ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΕΔΩΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ

Κίνδυνο «λουκέτου» βλέπει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Φωτογραφία για Κίνδυνο «λουκέτου» βλέπει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Την επιστροφή στις χειρότερες μέρες της κρίσης προμηνύει η... εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για το 2016.

Όπως δείχνει η έρευνα αρχίζει ένας νέος κύκλος στασιμότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ' επέκταση για την ελληνική οικονομία και ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η βεβαιότητα της επιδείνωσης όλων των μεγεθών που αφορούν στην πραγματική οικονομία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αποτύπωση του δεύτερου εξαμήνου του 2015, 3 στις 4 επιχειρήσεις δηλώνουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασής τους και ότι ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε στο 20,6% ενώ ο ισολογισμός του 2015 για το 43,1% των επιχειρήσεων αυτών, των μικρών και πολύ μικρών, κατέγραψε ζημίες και σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις διαπίστωσαν και σε αυτό το εξάμηνο μείωση της ζήτησης 63,4% και των παραγγελιών 69,7%.


Ο δείκτης αποεπένδυσης παραμένει σε υψηλά επίπεδα με μόλις το 3,4% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι θα προβεί σε νέες επενδύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 9,4% των ερωτηθέντων αναμένει βελτίωση για την πορεία της επιχείρησής του ενώ το 61,2% αναμένει επιδείνωση και το 52,2% θεωρεί ως πολύ πιθανόν τον κίνδυνο του λουκέτου εκ των οποίων άμεσο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας το επόμενο εξάμηνο αντιμετωπίζει 18,1%.

Ως εκ τούτου από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι η μείωση των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα είναι 21.000 και θα αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ παράλληλα ο κίνδυνος απώλειας 40.000 έως 45.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης είναι κάτι περισσότερο από ορατός.

Στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνεται ότι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων και το απόθεμα χρεών που δημιουργήθηκε σε συνδυασμό με τα τρέχοντα υψηλά φορολογικά βάρη.

4 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για το 2016 και αυτό βεβαίως δεν είναι άσχετο από το γεγονός ότι το 50,3% των μικρών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει δημόσιο έργο έχει «λαμβάνειν» από δομές του δημοσίου (τοπικές- περιφερειακές αρχές, νοσοκομεία, σχολεία, στρατός, βρεφονηπιακοί σταθμοί κα).

Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που αποτυπώνεται στην έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι ότι στις αρχές του 2016, το 61,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι διαθέτει e-banking, ενώ τερματικό POS διαθέτει το 39,9% των επιχειρήσεων. Τα ποσοστά αν και αυξημένα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2015 (48,5% και 28,1% αντίστοιχα), υποδηλώνουν τον χαμηλό βαθμό διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις μικρές επιχειρήσεις, την έλλειψη πλαισίου κινήτρων εκ μέρους της πολιτείας/ φορολογικών αρχών και τα αυξημένα κόστη τραπεζικών προμηθειών, που εκτείνονται από την αγορά, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των τερματικών συσκευών. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από το 37% των επιχειρήσεων επιβαρύνονται με προμήθεια 1,5% και άνω επί του τζίρου, αυξάνει το κόστος ανά επιχείρηση.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 1007 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα 03 έως 09 Φεβρουαρίου 2016 έχουν ως εξής:

A. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) Η αποτίμηση του β' εξαμήνου 2015 επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της επιχειρηματικής κοινότητας για την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που ακολούθησε την κρίση διαπραγμάτευσης του περασμένου Ιουλίου, την εφαρμογή κεφαλαιακών περιορισμών και την αρχή υλοποίησης του 3ου εμπροσθοβαρούς μνημονιακού προγράμματος. 3 στις 4 επιχειρήσεις δηλώνουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης (μόνο το 4,8% δηλώνει βελτίωση), ένδειξη ότι οι μικρές επιχειρήσεις υπέστησαν δυσανάλογες ζημίες μέσα στο εξάμηνο. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες.

2) Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε στο 20,6%, σημειώνοντας χαμηλότερη μείωση από την αναμενόμενη, με ενδεχόμενη αιτία την αναδιάταξη του καταναλωτικού προγραμματισμού των νοικοκυριών και την παροδική αύξηση της κατανάλωσης κατά το γ' τρίμηνο του 2015. Σωρευτικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνολική μείωση από την έναρξη της κρίσης και μετά το 2010 αγγίζει μεσοσταθμικά το 75%. Ως προς την κερδοφορία, το 21,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο ισολογισμός κατέγραψε κέρδη στη χρήση του 2015, έναντι του 43,1% που κατέγραψε ζημίες.

3) Το πρόβλημα της ρευστότητας και της χρηματοδότησης παραμένει σημαντικός ανασχετικός παράγοντας για την επιχειρηματική δραστηριότητα, ο οποίος επιτείνεται από την πιστωτική ασφυξία και την αδυναμία αναδιάρθρωσης των κόκκινων δανείων. 3 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν επιδείνωση του δείκτη ρευστότητας.

