, το υπερφυσικό και τους κώδικες που τελετουργικά αυτό καθορίζει.
Λέγεται ότι η Θρησκεία είναι το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν για να ερμηνευθεί η σχέση του κάθε ανθρώπου με αυτό που επιθυμεί να λατρεύει. Ένας μουσουλμάνος βρίσκει τις αλήθειες του στο Κοράνι, ο ινδουιστής στις Βέδες, ο χριστιανός στη Βίβλο κι ο βουδιστής στη Σούτρα. Πίστη και αλήθειες αν μη τι άλλο ιδιοσυγκρασιακές και τόσο, μα τόσο, σχετικές.
Όπως σχετικά είναι όλα στη ζωή ανάλογα με τις συνθήκες και το εκάστοτε σημείο αναφοράς. Τα κουνέλια είναι για τα παιδάκια η γλυκύτερη και πιο αθώα ύπαρξη στον πλανήτη, ενώ για τα καρότα αποτελούν την απόλυτη ενσάρκωση του κακού. Η αλήθεια του καθενός, εν δυνάμει ψέμα κάποιου άλλου.
Ο χουλιγκάνος αγγίζει την προσωπική του νιρβάνα φωνάζοντας, σπάζοντας καθίσματα, τον ύμνο της ομάδας του, η γιαγιά μου ψάλλοντας τον Ακάθιστο ύμνο, μια 14χρονη μαθήτρια τραγουδώντας το «Σ’ έχω ερωτευθεί» του Ρουβά και ο αθεράπευτος ροκάς ακούγοντας το The Wall των Pink Floyd. Το γούστο του καθενός, εν δυνάμει αποστροφή κάποιου άλλου.
Αν κάνεις τη μαλακία με ένα μόνο πλοίο θα σε λένε πειρατή, ενώ αν την κάνεις με ολάκερο στόλο, θα σε αποκαλούν αυτοκράτορα. Αν φας μπακαλιάρο και γαρίδα σαχανάκι την Κυριακή του Πάσχα θα σε λένε αιρετικό και γραφικό, ενώ αν φας μισό αρνί, το κεφάλι του, τα εντόσθιά του, το συκώτι του, την πέτσα του, την ουρά του, για χωνευτικό 4-5 βαμμένα αυγά και βουλώσεις όλα τα στεφανιαία σου, θα είσαι ο τηρών τις παραδόσεις.
Αν βαφτίσεις το φρικτό Μνημόνιο παραμονή στο ευρώ, συμμάζεμα και ευλογία κερδίζεις μπαταξίδικα εκλογές , εξαπατώντας τον κοσμάκη. Παράλληλα γίνεσαι κατάπτυστος στις γειτονιές του λαού και πρώτη μούρη στα ανάκτορα του Βερολίνου. Αν του Μνημονίου του αφαιρέσεις τους κάλπικους μανδύες, το αναλύσεις ρεαλιστικά, ορθολογιστικά, με περισσό θάρρος και ειλικρίνεια, κερδίζεις την αξιοπρέπειά σου, εμπνέεις με το όραμά σου, κοιτώντας στα μάτια τον κοσμάκη. Οι γειτονιές του λαού σε αφουγκράζονται και σε στηρίζουν, ενώ τα ανάκτορα της χοντρής Γερμανίδας μαντάμ σε επικηρύσσουν.
«Αν τους δείξεις το θάνατο, θα είναι ευχαριστημένοι με τον πυρετό». Αυτό πιστεύουν χυδαία κάποια εγχώρια λιοντάρια. Που αν πέρναγε από το χέρι τους, θα κουτσούρευαν με ρύθμιση νομοθετικού περιεχομένου, την Εβδομάδα των Παθών, μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή. Ανάσταση και μαλακίες κομμένες στη χώρα του Στουρνάρα. Νεοελληνικά λιοντάρια, παντοδύναμοι υπερφίαλοι Βασιλιάδες που κάνουν ό,τι γουστάρουν στην ελληνική σαβάνα, αψηφώντας όμως μια σπουδαία λεπτομέρεια:
Πιο δυνατή κι απ’ όλα τα λιοντάρια, είναι μόνο η ίδια η ζούγκλα. Η «ζούγκλα» μας. Η Ελλάδα μας.
Για αυτό το νου σας λιονταράκια.
Καλή Ανάσταση σε όλους.

Μαίνεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια


 Μαίνεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια
 
Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης κατά μήκος της ακτής της Καλιφόρνια, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, απειλώντας χιλιάδες σπίτια. Τουλάχιστον 1.100 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.
Περίπου 900 πυροσβέστες κατάφεραν, τα ξημερώματα της Παρασκευής, να θέσουν υπό έλεγχο το 10 τοις εκατό της πύρινης λαίλαπας, η οποία μέχρι στιγμής έχει κάψει τουλάχιστον 10.000 στρέμματα δάσους.
Αρκετά κτίρια και περίπου 15 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί έως τώρα τραυματισμοί. Τουλάχιστον 4.000 κατοικίες έχουν κριθεί ότι απειλούνται από τις φλόγες της φωτιάς και το ένα τέταρτο των ανθρώπων που διαμένουν σε αυτές έχουν απομακρυνθεί.
Οι επικεφαλής των πυροσβεστικών συνεργείων υπολογίζουν ότι η πυρκαγιά θα έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο μέχρι τη Δευτέρα.

Ευεργετική η αγκαλιά για τα μωρά


Στη διαπίστωση ότι τα μωρά ηρεμούν και σταματούν να κλαίνε όταν βρίσκονται στην αγκαλιά κάποιου και ειδικά της μητέρας καταλήγουν όλοι οι γονείς αργά ή γρήγορα. Εκείνο, όμως, που μέχρι τώρα δεν γνώριζαν ήταν...ο λόγος για τον οποίο συνέβαινε αυτό. Ιάπωνες επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αγκαλιά λειτουργεί ως «φάρμακο» για τα μωρά, καθώς επιβραδύνει τους καρδιακούς τους παλμούς και αυτομάτως τα βοηθά να χαλαρώσουν βαθιά.

Τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό Current Biology, έδειξαν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν τα μωρά οφείλεται στην απόλυτα συντονισμένη χαλάρωση του νευρικού και καρδιακού τους συστήματος. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι για να σταματήσει η ανησυχία του μωρού δεν αρκεί ένα απλό κράτημα, αλλά αντίθετα απαιτείται ένα ρυθμικό κούνημα.

Πάντως, σύμφωνα με τη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο για την Επιστήμη του Εγκεφάλου «RIKEN», η αγκαλιά φαίνεται πως λειτουργεί το ίδιο κατευναστικά και στα θηλαστικά. Οι παρατηρήσεις που έγιναν σε ποντίκια έδειξαν ότι τα μικρά ήταν πολύ ήσυχα όταν οι ερευνητές τα έπιαναν από το σβέρκο, τα σήκωναν από το έδαφος και τα κουνούσαν ελαφρά, κινήσεις δηλαδή που γίνονται από τα περισσότερα θηλαστικά του ζωικού βασιλείου. Εκτός από το γεγονός ότι τα νεογέννητα ποντίκια σταματούσαν να εκπέμπουν υπερηχητικούς ήχους, το σώμα τους έπαιρνε μια χαρακτηριστική στάση, με τα άκρα τους να είναι λυγισμένα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις γάτες και τα λιοντάρια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ειδικών, αυτό οφείλεται στην ακούσια ενεργοποίηση των μηχανισμών ανίχνευσης κίνησης του νευρικού συστήματος, οι οποίοι ελέγχονται από την παρεγκεφαλίδα του εγκεφάλου.

Ο επικεφαλής ερευνητής, δρ Κούμι Κουρόντα, δήλωσε: «Η κατανόηση αυτής της αντίδρασης μπορεί να είναι εξίσου ευεργετική και για τα βρέφη, αλλά και για τη μητέρα. Αφενός κρατά ήρεμα τα μωρά και αφετέρου μειώνει την απογοήτευση των γονέων. Πλέον, θα μπορούν να διαχειριστούν το έντονο κλάμα των παιδιών τους, που αποτελεί τον πιο συχνό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση της παιδικής κακοποίησης. Παρόλο που η έρευνα έγινε ειδικά για τις μητέρες, πιστεύουμε ότι απευθύνεται σε όλους, όσοι αναλαμβάνουν την φροντίδα και την ανατροφή ενός παιδιού».

