ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς, των αιρετών Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου Φιρτινίδη


1o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

των αιρετών του ΚΥΣΔΕ  Γρηγόρη Καλομοίρη και Χρήστου  Φιρτινίδη,
εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο για τους εκπαιδευτικούς
Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,
Η εκπαιδευτική κοινότητα βιώνει ήδη το «χειμώνα» της χρεοκοπίας και της πλήρους απαξίωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, με εκατοντάδες κενά διδακτικού προσωπικού και την αδυναμία κάλυψης βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουμε ότι μέρα με τη μέρα μειώνονται οι μισθοί μας και εξανεμίζεται το εισόδημά μας λόγω των περικοπών και της συνεχιζόμενης φοροεπιδρομής.
 Η τρικομματική κυβέρνηση, δεσμευμένη στην απαρέγκλιτη τήρηση των μνημονιακών δεσμεύσεων, φροντίζει να «θωρακίσει» και νομοθετικά την κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων που εδώ και δεκαετίες με αγώνες και θυσίες έχει κατακτήσει ο κλάδος: ωράριο, εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα, παιδαγωγική ελευθερία...
Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής ψήφισε τους νόμους 4057/2012 για το πειθαρχικό δίκαιο και 4093/2012 για την αργία και τη διαθεσιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων, στοχεύοντας στην ποινικοποίηση στοιχειωδών δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, στη χειραγώγηση και την υποταγή των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
    Με τον «εξοστρακισμό» των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια, την αποκλειστική απαρίθμηση 32 (!) πειθαρχικών παραπτωμάτων, την αφαίρεση της αρχής της επιείκειας υπέρ του πειθαρχικώς διωκομένου, τις βαρύτερες πειθαρχικές ποινές και χρηματικά πρόστιμα σε σύγκριση με αυτά που προέβλεπε ο Υπαλληλικός Κώδικας και, βέβαια, με τη διαθεσιμότητα και την αργία να επικρέμανται για οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη, ακόμη και με απόφαση μονομελούς οργάνου, προσπαθούν να επιβάλουν ένα ασφυκτικό έλεγχο στη λειτουργία και τη συμπεριφορά των εργαζομένων.
      Με αφορμή τη συγκρότηση των  νέων πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του Ν. 4057/2012 στις περιφέρειες, επιχειρούμε μια σύντομη κριτική επισκόπηση των νέων ρυθμίσεων, με την οποία αναδεικνύονται οι προθέσεις και οι στόχοι της μνημονιακής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως προαναφέρουμε:
  Μία από τις πλέον αρνητικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4057/2012, εκτός από την υποτιθέμενη συγκεκριμενοποίηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων και την αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών, είναι η αλλαγή της σύνθεσης των πειθαρχικών συμβουλίων. Με το νόμο 3528/2007, το υπηρεσιακό συμβούλιο του προσωπικού κάθε υπηρεσίας είχε και πειθαρχική αρμοδιότητα, με συνέπεια κατά την εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων να κρίνουν με δικαίωμα ψήφου τα αιρετά μέλη του εν λόγω συμβουλίου, που προκύπτουν, όπως είναι γνωστό, από καθολική ψηφοφορία των υπαλλήλων. Η συμμετοχή αιρετών μελών στη σύνθεση του συμβουλίου που έκρινε πειθαρχικές υποθέσεις αποτελούσε έκφανση των λειτουργικών εγγυήσεων υπέρ του υπαλλήλου και της εκδημοκρατικοποίησης των δημοσιοϋπαλληλικών θεσμών.
   Με  τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι προφανές ότι επιδεινώνεται η θέση του πειθαρχικώς ή/και ποινικώς διωκόμενου υπαλλήλου και συρρικνώνονται οι λειτουργικές και δικονομικές εγγυήσεις που τον περιέβαλλαν, λόγω της αυστηροποίησης των θεσμών στο όνομα της πάταξης της διαφθοράς και της ατιμωρησίας στο δημόσιο τομέα.
       Οι ρυθμίσεις  του Ν. 4057/2012 για το πειθαρχικό δίκαιο και του Ν. 4093/2012 για την αργία είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με τη λογική ότι η γενεσιουργός αιτία της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα έγκειται στις «επιεικείς» παλαιότερες ρυθμίσεις. Συνεπώς, για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι «κακοί» δημόσιοι υπάλληλοι από την ενεργό υπηρεσία.
      Όμως η αλήθεια  είναι ότι τόσο ο Ν. 4057/2012 όσο και ο Ν. 4093/2012 καταστρατηγούν θεμελιώδη δικαιώματα του διωκομένου και καταπατούν το θεσμό της δίκαιης δίκης και της ίδιας της δημοκρατικής διαδικασίας, καθώς είναι κοινή πείρα ότι δείκτης του πραγματικού εκδημοκρατισμού μίας κοινωνίας είναι η θωράκιση του κατηγορουμένου και η παροχή νομικών όπλων που θα του δώσουν τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του από την κατηγορία που του αποδίδεται.
      Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:
       Α) Όσον αφορά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4057/2012, οι οποίες αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους το ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιο (πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές), αυτές αυστηροποιούν το σύστημα των πειθαρχικών ποινών, καθώς προσθέτουν νέες και ανεβάζουν τα όρια των παλαιών, τη στιγμή που προηγουμένως έχουν περιλάβει στη δήθεν περιοριστική απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων του άρθρου 107 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αφενός παραπτώματα-γενικές ρήτρες (αναξιοπρεπή συμπεριφορά, απρεπή διαγωγή κ.λπ.), αφετέρου το ίδιο το παράπτωμα της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος, το οποίο, για να γίνει συγκεκριμένο, πρέπει να γίνει αναγωγή στους οικείους κανόνες που συνθέτουν ανά περίπτωση την έννοια του υπαλληλικού καθήκοντος, άρα και τον τρόπο παραβίασής τους.