4) Ο δείκτης αποεπένδυσης παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το ποσοστό απαξίωσης του εργοστασιακού δυναμικού παραμένει στο 35%. Μάλιστα, για το επόμενο εξάμηνο αναμένεται νέα συρρίκνωση των επενδύσεων για 1 στις 3 επιχειρήσεις, ενώ μόλις το 3,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα προβεί σε νέες επενδύσεις. Η κατάσταση αυτή τροφοδοτεί ένα νέο σπιράλ ύφεσης- αποεπένδυσης- υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών.

5) Στους υπόλοιπους δείκτες, σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις διαπιστώνουν και σε αυτό το εξάμηνο μείωση της ζήτησης (63,4%) και των παραγγελιών (69,7%).

6) Οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο είναι αρνητικές, καθώς το 61,2% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση, και μόλις το 9,4% βελτίωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αρνητικές προσδοκίες συναρτώνται με τη βεβαιότητα λήψης νέων συσταλτικών μέτρων που θα μειώσουν εισοδήματα και κέρδη. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων διαμορφώνει όρους καλύτερης τοποθέτησης στην αγορά για ορισμένες επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους και κλαδικής διάρθρωσης. Αυτές κατά τεκμήριο είναι νεότερες (17,2% αυτών προσδοκούν βελτίωση) και μεγαλύτερες (13,7% αυτών προσδοκούν βελτίωση).

7) Το ισοζύγιο θετικών- αρνητικών προσδοκιών παραμένει σταθερά αρνητικό σε όλους τους επί μέρους δείκτες οικονομικών προσδοκιών (-50,0 για τζίρο, ζήτηση, παραγγελίες, ρευστότητα), με την υψηλότερη χαμηλή τιμή να σημειώνει η προσδοκία για το δείκτη ρευστότητας (-54,6).

8) Οι αποπληθωριστικές τάσεις αναμένεται να ενισχυθούν μέσα στο 2016. Το 26,1% των επιχειρήσεων αναμένει περαιτέρω μείωση του επιπέδου τιμών για τα αγαθά/ υπηρεσίες που προσφέρουν, το 61,6% των επιχειρήσεων προβλέπει σταθεροποίηση, ενώ μόλις το 4,3% προβλέπει αυξήσεις τιμών. Οι εκτιμήσεις των εθνικών και διεθνών οργανισμών για ανάσχεση των αποπληθωριστικών τάσεων μέσα στο 2016 φαίνεται να μην επαληθεύονται, με βάση τόσο τις εγχώριες τάσεις, όσο και τις τιμές των παγκόσμια εμπορεύσιμων αγαθών (πετρέλαιο, τρόφιμα). Η χαμηλή ζήτηση επιδεινώνει τις αποπληθωριστικές τάσεις.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1) Ο ορίζοντας υπέρβασης της κρίσης παραμένει αρκετά μακρινός για τις επιχειρήσεις. Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων, που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, σε βαθμό που θα κινδυνεύσουν να κλείσουν, αυξήθηκε στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, αντανακλώντας το πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Το 52,2% των επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ πιθανό τον κίνδυνο λουκέτου (έναντι 46,3% στην αντίστοιχη έρευνα Ιουλίου 2015).

2) Άμεσο κίνδυνο διακοπής λειτουργίας το επόμενο εξάμηνο αντιμετωπίζει το 18,1% των μικρών επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι η μείωση επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα είναι 21,000 και θα αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 31,4% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να διακόψει ή να αναστείλει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το φαινόμενο αυτό προοιωνίζεται την αύξηση της συγκέντρωσης μεριδίων αγοράς σε λιγότερους και μεγαλύτερους οικονομικούς παίκτες.

3) Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 40 - 45,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Παρά την αρχόμενη δειλή εμφάνιση ενδείξεων μείωσης της ανεργίας μέσα στο 2015, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντικές απώλειες απασχόλησης- αν και μικρότερες του αναμενόμενου- το τελευταίο εξάμηνο. Μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέφερε το 10,3% των επιχειρήσεων ενώ αύξηση ανέφερε μόλις το 3,7%.

2) Σε απόλυτα μεγέθη η απώλεια θέσεων συνολικής απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά το β' εξάμηνο του 2015 ανέρχεται στις 45,000 (εκ των οποίων οι 31,000 ήταν μισθωτής απασχόλησης), στοιχείο που εν μέρει επιβεβαιώνεται από τις ροές μισθωτής απασχόλησης που δημοσιεύει η Εργάνη, καθώς προκύπτει ότι το εξάμηνο Ιουλίου 2015- Ιανουαρίου 2016 σημειώθηκε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων μεγαλύτερο του αντίστοιχου διαστήματος 2014 (121,000 έναντι 77,000). Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι επιχειρήσεις μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης (με τζίρο 100-300 χιλιάδες και επιχειρήσεις με 2-3 άτομα προσωπικό. Τούτο σημαίνει ότι διαμορφώνεται ένα οικονομικό πλαίσιο 2 ταχυτήτων, με σταδιακή εξαφάνιση των επιχειρήσεων με λίγα άτομα προσωπικό (2-5) και υψηλότερη κατανομή σε επιχειρήσεις- αυτοαπασχολούμενων μέχρι και 1 άτομο και σε επιχειρήσεις με περισσότερο προσωπικό.