Υπερφαγία: Πόσο κινδυνεύει η υγεία μας;


Η υπερφαγία είναι χαρακτηριστική συνήθεια της πασχαλινής περιόδου. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να αντισταθεί στις λαμπριάτικες λιχουδιές (ακόμη και τις νηστίσιμες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας), η αλήθεια είναι ότι δύσκολα θα τα καταφέρει. 
Πόσο ρισκάρουμε τρώγοντας παραπάνω;


Η υπερφαγία μπορεί να είναι η αρχή αρκετών προβλημάτων υγείας και στην παραγματικότητα, μπορεί να μας θέσει σε σοβαρό κίνδυνο. Η πασχαλινή περίοδος είναι «κόκκινο πανί» για την υγεία μας και για το λόγο αυτό ίσως πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες, που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τη …μετά Πάσχα περίοδο.

Οι συνηθισμένοι κίνδυνοι για την υγεία

Φυσικά, ο πιο κοινός κίνδυνος για την υγεία, που συνδέεται με την υπερφαγία είναι η αύξηση του σωματικού βάρους και κατ’ επέκταση η παχυσαρκία και όσα αυτή συνεπάγεται. Ωστόσο, ακόμη και λίγα παραπάνω κιλά μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορα προβλήματα υγείας. Τα πιο συνηθισμένα είναι:

• Υψηλή αρτηριακή πίεση

• Υψηλή χοληστερίνη

• Η οστεοαρθρίτιδα, που προκαλείται από τη φθορά του χόνδρου και των οστών

• Υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων

• Ο διαβήτης τύπου 2

• Η υπνική άπνοια

• Αναπνευστικά προβλήματα

• Στεφανιαία νόσος

• Νόσος της χοληδόχου κύστεως

• Εγκεφαλικά επεισόδια

• Αυξημένος κίνδυνος καρκίνου του ενδομητρίου, του μαστού και του παχέος εντέρου.

Τα πιο συχνά από αυτά τα προβλήματα υγείας για τους ανθρώπους, που τρώνε υπερβολικά περιλαμβάνουν το διαβήτη, τις καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια. Το πρόβλημα βέβαια δεν απομονώνεται μόνο σε αυτά, γιατί κάθε ασθένεια μπορεί να αποτελέσει συνέχεια ή να προκαλέσει μια αλυσίδα άλλων νοσημάτων. Ωστόσο, ας δούμε αναλυτικά τις τρεις αυτές περιπτώσεις.

Διαβήτης

Ο διαβήτης τύπου 2, είναι γνωστός ως διαβήτης των ενηλίκων, επειδή παλαιότερα ήταν σχεδόν ανήκουστο για τα παιδιά να αναπτύξουν αυτή τη διαταραχή. Αυτό ωστόσο, λόγω των διατροφικών επιλογών της σύγχρονης ζωής, έχει αλλάξει και αρκετά παιδιά είναι σήμερα υπέρβαρα, συνεπώς, η συχνότητα εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2 σε παιδιά και ενήλικες συνεχώς αυξάνεται.

Ο διαβήτης παρεμβαίνει στην ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιήσει την ινσουλίνη, απαραίτητο στοιχείο για να διατηρηθεί το σάκχαρο του αίματος υπό έλεγχο.

Αυτό μπορεί συχνά να επιτευχθεί με την κατανάλωση τακτικών γευμάτων, με την αποχή από την κατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφίμων. Ωστόσο, στις περιπτώσεις, που κάτι τέτοιο δε λειτουργεί, πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα.

Βέβαια, το χειρότερο είναι, ότι ο διαβήτης δε λειτουργεί ανεξάρτητα και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ακόμη περισσότερα προβλήματα υγείας, όπως:

• Νεφρική νόσο

• Προβλήματα στα μάτια ή ακόμα και τύφλωση

• Νευρική βλάβη στα πόδια, που μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό και άλλες διαταραχές των νεύρων

• Δερματικά προβλήματα

• Καθυστερημένη γαστρική κένωση.