        Με άλλα  λόγια, ο Ν. 4057/2012 θέσπισε ένα σύστημα αυστηρότατων ποινών, που μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική εξόντωση του διωχθέντος, εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της διοικητικής χρηματικής κύρωσης ως παρεπόμενης της πειθαρχικής ποινής και έθεσε έτσι το ζήτημα κατά πόσο πλέον έχουμε να κάνουμε με τιμωρία στα πλαίσια του διοικητικού δικαίου, ή μήπως υποκρύπτονται κυρώσεις ποινικής φύσης, τη στιγμή που ο νόμος τίποτε δεν έκανε προς την κατεύθυνση της ασφάλειας δικαίου με την έννοια της ακριβούς περιγραφής της αντικειμενικής υπόστασης κάθε συμπεριφοράς που είναι από πειθαρχική άποψη αξιόμεμπτη. Η αοριστία στην περιγραφή της συμπεριφοράς που αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, με τη χρήση γενικών ρητρών, είναι ο κατεξοχήν παράγοντας που ευνοεί φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας από την πλευρά των πειθαρχικών οργάνων.Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πειθαρχικού παραπτώματος της «αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας», η οποία δεν εξειδικεύεται καθόλου από το κείμενο του νόμου, ενώ οι συνέπειες που μπορεί να επισύρει είναι ολέθριες για τον υπάλληλο: συγκαταλέγεται μεταξύ των παραπτωμάτων που, εφόσον ο υπάλληλος παραπεμφθεί στο συμβούλιο, επισύρουν αυτοδίκαιη αργία, ενώ στο στάδιο της αξιολόγησής του ανήκει στο ένα από τα δύο παραπτώματα που μπορούν να επισύρουν πρόσθετη διοικητική κύρωση και μάλιστα της υψηλότερης κλίμακας (10.000 έως 100.000 €), εφόσον έχει οικονομικής φύσης προεκτάσεις.
       Ως προς τη  θεσμοθέτηση πρόσθετων διοικητικών, χρηματικής φύσης, κυρώσεων, που εισήγαγε ο Ν. 4057/2012, σημειώνουμε ότι αυτές καταστρατηγούν την αρχή της άπαξ εκδίκασης με την έννοια ότι επιβάλλονται σωρευτικά με πειθαρχικές ποινές οι οποίες, και αυτές, έχουν οικονομικές προεκτάσεις. Διότι, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού κατά δύο βαθμούς δεν έχει και οικονομικές επιπτώσεις τώρα πια, που ο μισθός έχει συνδεθεί με το βαθμό; Ή μήπως δεν έχει οικονομικές επιπτώσεις η προσωρινή παύση;
       Συμπερασματικά, οι ρυθμίσεις του Ν. 4057/2012 αντιστρατεύονται τόσο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της μη επιβολής ποινής χωρίς την προηγούμενη ύπαρξη νόμου που να την ορίζει, όσο και την επίσης κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, την οποία βάναυσα προσβάλλουν με το σύστημα ποινών και πρόσθετων κυρώσεων που εισάγουν. Η αυστηρότητα των ρυθμίσεων σε συνδυασμό με την άκρως επικίνδυνη γενικότητα της περιγραφής ορισμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων, αναδεικνύει τον πραγματικό σκοπό τους, καθώς μέσω των διατάξεων προωθούνται η «ποινικοποίηση» της υπαλληλικής ζωής και το καθεστώς φόβου, που θα εγκαθιδρυθεί για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Και όλα αυτά στο πλαίσιο μίας συνολικότερης απαξίωσής μας, η οποία εξυπηρετείται από το πλέγμα των εν λόγω ρυθμίσεων χωρίς καμία εγγύηση για αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο, η οποία, όπως είναι γνωστό, από άλλα αίτια πηγάζει και όχι από το ύψος των πειθαρχικών ποινών. 
            Β) Όσο για τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 στο θέμα της αργίας, αυτές αποτελούν αντιδραστικές ρυθμίσεις που προτρέχουν την τιμωρία του πειθαρχικώς ελεγχόμενου υπαλλήλου, προσβάλλουν βάναυσα το τεκμήριο αθωότητας (όταν, π.χ., επιβάλλουν την επάνοδο του υπαλλήλου μετά την τελεσιδικία της σχετικής ποινικής απόφασης), και γενικότερα στιγματίζουν τον υπάλληλο με τη λήψη σε βάρος του ιδιαίτερα δυσμενών διοικητικών μέτρων πριν τη λήψη απόφασης επί της κατηγορίας που τον βαρύνει. Χαρακτηριστική του πνεύματος των ρυθμίσεων του Ν. 4093/2012 στο κεφάλαιο της αργίας είναι η θεαματική αύξηση των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας, η οποία, όπως είναι γνωστό, υφίσταται χωρίς την προηγούμενη γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου, όπως επίσης και η δυνατότητα έγερσης ζητήματος περί θέσης του υπαλλήλου σε δυνητική αργία για οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη υπό την προϋπόθεση ύπαρξης λόγων «δημόσιου συμφέροντος» ή «υπηρεσιακών» (και πάλι χρήση γενικών ρητρών!). Προκλητική είναι και η ρύθμιση του Ν. 4093/2012 σχετικά με τη δυνατότητα του αρμόδιου μονομελούς οργάνου να θέσει σε δυνητική αργία τον υπάλληλο και χωρίς τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου (αν αυτό δεν συνέλθει εντός των τεθεισών προθεσμιών), διάταξη που καταδεικνύει, πέρα από το αντιδραστικό πνεύμα των εν λόγω διατάξεων, και την τάση συγκεντρωτισμού και απομείωσης του ρόλου των συλλογικών οργάνων.
Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,
 Είναι προφανές ότι στόχος της πολιτικής που επενδύει στην προπαγάνδα περί «επίορκων» στο δημόσιο τομέα και στην εκπαίδευση είναι να καθυποτάξει το συνδικαλιστικό κίνημα και να δημιουργήσει ένα νέο εφιαλτικό τοπίο εργασιακού μεσαίωνα στην εκπαίδευση, με τους εκπαιδευτικούς υποταγμένους, χειραγωγημένους, με τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης πάνω από τα κεφάλια τους.
Εμείς, λοιπόν, τι κάνουμε;
Θα αποδεχτούμε τη βαρβαρότητα των μνημονιακών πολιτικών ή θα πιστέψουμε στη δύναμή μας και θα στηριχτούμε στους ανυποχώρητους αγώνες του κλάδου μας, που οδήγησαν στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεών μας;  
Τώρα μπορούμε! Με όπλα μας το δίκιο, την ενότητα και την αλληλεγγύη, να συντονίσουμε τη δράση μας με τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από τα μνημόνια και να συγκροτήσουμε ένα πλατύ και ισχυρό μέτωπο αντίστασης και ανατροπής των νεοφιλελεύθερων καπιταλιστικών πολιτικών και της κυβέρνησης  που τις εφαρμόζει.