3) Οι μελλοντικές ροές απασχόλησης δεν αναμένεται να ενισχυθούν, καθώς η προβολή στην αναλογία προσλήψεων-απολύσεων για το επόμενο εξάμηνο είναι 2:5. Ο κλάδος του εμπορίου σημειώνει τη χειρότερη επίδοση με αναλογία 1:5.

4) Από τα ευρήματα και τις επεξεργασμένες προβολές του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προκύπτει οι προοπτικές μείωσης της ανεργίας είναι περιορισμένες. Εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας 14,000-18,000 επιπλέον θέσεων μισθωτής απασχόλησης πέραν των όσων προκύψουν από τα πιθανά λουκέτα στο επόμενο εξάμηνο.

Συνολικά, αναμένεται να απολεσθούν 52,000-55,000 θέσεις απασχόλησης, αν συμπεριλάβουμε τις απώλειες από τον αριθμό όσων αναστείλουν την επιχειρηματική δραστηριότητα (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι).

5) Η επέκταση των καθεστώτων ευέλικτης απασχόλησης εξηγεί τη μερική απορρόφηση της υφεσιακής επίδρασης που είχε το β' εξάμηνο στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Το 45,2% (έναντι 39% στην έρευνα του Ιουλίου 2015) δηλώνει ότι έχει μειώσει χρόνο εργασίας για κάποιους υπαλλήλους μέσα στο εξάμηνο.

6) Καταγράφεται επαναληπτικά η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην έγκαιρη καταβολή των μισθών. 1 στις 2 επιχειρήσεις παρουσιάζει αυτό το πρόβλημα χωρίς κάποια τάση εκτόνωσης και 1 στις 3 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο προηγούμενο εξάμηνο. Επιπρόσθετα, 1 στις 3 επιχειρήσεις δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας στο επόμενο εξάμηνο. Δεδομένης της έλλειψης προοπτικής για αύξηση της ζήτησης και των επενδύσεων, η πρακτική αυτή θα παραμένει μια ύστατη πράξη επιβίωσης για τις μικρές επιχειρήσεις.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΟΦΕΙΛΕΣ

1) ο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες οφειλές αφορά τις υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία (28,1%). Αν υπολογίσουμε το συνολικό αριθμό των φυσικών προσώπων οφειλετών (που ενδέχεται να βρίσκονται στην ίδια εταιρεία ΟΕ,ΕΕ), τότε 4 στους 10 «μικρούς επιχειρηματίες» του ΟΑΕΕ έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

2) Υψηλές παραμένουν οι ληξιπρόθεσμές οφειλές προς ΔΕΚΟ, καθώς πάνω από 1 στις 4 επιχειρήσεις δεν αποπληρώνει εγκαίρως. Σήμερα, πάνω από επιχειρήσεις έχουν χρέη προς τις εταιρείες παροχής ηλ. ρεύματος.

3) Ενισχύεται οριακά το ποσοστό των οφειλών επιχειρήσεων προς ιδιώτες (24,3% προς προμηθευτές και 23,3% προς μισθωτές), ένδειξη μετάθεσης του συνολικού όγκου του ιδιωτικού χρέους, που εκτιμάται σε πάνω από 200 δις, στο σύνολο της οικονομίας (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

4) Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες έχει το 14,5% των μικρών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων ανέρχονταν τον Σεπτέμβριο του 2015 στα 110 δις, εκ των οποίων οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ανοίγματα 20 δις. Τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ρύθμισης των δανείων αυτών με ένα συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς σημαντικές απώλειες και χωρίς αναγκαιότητα εγγραφών νέων προβλέψεων για το τραπεζικό σύστημα.

5) Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η συσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων και το απόθεμα χρεών που δημιουργήθηκε, σε συνδυασμό με τα τρέχοντα υψηλά φορολογικά βάρη. Παρά τις ευεργετικές ρυθμίσεις των 100 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που μείωσαν εντός του 2015 το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένει η εκπεφρασμένη αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο επόμενο εξάμηνο. 4 στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το 2016.

6) Αντίστροφα, η χαμηλή συμμετοχή στις δημόσιες συμβάσεις και το φαινόμενο των καθυστερημένων πληρωμών εκ μέρους του δημοσίου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 50,3% των μικρών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει δημόσιο έργο έχει «λαμβάνειν» από δομές του δημοσίου (τοπικές- περιφερειακές αρχές, νοσοκομεία, σχολεία, στρατός, βρεφονηπιακοί σταθμοί κα).

Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1) Για ακόμη μια χρονιά τα οικονομικά αποτελέσματα από τις χειμερινές εκπτώσεις ήταν απογοητευτικά, καθώς μόνο το 5% των εμπορικών επιχειρήσεων δήλωσε αύξηση της κίνησης (61,3% δήλωσε μείωση). Σε αυτή τη συνθήκη συνετέλεσε και η περιορισμένη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε ψηφιακές- ηλεκτρονικές συναλλαγές, που δημιούργησε όρους συγκέντρωσης σε ορισμένους κλάδους και μεγέθη επιχειρήσεων.

2) Συνολικά, στις αρχές του 2016, το 61,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι διαθέτει e-banking, ενώ τερματικό POS διαθέτει το 39,9% των επιχειρήσεων. Τα ποσοστά αν και αυξημένα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2015 (48,5% και 28,1% αντίστοιχα), υποδηλώνουν τον χαμηλό βαθμό διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις μικρές επιχειρήσεις, την έλλειψη πλαισίου κινήτρων εκ μέρους της πολιτείας/ φορολογικών αρχών και τα αυξημένα κόστη τραπεζικών προμηθειών, που εκτείνονται από την αγορά, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των τερματικών συσκευών.

3) Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από το 37% των επιχειρήσεων επιβαρύνονται με προμήθεια 1,5% και άνω επί του τζίρου, γεγονός που θα ισοδυναμούσε με πολλαπλάσια αύξηση του ΦΠΑ, καθώς αυξάνει το κόστος ανά επιχείρηση αλλά διατηρεί και το ύψος του καταβαλλόμενου φόρου στα αρχικά επίπεδα.

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ/ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΧΩΡΑΣ

1) Μικρή υποχώρηση σημειώνεται ως προς την αναλογία εκείνων των επιχειρήσεων που θεωρούν ότι οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ευνοϊκότερες μέσα στη ζώνη του ευρώ ((50,4%), έναντι εκείνων που θεωρούν ότι είναι ευνοϊκότερες με εθνικό νόμισμα (23,9%).

2) Το παραπάνω εύρημα συναρτάται με τον ορίζοντα ανάκαμψης της οικονομίας. Η αίσθηση που έχει η απόλυτη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (άνω του 50%) είναι ότι για να επιστρέψουμε σε τροχιά ανάπτυξης θα απαιτηθούν τουλάχιστον ακόμη πέντε χρόνια (μετά το 2020).

3) Στο πολιτικό κλίμα, οι επιχειρήσεις φαίνεται να απορρίπτουν το ενδεχόμενο νέων εκλογών, και προτιμούν την εξάντληση της τετραετίας, είτε από την παρούσα κυβέρνηση (15,2%), είτε από ένα κυβερνητικό σχήμα ευρύτερης συνεργασίας (44,5%). Tromaktiko

Διπλώματα οδήγησης τέλος! Το υπουργείο κάνει... λευκή απεργία


Διπλώματα οδήγησης τέλος! Το υπουργείο κάνει... λευκή απεργία

Εδώ και τρεις εβδομάδες (στην επαρχία το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο) έχουν σταματήσει οι εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και δεν εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών διπλώματα οδήγησης. Τι σημαίνει αυτό;
Πρώτον όσοι θέλουν άμεσα να αποκτήσουν δίπλωμα είτε γιατί το χρειάζονται στη δουλειά τους είτε γιατί το απαιτεί κάποια εργασία που πιθανόν τους ενδιαφέρει δεν μπορούν να εξεταστούν.
Δεύτερον το κράτος χάνει έσοδα (π.χ. 70 ευρώ από κάθε δίπλωμα αυτοκινήτου).
Τρίτον υπάρχει τεράστιο πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες των σχολών εκπαίδευσης λόγω στάσεως μαθημάτων και έλλειψης «μαθητών».
Διαβάστε στη συνέχεια του άρθρου τι μας είπε για το θέμα ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, Άρης Ζωγράφος.

Ποιές χώρες κινδυνεύουν περισσότερο με τρομοκρατικό χτύπημα - Η εκτίμηση για την Ελλάδα (χάρτης)


Ποιές χώρες κινδυνεύουν περισσότερο με τρομοκρατικό χτύπημα - Η εκτίμηση για την Ελλάδα (χάρτης)