Επιπλέον, ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη και αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Στεφανιαία νόσος

Η στεφανιαία νόσος είναι ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που εμπεριέχει η υπερφαγία. Το υπερβολικό βάρος, ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερόλη και η υψηλή πίεση του αίματος είναι όλοι παράγοντες κινδύνου για τη διαταραχή, στην οποία στενεύουν οι αρτηρίες, που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά.

Η στεφανιαία νόσος είναι η βασική αιτία πίσω από μια σειρά προβλημάτων στην καρδιά, όπως είναι η στηθάγχη, η καρδιακή προσβολή, η καρδιακή ανεπάρκεια και η καρδιακή αρρυθμία.

Εγκεφαλικά επεισόδια

Τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο. Συμβαίνουν όταν ένας θρόμβος εμποδίζει μια αρτηρία ή όταν «σπάσει» ένα αιμοφόρο αγγείο και διακοπεί η ροή του αίματος σε τμήμα του εγκεφάλου. Τα εγκεφαλικά κύτταρα πεθαίνουν και τότε ξεκινά η εγκεφαλική βλάβη.

Ανάλογα με το πού στον εγκέφαλο έχει συμβεί το συγκεκριμένο επεισόδιο, μπορεί να επηρεαστεί η μνήμη, η κίνηση ή η ομιλία. Ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο ενδέχεται να προκαλέσει αδυναμία στο ένα άκρο για παράδειγμα, ενώ ένα σημαντικό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να παραλύσει το πρόσωπο, αφαιρώντας από τον ασθενή την ικανότητα της ομιλίας.

Επιπλέον, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης και το υπερβολικό βάρος είναι όλοι παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικά επεισόδια. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι για την υγεία ανήκουν στη «λίστα» των προβλημάτων που προκαλεί η υπερφαγία, γι’ αυτό καλό θα ήταν αυτές τις ημέρες να δείξουμε λίγη συγκράτηση και περισσότερη προσοχή.
clickatlife.gr

Η Συνταγή της Ημέρας!Σαλάτα με διάφορα λαχανικά και ξηρούς καρπούς μακαντέμια

Συνταγή για 6 άτομα

Από το: xs-recipes.com

Υλικά:

2 κόκκινα κρεμμύδια, κομμένα σε χοντρές φέτες
2 κόκκινες πιπεριές, κομμένες σε χοντρά κομμάτια
3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
120γρ. ξηροί καρποί μακαντέμια
1/2 αγγούρι, χωρίς τη φλούδα
3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
1 κινεζικο λάχανο μόνο το σκληρό μέρος, χοντροκομμένο
1/2 βολβό φινόκιο, ψιλοκομμένο
1 πράσινο μήλο χωρίς τη φλούδα και ψιλοκομμένο
1 φρέσκο μαρούλι ψιλοκομμένο
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το ντρέσινγκ ( γαλλική σάλτσα)

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, πολύ ψιλοκομμένα
1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη
2 κουταλιές της σούπας ξύδι από λευκό κρασί
Λίγο χοντρό αλάτι
Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
1/3 του φλιτζανιού ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200οC.

Βάζουμε τα κόκκινα κρεμμύδια και την κόκκινη πιπεριά σε ένα ταψί. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο και ψήνουμε στο φούρνο για 30 λεπτά.

Βάζουμε τα μακαντέμια σε ένα μικρό ταψί και τα καβουρδίζουμε στο φούρνο για 5-7 λεπτά ταυτόχρονα με τα κρεμμύδια και την πιπεριά. Αφαιρούμε από το φούρνο το ταψί με τα μακαντέμια μόλις πάρουν ένα ροδαλό χρώμα και τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς ενώσω συνεχίζεται το ψήσιμο των υπολοίπων υλικών. Αφού κρυώσουν εντελώς τα ψιλοκόβουμε.

Κόβουμε το αγγούρι σε τέταρτα κατά μήκος και αφαιρούμε τους σπόρους. Ψιλοκόβουμε το υπόλοιπο μέρος και το βάζουμε σε μία μεγάλη σαλατιέρα. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά για τη σαλάτα μας (φρέσκα κρεμμυδάκια, το κινέζικο λάχανο , τα μακαντέμια, το μήλο, το φρέσκο μαρούλι και το φινόκιο).