Γρηγόρης Καλομοίρης,                                         Χρήστος Φιρτινίδης,
αιρετό τακτικό μέλος του ΚΥΣΔΕ                           αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
τηλ.: 694 46 04 063,                                               τηλ.: 6974488454
ηλ. δ/νση: grikalom@gmail.com)                         ηλ. δ/νση: firtinidis@gmail.com
                                                            
                      Εκπρόσωποι των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Υ.Γ.: Σας κοινοποιούμε τον πίνακα με τη σύνθεση των 13 νέων πρωτοβάθμιων περιφερειακών πειθαρχικών συμβουλίων για τους εκπαιδευτικούς
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ 
 1. Ρένεση Νικολέττα του Ιωάννη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 2. Γεωργία Καπόρη του Χαράλαμπου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Φαλούκας Αθανάσιος του Θεοδώρου, Δ/ντής Δ.Ε. Β Αθήνας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Μποκώρου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 2. Γραμματικάκη Μαρία του Γεωργίου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Ξυθάλη Βασιλική του Σωτηρίου, Δ/ντρια Π.Ε. Ανατ. Αθήνας
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Παπαδογρηγοράκος Θωμάς του Ηλία, Πρωτοδίκης Τριπόλεως
 2. Κάντζια Άννα του Διονυσίου, Πάρεδρος του ΝΣΚ
 3. Παπαγεωργάκης Παναγιώτης του Ευθυμίου, Δ/ντής Π.Ε. Εκπ/σης Κορινθίας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Καζαζάκης Θεόδωρος του Ιωάννη, Πρωτοδίκης Τριπόλεως
 2. Πουλίδου Αικατερίνη του Χρήστου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Γαληνός Ιωάννης του Αθανασίου/ Δ/ντής Δ.Ε. Αργολίδας
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Χριστιάς Ευάγγελος του Σταύρου, Πρωτοδίκης
 2. Ταγαρούλιας Χαράλαμπος του Νικολάου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Τσιαβός Γεώργιος του Ιωάννη, Δ/ντής Π.Ε. Εκπ/σης Δωδ/σου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Παπαδέα Ελένη του Παναγιώτη, Πρωτοδίκης
 2. Κουρτέση Θωμαϊδα του Ιωάννη, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Παπαδομαρκάκης Ιωάννης του Χαράλαμπου, Δ/ντής Δ.Ε. Δωδ/σου
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Μποροδήμος Παντελής του Βασιλείου, Πρωτοδίκης με ΑΔΤ: ΑΒ363809
 2. Τσιλιμπάρη Ευγενία του Κων/νου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ με
ΑΔΤ: Μ 228608
 1. Γκαμπρελάς Μιλτιάδης του Κων/νου, Δ/ντής Δ.Ε. Λευκάδας με
ΑΔΤ: Ζ 513434
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Δεδικούση Σταυρούλα του Αθανασίου, Πρωτοδίκης με ΑΔΤ: ΑΒ 163022
 2. Κουλούρης Σπυρίδωνας του Παναγιώτη, Πάρεδρος του ΝΣΚ
με ΑΔΤ: Σ 218020
 1. Κοπάνας Ιωάννης του Αναστασίου, Δ/ντής Δ.Ε. Ζακύνθου με ΑΔΤ: ΑΕ 307993
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Βασιλόπουλος Δημήτριος του Ζήση, Πρωτοδίκης
 2. Βασιλείου Μαρία του Κων/νου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Σακελλαρίου Βασίλειος του Χρήστου, Δ/ντής ΠΕ Λάρισας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Γιάνναρος Παναγιώτης του Ιωάννου, Πρωτοδίκης
 2. Ευσταθίου Ελένη του Τριαντάφυλλου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Καφανέλης Χαράλαμπος του Κυριάκου, Δ/ντής ΠΕ Τρικάλων
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Κορδέλα Ελπινίκη του Αθανασίου, Πρωτοδίκης
 2. Φαρμάκης Δημήτριος του Αδαμαντίου, Πάρεδρος του ΝΣΚ
 3. Ζαβουδάκης Παναγιώτης του Ιωακείμ, Δ/ντής ΠΕ Σάμου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Λάζου Αγγέλικα του Παύλου, Πρωτοδίκης
 2. Σπύρου Καλλιόπη του Στυλιανού, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Βλυσίδου Ευτυχία του Μιχαήλ, Δ/ντρια ΔΕ Χίου
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Χαλκιαδάκη Γεωργία του Φωτίου, Πρωτοδίκης
 2. Πετρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Κοντογιάννης Ευστάθιος του Μεγάλου, Δ/ντής ΠΕ Ρεθύμνης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Παϊσιος Ελευθέριος του Νικολάου, Πρωτοδίκης
 2. Πετρόπουλος Στέφανος του Σταύρου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Τσικαλάκη Κυριακή του Νικολάου, Δ/ντρια ΠΕ Ηρακλείου
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Κακκαβά Μαρία του Γεωργίου, Πρωτοδίκης
 2. Μήτρου-Κρυστάλλη Αθανασία του Ευσταθίου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Αγγελής Ιωάννης του Γεωργίου, Δ/ντής ΠΕ Ιωαννίνων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Γρίβα Αγγελική του Κων/νου, Πρωτοδίκης
 2. Παπαντίνας Νικόλαος του Βασιλείου, Δικαστικής Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Νάτσης Κων/νος του Σταύρου, Δ/ντής ΠΕ Θεσπρωτίας
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Παλιαρούτη Ασημένια του Δημητρίου, Πρωτοδίκης
 2. Πελέκου Βασιλεία του Κων/νου, Πάρεδρος του ΝΣΚ
 3. Τσαπρούνης Αθανάσιος του Γεωργίου, Δ/ντής ΠΕ Ευρυτανίας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Νίκου Όλγα του Βασιλείου, Πρωτοδίκης
 2. Παχή Ιωάννα του Κων/νου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Σιούτας Αθανάσιος του Κων/νου, Δ/ντής ΠΕ Φθιώτιδας
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Δεληκάρης Κων/νος του Ιωάννη, Πρωτοδίκης
 2. Παληού Αναστασία του Γεωργίου, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Γκαμπούρας Ιωάννης του Αθανασίου, Δ/ντής ΠΕ Κοζάνης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Μίγκος Δημήτριος του Χρήστου, Πρωτοδίκης
 2. Χρυσοστομίδης Παρασκευάς του Αντωνίου, Πάρεδρος του ΝΣΚ
 3. Σαββιλιώτης Κοσμάς του Κλεάνθη, Δ/ντής ΔΕ Κοζάνης
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Γκόγκολας Αργύριος του Θωμά, Πρωτοδίκης
 2. Τσιρκινίδου Όλγα του Ιωάννη, Δικαστική Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Μούχτσης Θεόδωρος του Πέτρου, Δ/ντής ΔΕ Ροδόπης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Δάφκα Άρτεμις του Δημητρίου, Πρωτοδίκης
 2. Δούκας Παναγιώτης του Αντωνίου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Γεωργιάδης Νικόλαος του Γεωργίου, Δ/ντής ΠΕ Καβάλας
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Χορόζογλου Πολύμνια του Νικολάου, Πρωτοδίκης
 2. Κολύβας Χρήστος του Κων/νου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Κρίτογλου Αστέριος του Γερμανού, Δ/ντής ΠΕ Πειραιά
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Τσόρμπα Άννα του Κων/νου, Πρωτοδίκης
 2. Τοπαλίδης Δημήτριος του Κων/νου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Νικολάου, Δ/ντής ΔΕ Κιλκίς
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
 1. Ζαφειροπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, Πρωτοδίκης
 2. Ζαχαρόπουλος Διονύσιος του Νικολάου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Πιερρή Ευγενία του Θάνου, Δ/ντρια ΔΕ Αχαϊας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
 1. Οικονόμου Αναστασία του Στεφάνου-Θεοδώρου, Πρωτοδίκης
 2. Αποστολόπουλος Επαμεινώνδας του Θεοχάρη, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
 3. Βουρλούμη Ζωή του Νικολάου, Δ/ντια ΠΕ Ηλείας