Ακόμα και πριν το μακελειό στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο ήταν μία από τις 40 χώρες που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου για τρομοκρατικό χτύπημα, σύμφωνα με το βρετανικό ΥΠΕΞ.
Στην ιστοσελίδα του, το Foreign Office ανέφερε για το Βέλγιο: «Υπάρχει υψηλή απειλή για τρομοκρατία. Οι επιθέσεις θα μπορούσε να είναι αδιάκριτες, μεταξύ άλλων σε μέσα μαζικής μεταφοράς και κόμβους των συγκοινωνιών, αλλά και σε άλλα μέρη που επισκέπτονται οι ξένοι. Οι Βρυξέλλες φιλοξενούν πολλούς διεθνείς θεσμούς, ενώ τα κυβερνητικά κτίρια και οι ξένες πρεσβείες βρίσκονται σε "ευαίσθητες" τοποθεσίες».
Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει τέσσερις βαθμίδες για την απειλή τρομοκρατικού χτυπήματος. Στον χάρτη, που έφτιαξε η Telegraph με βάση τις ταξιδιωτικές οδηγίες του Foreign Office, οι βαθμίδες αυτές καταγράφονται με βαθύ κόκκινο (υψηλή), κόκκινο (γενική απειλή), πορτοκαλί (υποβόσκουσα απειλή) και κίτρινο (χαμηλή).
Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα (επίπεδο 3), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών για τον κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης στη χώρα μας.
«Υπάρχει γενική απειλή για τρομοκρατία και δράσεις πολιτικής βίας. Οι επιθέσεις μπορεί να είναι αδιάκριτες, μεταξύ άλλων και σε μέρη στα οποία συχνάζουν ξένοι. Τα σημαντικότερα βρετανικά συμφέροντα στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να επανεξετάζουν τακτικά τα μέτρα ασφαλείας τους», αναφέρει το Foreign Office στην ιστοσελίδα του για τη χώρα μας.
«Θεωρείται ότι υπάρχει υψηλή απειλή για τρομοκρατικές επιθέσεις παγκοσμίως σε βάρος βρετανικών συμφερόντων και Βρετανούς πολίτες, από ομάδες ή άτομα που κινητοποιούνται από τις συγκρούσεις στο Ιράκ και τη Συρία. Πρέπει να είστε σε εγρήγορση αυτή την εποχή», καταλήγει το βρετανικό ΥΠΕΞ, σε μία υπενθύμιση που υπάρχει στην οδηγία του Foreign Office για όσες χώρες θεωρείται ότι υπάρχει «γενική απειλή τρομοκρατίας», κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.
Πέρα από το Βέλγιο, στο «κόκκινο» για τρομοκρατική απειλή (επίπεδο 4), σύμφωνα πάντα με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, είναι η Γαλλία, η Ρωσία, η Τουρκία, η Γερμανία και η Ισπανία, μεταξύ άλλων χωρών.
Στον αντίποδα, οι χώρες που θεωρείται ότι υπάρχει χαμηλή τρομοκρατική απειλή (επίπεδο 1) είναι μεταξύ άλλων η Ισλανδία, η Τσεχία, η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Ιαπωνία και η Πολωνία.
«Πόλεμος» με το ΔΝΤ: «Μας ζητούν να καθυστερήσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων


«Πόλεμος» με το ΔΝΤ: «Μας ζητούν να καθυστερήσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων

Σε ανοικτή ρήξη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που μπορεί να απρόβλεπτη τροπή ενόψει της τελικής διαπραγμάτευσης για την οικονομία, προχωρά η κυβέρνηση. Μετά τις βόμβες που εξαπέλυσε πρόσφατα ο Ευ. Τσακαλώτος αλλά και κυβερνητικά στελέχη που ψέγουν το Ταμείο για τη σκληρή στάση που τηρεί, ήρθε και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης να βάλει ένα ακόμη «καρφί» στον σταυρό του ΔΝΤ.
Κατηγόρησε μάλιστα το Ταμείο εμμέσως πλην σαφώς ως... τοκογλύφο που πιέζει ασφυκτικά τον δανειζόμενο. «Το Ταμείο έχει ιδεολογικές εμμονές και ανακρίβειες», ανέφερε ο κ. Κουτεντάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι θεσμοί σε τεχνικό επίπεδο έχουν κατά διαστήματα ζητήσει την καθυστέρηση της καταβολής μισθών και συντάξεων, σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα ταμειακά διαθέσιμα για να εξυπηρετηθούν όλες οι υποχρεώσεις του κράτους. 
«Αν φθάσουμε ποτέ στο δίλημμα καταβολής συντάξεων ή αποπληρωμής χρέους, θα πληρώσουμε συντάξεις». Πάντως, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος στα ταμειακά διαθέσιμα αλλά η κατάσταση εξ ορισμού δεν μπορεί να συνεχίζεται επ' αόριστο. Καμία οικονομική οντότητα δεν καλύπτει το σύνολο των χρηματοδοτικών της αναγκών από ίδιους πόρους χωρίς νέο δανεισμό και ανακύκλωση χρεών». 
«Πόλεμος» με το ΔΝΤ: «Μας ζητούν να καθυστερήσουμε την πληρωμή μισθών και συντάξεων
Παράλληλα, ο κ. Κουτεντάκης κατηγόρησε τους θεσμούς για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, καθώς και για το γεγονός ότι δεν παρέχουν καμία στήριξη. «Η τακτική των δόσεων με το σταγονόμετρο είναι συμπεριφορά Σάιλοκ», δήλωσε, ενώ συμπλήρωσε ότι οι θεσμοί αθέτησαν την συμφωνία του Αυγούστου για την παροχή δόσεων ώστε να αποπληρωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. «Δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει, αν θα μείνει στο ελληνικό πρόγραμμα, αν θα φύγει ή αν θέλει να μείνει "με το ένα πόδι" μέσα».
Κουτεντάκης τόνισε πως οι θεσμοί «αμφισβητούν συνεχώς τα στοιχεία της χώρας μας και είναι γεμάτοι ιδεολογικές εμμονές και ανακρίβειες, χωρίς να μας εξηγούν πώς υπολογίζουν τα δικά τους στοιχεία! Για παράδειγμα, η εκτίμηση του ΔΝΤ ότι το 2015 θα κλείσει με πρωτογενές έλλειμμα 0,6%» αντί για πλεόνασμα 0,2% που εκτιμά η κυβέρνηση (δηλαδή βλέπουν «τρύπα» 0,8% του ΑΕΠ ή 1,5 δισ. ευρώ μόνον για το 2015).
Ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να αλλάξουν στάση οι δανειστές και να μην δίνουν με το σταγονόμετρο πια τις δόσεις.
«Θέλουν το φτάσουν στο χείλος του γκρεμού. Δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος στα ταμειακά διαθέσιμα, αλλά η κατάσταση εξ ορισμού δεν μπορεί να συνεχίζεται επ'αόριστον. Και πρέπει να αποδοθούν σημαντικές ευθύνες στους θεσμούς που δεν παρέχουν καμία στήριξη. Η τακτική των δόσεων με το σταγονόμετρο είναι συμπεριφορά Σάιλοκ» τόνισε ο κύριος Κουτεντάκης και αποκάλυψε πως στα τεχνικά κλιμάκια ακούστηκε και πάλι η «σύσταση» (και όχι από έναν μόνον από πλευράς των δανειστών) «μήπως να καθυστερούσατε λίγο να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις»;
«Πρέπει να καταλάβουν πως δεν μπήκαν εκκαθαριστές σε εταιρία» ανέφερε και συμπλήρωσε πως «έχουμε κάνει πολλά και όχι ευχάριστα, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε πάντοτε όλα όσα συμφωνήσαμε τον Αύγουστο. Προχωράμε στα επόμενα, αλλά είμαστε χώρα και, αν χρειαστεί να επιλέξουμε, συντάξεις θα πληρώσουμε και όχι το χρέος».
Για τον προϋπολογισμό του 2016, ο γενικός γραμματέας σημείωσε ότι ο περυσινός προϋπολογισμός παρουσίασε υπεραπόδοση της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ και αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για το τι μέρος αυτής της υπεραπόδοσης «περνάει» στο 2016. Πάντως, παραδέχτηκε ότι λόγω της μη εφαρμογής κάποιων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί για φέτος (όπως για παράδειγμα της αύξησης των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια), προκύπτει ένα κενό για φέτος, το οποίο όμως δεν είναι απαραίτητο ότι θα καλυφθεί με νέα μέτρα. Επίσης, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα σαφές ποια μέτρα δεν θα εφαρμοστούν, αλλά διευκρίνισε ότι οι αλλαγές στη φορολογία θα είναι χωρίς αναδρομικότητα. 
Σε ό,τι αφορά το θέμα της περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να εξασφαλίσει ότι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα είναι σε τέτοια επίπεδα που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και κατ΄ επέκταση δεν θα υπάρχει ανησυχία στους επενδυτές. Εκτίμησε, δε, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βγει στις αγορές πριν από το 2018.

ΣΤΕΓΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΝΤΙΝΑΝΤΣΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

image002 (7).jpgΓράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
Επικεφαλής της “Ελλήνων Πολιτείας”
Στην Ελλάδα του 2016, που το 50% των Ελλήνων πολιτών ζουν κάτω ή στα όρια της φτώχειας, που οι άστεγοι συμπολίτες μας ζουν μέσα σε στοές, σε χαρτόκουτα και παγκάκια, που τα νοσοκομεία δεν έχουν νοσοκομειακό υλικό για την περίθαλψη των ασθενών, που στα σχολεία μας δεν υπάρχουν βιβλία για τη μόρφωση και την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων, όπου δεν επαρκεί το εκπαιδευτικό προσωπικό, η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ νοιάζεται μόνο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, παράνομους ή όχι.
Αυτή η ανίκανη κυβέρνηση με τις άστοχες ενέργειές της και τις “αριστερές” ιδεοληψίες της, εγκλώβισε στην Πατρίδα μας χιλιάδες ανθρώπους, σε ένα ευρύτερο σχέδιο Ισλαμοποίησης της Ελλάδος με την πίεση των τοκογλύφων δανειστών “εταίρων” μας που μας απομυζούν το αίμα..
Κατέστησε αυτή η κυβέρνηση την Ελλάδα μπαρουταποθήκη ψυχών, που πολύ σύντομα θα εκραγεί. Γιατί, καλείται η Ελλάδα μας να…………….
ταΐσει και να περιθάλψει χιλιάδες ξένους ανθρώπους, όταν δεν μπορεί να φροντίσει τα δικά της παιδιά.  Και στο σπίτι μας, πρώτα φροντίζουμε τα μέλη της οικογένειάς μας και ακολούθως διαθέτουμε το περίσσευμά μας.     