Για το ντρέσινγκ, ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σάλτσας εκτός από το ελαιόλαδο σε ένα γυάλινο βάζο με βιδωτό καπάκι. Ανακινούμε καλά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και το αφήνουμε να σταθεί για δέκα λεπτά. Προσθέτουμε και το ελαιόλαδο και ανακινούμε πάλι.

Βγάζουμε τα κρεμμύδια και τα πιπέρια από το φούρνο και τα προσθέτουμε και αυτά στη σαλατιέρα. Λίγο πριν σερβίρουμε περιχύνουμε τη σαλάτα μας με το ντρέσινγκ, προσθέτουμε αλάτι πιπέρι και ανακατεύουμε.

Σερβίρουμε τη σαλάτα μας με φρέσκο ψωμί και καλή όρεξη!

Φρίκη: Αυτοί είναι οι γονείς που κακοποιούσαν τα παιδιά τους σεξουαλικά στην Πάτρα


 Φρίκη: Αυτοί είναι οι γονείς που κακοποιούσαν τα παιδιά τους σεξουαλικά στην Πάτρα
Χωρίς ίχνος ντροπής πέρασαν την πόρτα του ανακριτή οι γονείς των τεσσάρων ανήλικων παιδιών από την Πάτρα, που κατηγορούνται ότι ασελγούσαν σε βάρος τους, ενώ ανάγκαζαν τον  γιο τους να «πηγαίνει» με την μητέρα για να γίνει άντρας!
Όπως θα δείτε στο βίντεο, προχωρούν αργά, ο ένας δίπλα στον άλλον, σαν να μην «τρέχει» τίποτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς πήραν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.
 Φρίκη: Αυτοί είναι οι γονείς που κακοποιούσαν τα παιδιά τους σεξουαλικά στην Πάτρα
Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πατρών ο οποίος, όπως σας είχαμε πει τους απήγγειλε μεταξύ άλλων τις κατηγορίες της ασέλγειας σε ανηλίκους, της αποπλάνησης ανηλίκων, του βιασμού κατ’ εξακολούθηση και της αιμομιξίας.
Άριστες μαθήτριες οι κόρες – Φρίκη με την απολογία του πατέρα
 Φρίκη: Αυτοί είναι οι γονείς που κακοποιούσαν τα παιδιά τους σεξουαλικά στην Πάτρα
Την φρικιαστική υπόθεση αποκάλυψαν τα ίδια τα παιδιά στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα οι δύο κόρες ηλικίας 17 και 16 ετών, που δεν άντεχαν άλλο την κακοποίηση. Τα άλλα δύο παιδιά είναι ηλικίας 12 και 8 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πολύ καλά παιδιά. Τα δυο μεγαλύτερα μάλιστα κορίτσια είναι άριστες μαθήτριες και η μια είναι και αθλήτρια πυγμαχίας.
Κάποιο από τα αδέρφια είχε αποκαλύψει στο σχολικό του περιβάλλον τι γινόταν στο σπίτι, ενώ κάποιοι γείτονες που «σπάνε» την σιωπή τους κάνουν λόγο για… δημόσιες περιπτύξεις, ομαδικά όργια και περίεργες συμπεριφορές.
Ο πατέρας, που αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού, φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι ήθελε να κάνει τον γιο του άντρα, ενώ η μητέρα είπε πώς δεχόταν να συνευρίσκεται με τον γιο της, επειδή φοβόταν τον άντρα της.
ΠΗΓΗ: the best.gr

Νικήστε το καθημερινό άγχος


Δε νομίζετε ότι γίναμε πολύ «πολιτισμένοι» που ξεπεράσαμε τους φυσικούς τρόπους ανακούφισης από το άγχος και τώρα χρειαζόμαστε χάπια για να μένουμε ξύπνιοι στη διάρκεια της μέρα αλλά και άλλα για να κοιμόμαστε τη νύχτα;

Γιατί λοιπόν να μη μάθετε να απαλλάσσεστε από το άγχος χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων, αλλά με τη χαλάρωση;

Πρόκειται για μια φυσική ανακούφιση που μπορείτε να εφαρμόσετε με μεγάλη επιτυχία. Μπορείτε εύκολα να την κάνετε συνήθειά σας και να αντικαταστήσετε με αυτή την άλλη, την κακή συνήθεια των φαρμάκων.