Απουσίες μαθητών λόγω απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Ο ερωτικός χάρτης του γυναικείου σώματος


 
Δεν χρειάζεται να είναι μάγος για να απογειώσει την ερωτική σου ζωή, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να μάθει το κορμί σου. Γίνε η δασκάλα του.
 

Η… αποκαλυπτική φωτογραφία του Εύζωνα που δημοσιεύει η Guardian


Την παρουσιάζει η βρετανική εφημερίδα Guardian και κάνει τον γύρο του κόσμου.
Ο βηματισμός μέλους της προεδρικής φρουράς στο Σύνταγμα, απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο Άρη Μεσσήνη.
Η φωτογραφία είναι από την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης στην Αθήνα.

Να ΄στε σίγουροι! Ο Λαός θα γελάσει τελευταίος... αλλά το γέλιο του θα είναι δηλητήριο για τους προδότες!Θα γυρίσει ο τροχός και τότε θα γ@μ#σει ο φτωχός... και θα είναι όπως δεν το περιμένει κανένας γερμανοτσολιάς!θυμήσου...


Θυμήσου...

Η ΑΓΓΕΛΊΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΤΟΥ... SEX ΠΟΥ ΣΑΡΏΝΕΙ ΣΤΟ FACEBOOK! (PIC)
Η εποχή είναι δύσκολη για την αγορά αυτοκινήτων... Όσοι έχετε προσπαθήσει πρόσφατα να πουλήσετε το όχημά σας σίγουρα θα το έχετε διαπιστώσει.

Αυτό ακριβώς έπαθε και ένας χρήστης του Facebook, ο οποίος βλέποντας ότι κανείς δεν τηλεφωνούσε για το αυτοκίνητο που πουλούσε είπε να πάρει...
δραστικά μέτρα!

Έγραψε λοιπόν την αγγελία του με μικρή γραμματοσειρά και πάνω έγραψε με τεράστια γράμματα την λέξη "sex".

Και το πείραμα πέτυχε!

Δεν ξέρουμε αν πούλησε το αυτοκίνητο, το οποίο κατά τα γραφόμενά του είναι «τζάμι», αλλά την αγγελία την έχει δει όλο το ελληνικό Facebook!

Και αντάρτισσα πόλεων ...βλέπουν πίσω απο τις "τρελές " σφαίρες στη ΝΔ !


Ρε δεν πάμε ...καλά βλέπουν και γυναίκα οδηγό στην επίθεση με τα Καλάσνικοφ στα γραφεία της ΝΔ ! Οπως πάμε βλέπουμε να βγάζουν και στινγκάκια.... Τρομοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στοπ ! Δείτε θέμα να καραφλιάσετε !