Εκτελεστής “συμβολαίου” για τον θάνατο του Ελληνισμού, ο Φίλης.

Ένα από τα χειρότερα μέλη αυτής της κυβέρνησης, είναι ο Υπουργός Παιδείας, ο Νίκος Φίλης. Αυτό το πολιτικό παχύδερμο του ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε να αμφισβητήσει τη γενοκτονία των Ποντίων συντασσόμενος απόλυτα με την επίσημη θέση της Τουρκίας. Αυτό το πολιτικό απολειφάδι ως “γκρίζος λύκος” “χτύπησε” με δηλώσεις του και ξεσήκωσε εναντίον του τον απανταχού Ελληνισμό, αλλά κυρίως έσπειρε την οργή στον Ποντιακό στοιχείο. Αυτός λοιπόν, ο αγύρτης και ανιστόρητος πολιτικός, είναι σήμερα Υπουργός Παιδείας, σε μια εποχή που τα παιδιά μας υποσιτίζονται και λιποθυμούν στις αίθουσες διδασκαλίας, που υπάρχουν χιλιάδες κενές αίθουσες από δασκάλους και καθηγητές, που δεν υπάρχει σε πολλά σχολεία θέρμανση και που σε αρκετά από αυτά η υγρασία “τρυπάει” τα κορμιά των Ελληνόπουλων. Έτσι, αφού έλυσε όλα τα προβλήματα της σχολικής κοινωνίας, θεώρησε σκόπιμο να ασχοληθεί και με την μη ύπαρξη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ξεπερνώντας σε μισαλλοδοξία τους υμνητές του Κεμαλισμού και της Τούρκικης προπαγάνδας!!

Είναι ντροπή να είναι αυτός Υπουργός Παιδείας.

Ωστόσο, αυτό το πολιτικό ανδράποδο που περιφέρεται στον κόσμο μας με προβιά ανθρώπου, είναι “άξιος” συνεχιστής των προκατόχων του στο συγκεκριμένο υπουργείο, όπως της Μαριέττας Γιαννάκου της ΝΔ, η οποία με τις μεταρρυθμίσεις της προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα ξεσήκωσε και όλη την ελληνική κοινωνία με τη συγγραφή του βιβλίου Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού, όταν μετέτρεψε τη σφαγή των Ελλήνων στο λιμάνι της Σμύρνης, σε “συνωστισμό ανθρώπων”. Ή όπως, της Άννας Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ, που με τις παρεμβάσεις της, στα βιβλία, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έγινε το μαύρο πρόβατο της Κοινωνίας μας, προεξέχουσας της απαράδεκτης αναφοράς του βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, όπου υπάρχει χάρτης που αναφέρει το ψευδοκράτος των Σκοπίων με το όνομα «Μακεδονία».

Σχεδιάζουν “κατάληψη” των σχολείων.

Σύμφωνα από εγκυρότατη εκπαιδευτική πηγή μας στη Θεσσαλονίκη – με τη σύμφωνη γνώμη του Φίλη – σχεδιάζεται από την κυβέρνηση, μετά το κλείσιμο των σχολείων για την καλοκαιρινή περίοδο, οι σχολικές μονάδες – Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια – να διατεθούν ως στέγη στους πρόσφυγες – μετανάστες. Οι δε εκπαιδευτικοί να προσφέρουν όλοι, για ένα μήνα έκαστος, “εθελοντική” εργασία. Ήδη, έχουν κληθεί και έχουν λάβει γνώση, Διευθυντές σχολικών μονάδων της Θεσσαλονίκης.

Θα σπείρουν το “θάνατο” στα σχολικά συγκροτήματα.

Εάν αυτή η πληροφορία επαληθευτεί, τότε ως λαός, εάν το δεχθούμε, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γιατί, θα είναι η τελειωτική μαχαιριά στον Ελληνισμό. Θα προκαλέσουν το “θάνατο” της μαθητιώσας νεολαίας μας. Από τη στιγμή που όλοι αυτοί κουβαλούν μεταδοτικές ασθένειες. Όταν θα χρησιμοποιούν όλους τους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων και κυρίως τις τουαλέτες. Και στη νέα σχολική χρονιά, εκεί θα φιλοξενηθούν τα Ελληνόπουλα;   

Είναι εχθροί της Ελλάδος.

Όμως, δεν μπορεί να είναι τυχαίες όλες αυτές οι αποφάσεις. Αποφάσεις, που αποδεικνύουν τις ιδεοληψίες και την απέχθειά τους σε ότι Ελληνικό. Και τελικά επαληθεύομαι όταν ισχυριζόμουν πως, αυτοί μισούν τον ελληνισμό και είναι οι σύγχρονοι γενίτσαροί του.  
Άλλωστε, στη διπλωματική γλώσσα τέτοιες συμπεριφορές, καταγράφονται ως “πρακτορικές τακτικές” υπέρ των συμφερόντων του εχθρού!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ! Βάζουν τα χαράτσια στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων για να κλείσουν τις τρύπες των ασφαλιστικών εταιρειών... Γαμώ το "αριστερό' Μνημόνιο... ξεπέρασαν & τον γαμπρό του Μπακατσέλου, με το ΦΠΑ στις γλυκές κι αλμυρές μπουγάτσες!