Μέθοδοι χαλάρωσης

1ο στάδιο

Ξαπλωμένοι στο κρεβάτι, αρχίστε τη χαλάρωση από τα χέρια και τα μπράτσα. Πάρτε δυο εισπνοές και εκπνοές (εισπνοή-εκπνοή, εισπνοή-εκπνοή).

Σκεφθείτε το αριστερό σας χέρι καθώς ακουμπάει στο κρεβάτι να γίνεται βαρύτερο και βαρύτερο, μέχρι να νιώσετε να βουλιάζει στο κρεβάτι, κουρασμένο και βαρύ σαν μολύβι.

Κάντε το ίδιο με το αριστερό σας μπράτσο.

Όταν νιώσετε ότι το χέρι και το μπράτσο σας είναι σχεδόν άχρηστα, πάρτε μια εισπνοή και αμέσως μετά εκπνοή.
Κάντε ένα διάλειμμα δευτερολέπτων.

Πάρτε καινούργια ανάσα, επαναλάβετε τη διαδικασία με το δεξί χέρι και μπράτσο και τελειώστε με δυο βαθιές ανάσες.

Αναπαυτείτε.

Με τον παραπάνω τρόπο που χαλαρώσατε τα χέρια σας χαλαρώστε στη συνέχεια, τα πόδια σας, το κεφάλι και το λαιμό σας και, τέλος, ολόκληρο τον κορμό.

2ο στάδιο

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να μικρύνετε την όλη διαδικασία και να πετύχετε τη χαλάρωση σε μικρότερο χρόνο. Όμως, αυτή η χαλάρωση, αν και πλήρης, δεν είναι τόσο βαθιά όσο στο 1ο στάδιο.

Ξαπλώστε και κλείστε τα μάτια σας. Εισπνεύστε και εκπνεύστε δυο φορές.

Σκεφθείτε συγχρόνως και τα δύο μπράτσα σας. Είναι τόσο βαριά και γίνονται βαρύτερα και βαρύτερα...

Σκεφθείτε συγχρόνως και τα δύο πόδια σας, τόσο βαριά, σχεδόν «νεκρά» καθώς βυθίζονται στο κρεβάτι βαθύτερα και βαθύτερα... Σκεφθείτε το κουρασμένο, βαρύ κεφάλι σας καθώς βυθίζεται μέσα στο μαξιλάρι σας. Σκεφθείτε τον τετράγωνο, συμπαγή κορμό σας καθώς χαλαρός και βαρύς βυθίζεται στο στρώμα.

Εισπνεύστε και εκπνεύστε και καθώς αυτή η βαθιά ανάσα διατρέχει ολόκληρο το κορμί σας, νιώστε πως βυθίζονται βαθιά, ολοένα και πιο βαθιά, μέσα στο κρεβάτι όλα τα μέλη σας, το κεφάλι και ο κορμός σας.

Κάντε ένα διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων και ξανά εισπνοή και εκπνοή.
medicalnews.gr

M.Παρασκευή στον Άγιο Δημήτριο Κολινδρού
Πως να ξεκλειδώσετε το wifi του γείτονα σε ένα λεπτό!(video)


nr1 300x187 Πως να ξεκλειδώσετε το wifi του γείτονα σε ένα λεπτό!(video)Θέλετε απεγνωσμένα να ξεκλειδώσετε το wifi δίκτυο του γέιτονα,ο οποίος δεν σας δίνει τον κωδικό,όμως εσείς το χρειάζεστε άμεσα;
Mην αναησυχείτε,υπάρχει λύση…
Στο βίντεο που ακολουθεί θα μάθετε όλα όσα χρειάζεστε για να έχετε το κωδικό από το wifi «της γειτονιάς» και να μην χάνετε ποτέ επαφή με τα αγαπημένα σας πρόσωπα από το internet…
Eίναι έυκολο είναι απλό και δεν θα σας κοστίσει τίποτα…
Δείτε το βίντεο που ακολουθεί…
.

Συναισθηματικά «ανάπηροι» οι επιζήσαντες από εγκεφαλικό


Η συναισθηματική επίδραση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου πολύ συχνά παραβλέπεται ενώ θα πρέπει να τυγχάνει την ίδιας προσοχής και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όπως ακριβώς η φυσική αποκατάσταση του ασθενούς, επισημαίνουν οι ειδικοί...