"Στη διάθεση των ανδρών της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται και βίντεο, στο οποίο καταγράφηκε η διαφυγή των τριών ένοπλων δραστών από τη λεωφόρο Αμφιθέας.
Όπως κατέθεσαν οι δύο μάρτυρες, όταν το αυτοκίνητο έφτασε στην οδό Φλέμιγκ στο Παλαιό Φάληρο, είδαν να κατεβαίνουν δύο άνδρες από τη θέση του συνοδηγού και το πίσω κάθισμα .
Από τη θέση του οδηγού και οι δύο μάρτυρες είναι βέβαιοι ότι βγήκε η γυναίκα, η οποία και αναζητείται μαζί με τους συνεργούς της."

Σκηνοθέτησε "ατύχημα" με μίνι φούστα ....και δείτε τι έγινε !


Ατύχημα με μίνι φούστα στο δρόμο....Και δείτε τι έγινε ! Οι άνδρες έβλεπαν ...και δεν την ενημέρωναν ....για το γεγονός .Αντίθετα οι γυναίκες ...έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους !


ΣΟΚ στη Νάξο: Εκανε σεξ με με τον σκύλο ...και κατέληξαν μαζί στο Νοσοκομείο!


Συγκλονισμένη είναι η Νάξος από ένα απίστευτο συμβάν, που διαδραματίστηκε στο νησί και αποτελεί κοινό μυστικό των κατοίκων αλλά κανείς δεν το αποκαλύπτει... Πρωταγωνίστρια... μια θερμόαιμη νεαρή, που συνευρέθηκε ερωτικά με ένα σκύλο, αλλά με άσχημη κατάληξη για το άτυχο τετράποδο!
Η κοπέλα που δεν έβρισκε άντρα, επιστράτευσε το σκύλο για να σβήσει το ερωτικό της πάθος. Κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών περιπτύξεων όμως, οι δυο κόλλησαν και παρά τις επίμονες προσπάθειες δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν με τίποτα. Ο πατέρας της, που στο μεταξύ επέστρεψε στο σπίτι δεν πίστευε στα μάτια του όταν αντίκρισε την κόρη του "κολλημένη" με το τετράποδο! Αναγκάστηκε να σκεπάσει σκύλο και κόρη με μια κουβέρτα και να τους μεταφέρει στο κέντρο υγείας του νησιού για να γίνει η αποκόλληση... Τα βάσανα όμως δεν τελείωσαν ούτε εκεί, αφού οι γιατροί δήλωσαν αδυναμία να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και κλήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι γιατροί του νοσοκομείου της πρωτεύουσας κατάφεραν να σώσουν τη θερμόαιμη κυρία κάνοντας ωστόσο ευθανασία στο άμοιρο σκυλάκι.

Η Ολομέλεια θα αποφασίσει αν θα στηθούν 3 ή 4 κάλπες για την προανακριτική


Διπλή ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια.
 Οι βουλευτές, πέρα από τον ποιον ή ποιους θα παραπέμψουν σε
 προανακριτική επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, θα κληθούν
προηγουμένως να αποφασίσουν αν θα πρέπει να στηθούν τρεις
 κάλπες, όσες δηλαδή και οι προτάσεις, ή τέσσερις κάλπες, όσα,
δηλαδή και τα πρόσωπα που προτείνονται...
Οι εκπρόσωποι των κομμάτων δεν μπόρεσαν να καταλήξουν
σε συμφωνία για το αν θα πρέπει να στηθούν τρεις ή τέσσερις
κάλπες και έτσι την Τετάρτη η Διάσκεψη των Προέδρων θα
αποφασίσει την παραπομπή του θέματος στην Ολομέλεια.

Αγνωστο προς το παρόν παραμένει αν η απόφαση για το πόσες κάλπες θα στηθούν, θα ληφθεί
πριν ή μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Ολομέλεια για τη σύσταση της προανακριτικής.

Οι τράπεζες πάνω από τις χώρες
 
Σταύρος Χριστακόπουλος

«Ο υπουργός Σόιμπλε είπε κατηγορηματικά στον κ. Τσίπρα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή από την… εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Ο υπουργός Σόιμπλε κάλεσε τον κ. Τσίπρα να υποστηρίξει τον δρόμο που έχει υιοθετηθεί».
Αυτή ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters από το Βερολίνο, η διαρροή μετά τη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο Σόιμπλε είπε στον Τσίπρα ότι «η Ελλάδα θα μπορέσει να μείνει στο ευρώ μόνον εάν το πρόγραμμα προσαρμογής εφαρμοστεί επιτυχώς».
Κατ’ άλλη εκδοχή, το ΥΠΟΙΚ της Γερμανίας χρησιμοποίησε διπλωματικάηπιότερη έκφραση. Όμως η απαίτηση παραμένει: πιστή εφαρμογή των μνημονίων χωρίς «ανεπιθύμητες» παρεκκλίσεις.
Η υπενθύμιση του Σόιμπλε ήταν μάλλον περιττή, δεδομένου ότι ήδη ισχύει το περίφημο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο ορίζει επακριβώς την τήρηση των δρακόντειων κανόνων δημοσιονομικής προσαρμογής ως όρο παραμονής στο ευρώ – για να μην… ξεχνιόμαστε.
Αν μη τι άλλο η Γερμανία είναι απολύτως συνεπής στην πολιτική που έχει επιλέξει – υποτίθεται ως διέξοδο από την κρίση του ευρώ.
Η ηγέτιδα δύναμη της Ευρώπης ωστόσο δεν είναι συνεπής στις άλλες πολιτικές επιλογές της, όπως η ελάφρυνση των κρατών από τα βάρη των αμαρτωλών τραπεζών του ευρωσυστήματος. Τον περασμένο Ιούνιο, επί παραδείγματι, είχε αποφασιστεί ότι στο εξής η αναχρηματοδότηση των τραπεζών δεν θα γινόταν με ευθύνη των κρατών, αλλά από τον μηχανισμό ESM, τον οποίο χρηματοδοτούν και τα 17 κράτη της ευρωζώνης.
Τώρα, σύμφωνα με δισέλιδο έγγραφο της Κομισιόν, το οποίο αποκάλυψαν οιFinancial Times, τα κράτη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάρρευσης τραπεζών θα πρέπει να επωμιστούν μεγάλο μέρος από το κόστος της στήριξής τους εάν θέλουν στο μέλλον να λάβουν βοήθεια από τον ESM.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, «το σχέδιο παρουσιάστηκε τον προηγούμενο χρόνο σε αξιωματούχους των υπουργείων Οικονομικών καιαναγκάζει τις χώρες που βρίσκονται στη δίνη της κρίσης είτε να επενδύσουν από κοινού με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης (ESM) σε τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε να εξασφαλίσουν τον ESM έναντι κινδύνου ζημιών».
Κι όμως, ήδη δύο χώρες της ευρωζώνης, η Ιρλανδία και η Κύπρος, που αντιμετώπιζαν πρόβλημα κυρίως με το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα, αφού το στήριξαν εις βάρος των προϋπολογισμών τους, ξετίναξαν τα δημόσια οικονομικά τους και αναγκάστηκαν να ενταχθούν στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της τρόικας. Στον ίδιο δρόμο βαδίζει, για τους ίδιους λόγους, και η Ισπανία. Σημειωτέον ότι, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, «στην περίπτωση της Ιρλανδίας η στήριξη των τραπεζών αντιστοιχούσε στο 40% του ΑΕΠ».
Προσέξτε όμως τώρα τι σημαίνει αυτή η υπαναχώρηση της Κομισιόν από το καλοκαιρινό σχέδιο, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ:
● Οι χώρες θα πρέπει, εφόσον μπορούν, να χρησιμοποιήσουν κρατικάκονδύλια για τις προβληματικές τράπεζες, ώστε αυτές να γίνουν βιώσιμεςπροτού καταβληθούν κεφάλαια από τον ESM.
● Αν, εξ αιτίας της στήριξης των τραπεζών ή, απλώς, ύστερα από αυτήν, αντιμετωπίσει κίνδυνο χρεοκοπίας, «η εθνική κυβέρνηση θα πρέπει και πάλι νααποζημιώσει τον ESM για οιαδήποτε μελλοντική ζημία ή να εξασφαλίσει ότι ο ESM θα αποπληρωθεί πλήρως».
Με απλά λόγια η στήριξη των τραπεζών από τα κράτη θα είναι απαραίτητος όρος για τη δική τους «στήριξη» από τον ESM. Έτσι όλα τα θερινά πανηγύρια περί αποσύνδεσης των τραπεζικών ζημιών από τα βάρη στους εθνικούς προϋπολογισμούς και περί δανεισμού από την ευρωζώνη και την τρόικα για τη στήριξη των χωρών ώστε να μην χρεοκοπήσουν ήταν απλώς φούμαρα.
Οι λαοί της ευρωπεριφέρειας θα συνεχίσουν να αιμοδοτούν τις τράπεζες με κόστος οικονομικό, περιουσιακό, ανθρώπινο και με κορυφαίο αυτό της πλήρους απώλειας εθνικής κυριαρχίας – μια ακόμη επισημοποίηση της οποίας είχαμε και τώρα από τη Βουλή.
Όποιος λοιπόν είχε έστω και την ελάχιστη απορία για το τι ζήτησε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας από τον Τσίπρα, τώρα μπορεί να αισθάνεται… πληροφορημένος. Την αδιάκοπη μετακύλιση της Ελλάδας σε καθεστώς αποικίας για χάρη του γερμανικού, κυρίως, τραπεζικού συστήματος. Αυτόζήτησε ο άνθρωπος και ήταν σαφέστατος.
Το πώς θα αντιδράσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του σε αυτές τις απαιτήσεις, αν γίνουν κυβέρνηση, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, προφανώς, σήμερα. Όπως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν και πότε ο ελληνικός λαός θα αναγκαστεί ή θα επιλέξει να δώσει τη δική του απάντηση. Όλα είναι ανοιχτά.

Live Cam Ελατοχώρι


Εμετός!! Φυσικό όμως από ένα μπουχέσα που στερείται γεννητικών αδένων! !..να διαθέτει επιδέξια ΓΛΩΣΣΑΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Έπρεπε να έρθει το ΔΝΤ για να δούμε την πραγματική και χρόνια σχέση του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ. Ο Βενιζέλος σήμερα απο τα έδρανα της Βουλής, όχι μόνο αποδοκίμασε την επίθεση στα γραφεία της ΝΔ, αλλα μίλησε πιο ένθερμα και απο βουλευτές του κόμματος του Σαμαρά.. Δείτε το… εμετικό βίντεο!

  

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ 300 ΥΠΕΡΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ.