Έρευνα, που διενεργήθηκε σε περισσότερους από 2.700 επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο και τους φροντιστές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι πέρα από την σωματική βλάβη πολλοί από αυτούς είχαν και ψυχολογική επιβάρυνση.

Περισσότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων ασθενών δήλωσε ότι έφερε καταθλιπτικά συμπτώματα και τα 2/3 των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφεραν υψηλά επίπεδα άγχους.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Stroke Association, το 42% των ασθενών ένιωθαν ότι είχαν εγκαταλειφθεί μετά την σωματική αποκατάσταση και την αυτοεξυπηρέτηση των φυσικών αναγκών τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, 8 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα φροντιστές δήλωσαν ότι είχαν βιώσει το άγχος και την απογοήτευση.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια «χτυπάνε» περίπου 152.000 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο. Η βλάβη του εγκεφάλου που προκαλείται από το εγκεφαλικό είναι η μεγαλύτερη αιτία αναπηρίας των ενηλίκων στη Βρετανία. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο επιζήσαντες εγκεφαλικού επεισοδίου στην Μ. Βρετανία, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

«Το εγκεφαλικό αφήνει τους οικείους των ασθενών σοκαρισμένους και ανήσυχους καθώς οι ζωές τους συχνά αλλάζουν αμετάκλητα μέσα σε μια στιγμή. Η καλύτερη αναγνώριση των επιπτώσεων του εγκεφαλικού επεισοδίου γίνεται από επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αξιολογηθούν δεόντως και να λάβουν τη σωστή υποστήριξη», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Stroke Association, Τζον Μπάρικ.

Σοκ στα Τρίκαλα από το θάνατο του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος.


PERIPOLIKOOOO 524 355 1 250x180 Σοκ στα Τρίκαλα από το θάνατο του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος.Αναστάτωση επικρατεί στα Τρίκαλα από το θάνατο του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος αστυνομικός μεταφέρθηκε από το σπίτι του στο Νοσοκομείο Τρικάλων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο όποιος στη συνέχεια άφησε την τελευταία του πνοή.
Σύμφωνα με το trikalaola.gr καταγόταν από την Κρυοπηγή Καρδίτσας, ήταν 52 ετών και ήταν πατέρας δύο κοριτσιών.
Είχε διατελέσει επί χρόνια Διοικητής της Εξωτερικής Φρουράς των Φυλακών Τρικάλων και τα τελευταία δύο χρόνια υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.
Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: Δεν μπορούν να σας κάνουν έξωση αν πρώτα δεν…


 ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ: Δεν μπορούν να σας κάνουν έξωση αν πρώτα δεν…
Ο ιδιοκτήτης ακινήτου δεν μπορεί να προχωρήσει σε έξωση του επαγγελματία ενοικιαστή, αν δεν προηγηθεί μείωση ενοικίου έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
Το δικαστήριο όπως μεταδίδει το Directnews απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ιδιοκτήτη, που ζητούσε την έξωση ενοικιαστή για λόγους δυστροπίας, δηλαδή λόγω μη καταβολής του μισθώματος.
Ωστόσο, ο ενοικιαστής είχε προχωρήσει σε τακτική αγωγή για μείωση του ενοικίου, καθώς είδε τον τζίρο του να μειώνεται λόγω της κρίσης.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΣΕΕ “το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του την έλλειψη υπαιτιότητας του μισθωτή”, δεδομένης της γενικότερης κάμψης στην αγορά, τη μείωση της μισθωτικής αξίας των ακινήτων και την κάθετη πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων.

Δείτε το βίντεο με τις αποδοκιμασίες κατα την περιφορά του Επιταφίου στο Σύνταγμα!


Έντονα αποδοκίμασαν τ0υς επισήμους που ακολουθούσαν απόψε την περιφορά του Επιταφίου στο Σύνταγμα, συγκεντρωμένοι πολίτες. Παράλληλα αίσθηση έκανε η αναφορά του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου κατά την σύντομη ομιλία του σε «πολλές προδοσίες που έχει γνωρίσει έως τώρα η χώρα μας».