Γράφει ο Αναξ

Αγαπητό ιστολόγιο,
Ένιωσα πως  δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, καθώς σήμερα Δευτέρα 14 Ιανουαρίου του σωτήριου έτους 2013, το σχέδιο ξεπουλήματος της χώρας μας ολοκληρώνεται, με δραματικές επιπτώσεις για όλους μας (εκτός των 300 της Εθνοσωτήρων της Βουλής οι οποίοι έχουν τα χρήματά τους σε φορολογικούς παραδείσους κι είναι κρυμμένοι πίσω από τους περίφημους νόμους περί ασυλίας και τις προανακριτικές επιτροπές).
Σήμερα λοιπόν, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και συγκεκριμένα με την υπογραφή του ΦΕΚ 240/2012το κοινοβούλιο τροποποιεί τους κανόνες της δανειακής σύμβασης με τους δανειστές μας και νομοθετούν στην Βουλή, μεταξύ άλλων, ότι :
“Ο ορισμός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση Τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.”
“Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρους των περιουσιακών στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.”
“Ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντ­­ηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης”,  κλπ κλπ, κλπ.
Τί υπογράφουν δηλαδή;; Το καταλάβαμε όλοι ή πρέπει να κάνει πενήντα εκπομπές η Νικολούλη, για να βρεθεί η χαμένη λογική των Ελλήνων;;
Με τους όρους αυτούς και το σύνολο της τροποποίησης, το Ελληνικό(;) κοινοβούλιο, παραχωρεί στους δανειστές μας το δικαίωμα να κατασχέσουν την ζωή μας.
Δεν φτάνουν τόσες “θυσίες” που κάναμε, δεν φτάνει το 30% ανεργία, δεν φτάνουν οι μισθοί πείνας, δεν φτάνει η κατάρρευση των ταμείων, της παιδείας, της υγείας, της αγοράς, δεν φτάνουν οι χιλιάδες των συνανθρώπων μας που μην αντέχοντας άλλο, έδωσαν τραγικό τέλος στην ζωή τους, συνέπεια του μνημονίου, οι εθνοσωτήρες μας, μάς παραδίδουν στα τσακάλια για τον τελικό αφανισμό μας.
Νομίζετε πως γίνομαι τραγικός; Νομίζετε πως γίνομαι υπερβολικός; Νομίζετε πως γίνομαι συνωμοσιολόγος; Δείτε τα γεγονότα.
Με την υπογραφή της παρούσας τροποποίησης, αν δεν μπορούμε να πληρώσουμε την δόση μας, διαβάσατε παραπάνω τί υπογράψαμε πως αποδεχόμαστε να μας κάνουν.
Μα θα μου πείτε γιατί να σταματήσουμε να πληρώνουμε;
Διότι πολύ απλά, το χρέος της Ελλάδας, δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε το υπάρχον χρέος, πώς θα αποπληρώσουμε όλα αυτά τα δις που τώρα μας δίνουν επιπλέον για να μας σώσουν, μετά από τρία και πλέον χρόνια που μας σώνουν;
Όταν η χώρα μπήκε στο μνημόνιο, το δημόσιο χρέος ήταν μικρότερο, η ανεργία ήταν χαμηλότερη, οι καταθέσεις περισσότερες κι η αγορά ζωντανή.
Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια σώσιμο εντός του μνημονίου, μετά από τόσα δις που έχουμε λάβει ως δάνειο, το χρέος είναι μεγαλύτερο, η ανεργία στα ύψη κι η κοινωνία έχει αποδομηθεί πλήρως.
Εν τω μεταξύ, στην σύμβαση,  ρητά τονίζεται πως τα χρήματα που θα πάρουμε από την δανειακή σύμβαση, θα πάνε αποκλειστικά και μόνον για την αποπληρωμή του χρέους μας συν όσα πρέπει να βάλουμε από μόνοι μας. Τα χρήματα που θα πάρουμε, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για μισθούς, συντάξεις, ανάπτυξη, εξοπλισμούς, υποδομές, παρά και μόνον για την αποπληρωμή του χρέους.
Σε κάθε δάνειο λοιπόν που υπογράφουμε εντός του μνημονίου, τα χρήματα που απορρέουν απ’ αυτό, πηγαίνουν αποκλειστικά και μόνον στην αποπληρωμή, μέρους του χρέους.
Αυτό σημαίνει δύο πράγματα.
Πρώτον: Όλοι οι πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, δημοσιογράφοι και λοιπά παπαγαλάκια δήλωσαν ποτέ πως υπογράφουμε και παίρνουμε “αυτά τα σκληρά μέτρα” γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, είναι ψεύτες, υποκριτές κι υπόδικοι για Εθνική Προδοσία.
Δεύτερον:  Κάθε δάνειο, εξυπηρετεί το προηγούμενο, ενώ ταυτόχρονα μεγαλώνει το δημόσιο χρέος και την ανάγκη μας για επιπλέον δανεισμό.
Με αυτόν τον πανούργο κι ύπουλο τρόπο, οι βουλευτές μας, σε συνεργασία με τα διεθνή ανθελληνικά κέντρα, προχωρούν στην πλήρη υποδούλωση της πατρίδας μας.
Τόσους μήνες, η καραμέλα ήταν πως πρέπει να πάρουμε αυτά τα σκληρά μέτρα, ώστε να μην χρεοκοπήσουμε. Τελικά, χρεοκοπήσαμε.
Σε λίγο, ούτε αυτό το δάνειο θα είναι αρκετό, το χρέος της Ελλάδας δεν θα είναι βιώσιμο και θα χρειαστεί ένα επιπλέον δάνειο, ώστε να μπορούμε να αποπληρώσουμε το χρέος μας.
Τί  θα μας πουν λοιπόν οι παπαγάλοι στα μεγάλα και τα μικρά κανάλια; Πως πρέπει να δώσουμε την υφαλοκρηπίδα μας, το νερό μας, ή τα νησιά μας ή τα σπίτια μας ή ότι άλλο ζητήσουν για να μπορέσουμε να πάρουμε το επόμενο δάνειο αφού δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτό. Θα πάμε λοιπόν στο δικαστήριο στην Αγγλία και έχοντας παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα ασυλίας, θα πληρώσουμε και τα δικαστικά και θα πάμε μετανάστες στο Πακιστάν για να βρούμε ένα καλλίτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.
Ρε λαμόγια πλάκα μας κάνετε;
Και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου; Είπαμε τρώμε κουτόχορτο, αλλά για τόσο καθυστερημένους μας περνάτε;
Αυτό βέβαια, δεν είναι το σημαντικό.
Το σημαντικό είναι, πως ο πρόεδρος της δημοκρατίας, θα το επικυρώσει.
Το ακόμη πιο σημαντικό είναι, πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξέρετε, αυτά τα γνωστά αντιμνημονιακά και τάχα μου πατριωτικά κόμματα ή τάχα  μου τα κόμματα που είναι υπέρ των εργατών και των απλών ανθρώπων, τί κάνουν; ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ.
Αυτό είναι το τραγικό.
ΛΕΝΕ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΟΧΙ. ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΤΗΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΡΟΖ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙ.
Αυτοί όλοι, κρυμμένοι πίσω από την καρέκλα που αναπαύουν τους παχουλούς πισινούς τους, λένε όχι, ή αποχωρούν ή βγάζουν κάποια κλαψιάρικα λογύδρια στα καθεστωτικά μμε, πάντως σίγουρα ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ.
Απλά μας παραμυθιάζουν, φέρνοντας στην βουλή προτάσεις για εξεταστικές, κάνουν ερωτήσεις κι επερωτήσεις, καθώς κι έντονα παράπονα περί της μη απαντήσεών τους, ασκούν δριμεία κριτική στην συγκυβέρνηση και μετά πάνε για φαγητό στο Κολωνάκι και παραπονιούνται για το βαθμό ψησίματος του κρέατος στον μαγαζάτορα.
Γιατί δεν παραιτούνται ως κόμματα ή να παραιτηθούν οι βουλευτές επικρατείας των κομμάτων; Αφού αν παραιτηθούν οι βουλευτές επικρατείας, πρέπει να προκηρυχτούν εθνικές εκλογές. Γιατί δεν το κάνουν οι κκ του συριζα,ανελ,χρυσής αυγής, κκε;;;
Γιατί δεν κάνουν μια απεργία πείνας έξω από το Κοινοβούλιο;
Αφού τόσο κόπτονται για το καλό της χώρας, γιατί δεν καλούν τον λαό για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την βουλή;
Γιατί δεν προσκαλούν τον λαό για κινητοποίηση;
Γιατί δεν προσκαλούν τον λαό για γενική απεργία;
Γιατί κάνει δηλώσεις για δολάριο και κάνει βόλτες στο αμέρικα και στας βρυξέλας;
Αφού αν μας καλέσουν, θα πάμε. Εδώ πηγαίναμε από μόνοι μας και τρώγαμε το ξύλο και τα ληγμένα και παράνομα χημικά της αστυνομίας. Τώρα δεν θα πηγαίναμε;
Γιατί λοιπόν λένε απλά ένα όχι;;
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΗΛΙΘΙΕ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ 300 ΚΛΕΦΤΩΝ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΓΙΑΤΙ 3000 ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ 11.000.000
Γιατί κάνουν παράλληλη κίνηση, για να νομίζουμε εμείς τα  καγκουρό, πως κάτι κάνουν, ενώ αυτοί όντως κάνουν κάτι κι αυτό είναι το ξεπούλημα της χώρας και η εξαφάνιση κάθε ίχνους της κλοπής ή συγκάλυψής του.
Σαν χώρα, βρισκόμαστε επισήμως στο άρθρο 120 του συντάγματος. Όχι τώρα. Από την ημέρα που υπαχθήκαμε στο ΔΝΤ.
Με παραποιημένα στοιχεία μπήκαμε στο ΔΝΤ.
Με προγραμματικές δηλώσεις (τα περίφημα 18 σημεία του ΘαΚάτσουμεΣταΤέσσεραΣαμαρά) που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν (υπάρχει νόμος περί εξαπάτησης εκλογέων κι υφαρπαγή ψήφων) εκλέξαμε κυβέρνηση, με νοθεία στις εκλογές που κανείς δεν αναφέρει έγιναν οι εκλογές του 2012 (στους εκλογικούς καταλόγους, ήταν εγγεγραμμένοι  9.947.876 πηγή: http://ekloges.ypes.gr/v2012b/public/index.html#{%22cls%22:%22main%22,%22params%22:{}} ενώ οι Έλληνες όλοι κι όλοι είμαστε 10.815.197, ενώ οι 0-14 ετών, είναι 1.666.888 πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
Δεν βγαίνουν τα νούμερα ρε παιδιά, τί να κάνουμε;
Δεν χρειάζεται ν’ αναφέρω τους παράνομους αλλοδαπούς. Κάπου διάβασα, πως αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι, θα τις είχαν σταματήσει. Πόσο τραγικά σωστό είναι δυστυχώς αυτό να το ακούς και να γνωρίζεις πως είναι η πάσα αλήθεια;
Ούτε εδώ μίλησε η “αντιπολίτευση”  φυσικά. Αλλά είπαμε. Είναι κι αυτή στην συγκυβέρνηση.
Ήρθε η ώρα για δράση Έλληνες.
Ένας μετά τον άλλον, όλοι οι “γνωστοί” πολιτικοί κι όλοι οι υπεύθυνοι της υπαγωγής μας στο ΔΝΤ, εξετάζονται ως ύποπτοι για κακούργημα. Αν η δικαιοσύνη ήταν και κουφή, μαζί με το τυφλή κι αν είχε και πιο κοντά χέρια, τότε ίσως να γινόταν κάτι. Τώρα όμως, το μόνο που απασχολεί το δικαστικό σώμα, είναι οι μισθοί των δικαστών.
Η αστυνομία εννοείται είναι υπέρ του συστήματος και το προφυλάσσει. Φυσικά και ΔΕΝ διαφυλάσσει το σύνταγμα των Ελλήνων.
Ο στρατός είναι απών. Φυσικά και ΔΕΝ διαφυλάσσει το σύνταγμα των Ελλήνων.
Η εκκλησία, είναι απούσα κι η μέρκελ παρούσα.
Εμείς, ακόμη καθόμαστε στον καναπέ μας και περιμένουμε να βγουν αληθινές ή όχι οι προφητείες, να έρθει κάποιος πρίγκιπας καβάλα στο λευκό άλογό του, που θα σηκώσει το σπαθί του και μετά θα ξυπνήσουμε στο Πακιστάν μετανάστες ξαναλέω…και θα είμαστε και καλύτερα από δω.
Μήπως τελικά ξυπνήσουμε σαν Έθνος, όταν έρθει στο σπίτι μας η εισπρακτική εταιρία με την ευρωαστυνομία και μας κατάσχουν τον καναπέ;;;
Λέω μήπως…
@1anax

Ο Ηλίας Τάπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του στρατηγού Φράγκου ΦραγκούληΟ Ηλίας Τάπρας χθες στην Εκάβη Κατερίνης, ενώ περιμένει ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης να γράψει την αφιέρωση στο βιβλίο του "Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι;"