Από το "PRESS-GR"
Γράφει: Λάμπρος Καραγεώργος
Άκρη με το τι ακριβώς συμβαίνει στον στόλο οχημάτων της χώρας προσπαθούν να βγάλουν οι ασφαλιστές που βλέπουν κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτου να μειώνονται όπως και η παραγωγή ασφαλίστρων στο σύνολο της ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της... Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο στόλος οχημάτων εμφανίζεται να κινείται περίπου σταθερά με μία μικρή μείωση στα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, ενώ από την άλλη οι νέες ταξινομήσεις βαίνουν μειούμενες τα τελευταία χρόνια.

Η μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων από την πλευρά των ασφαλιστών αποδίδεται στην πτώση του μέσου ασφαλίστρου λόγω του ανταγωνισμού που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά καιστη μείωση του αριθμού των ασφαλισμένων οχημάτων.

Ως προς το δεύτερο η διαφορά μεταξύ των στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου που έχει καταγραμμένα όλα τα ασφαλισμένα οχήματα είναι χαοτική. Το Κέντρο Πληροφοριών στο οποίο απευθύνθηκε το nextdeal.gr μας ενημέρωσε τέλος του 2015 είχε καταγραμμένα 5.483.000 αυτοκίνητα όλων των τύπων έναντι 5.498.00 το 2014 και 5.592.400 το 2013 και 5.295.000 το 2012. Η ΕΛΣΤΑΤ δίνει για τα έτη 2012, 2013 και 2014 συνολικό στόλο οχημάτων αποτελούμενο από 8.069.872, το 2012, από 8.035.423 το 2013 και 8.048.438 το 2014.

Αν αφαιρεθούν περί τα 50.000 οχήματα που εκτιμάται ότι είναι «κρατικά» που δεν ασφαλίζονται και πάλι παραμένει έλλειμμα περίπου 2,5 εκατ. αυτοκινήτων η τύχη των οποίων ως προς την ασφάλιση τους αγνοείται.

Ασφαλιστικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταγράφει ίσως ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων των οποίων έχουν κατατεθεί οι άδειες κυκλοφορίας. Και πάλι όμως οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Επίσης οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι με μία πιο ρεαλιστική εκτίμηση το πραγματικό έλλειμμα μειώνεται στις 700.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα η οποία αποτελεί μία σημαντική επιτυχία της ασφαλιστικής αγοράς θα επιτρέψει την διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστωθούν ποια είναι ασφαλισμένα και ποια ανασφάλιστα αναμένεται όχι μόνο να αμβλύνει ένα κοινωνικό πρόβλημα την αύξηση των θυμάτων εμπλεκομένων σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, έρχεται να συμβάλλει και στο να κλείσει όσο είναι δυνατόν η «τρύπα» που παρουσιάζεται στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Απαιτείται συνεπώς άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου στην πράξη χωρίς άλλη καθυστέρηση.

http://www.nextdeal.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=27211%3Apsachnoyn-2%2C5-ekat-aytokinhta-ti-deichnei-h-sygkrish-stoicheiwn-ths-elstat-kai-toy-kentroy-plhroforiwn-toy-epikoyrikoy-kefalaioy&Itemid=79

Ξεκίνησαν τα αραβόφωνα δελτία στην ΕΡΤ. Να τους χαίρεστε αυτούς που ψηφίσατε. Εμείς ΕΡΤ δεν ξαναπληρώνουμε.Η "μωρή παρθένα"... Η κυνική ομολογία ενός εγκληματία... που όχι μόνον νομίζει ότι "καθάρισε" με μια παραίτηση, αλλά πως θα ξαναβρεθεί στο προσκήνιο


Η κυνική ομολογία ενός εγκληματία.
Ελπίζω κάποτε να δικαστούνε όλοι τους.

Αντιγράφει κείμενα του νεοφασίστα αντιπροέδρου ο "αριστερός" Μπαλάφας: "...όποιος δεν αλλάζει, πεθαίνει...", ή χάανει το βόλεμα και το "μέλι", προσθέτουμε εμείς...


Αυτό ακριβώς είχε πει και ο Αδωνις (όποιος δεν αλλάζει πεθαίνει) και τότε τα συριζάμενα είχαν πέσει να τον φάνε... Όταν το λέει ο ακροδεξιός Μπαλάφας είνα "αριστερό"...
Πολιτικά σιχάματα του Μουσσολινισμού...

Όπου τους βρίσκουμε να τους κατεβάζουμε τα παντελόνια... αυτό τους πρέπει... Κι έρχεται η 25η Μάρτη...

Η πρώην ΔΗΘΕΝ κομμουνίστρια, νύν ΒΟΛΕΜΕΝΗ, αποκάλεσε αυτούς που διαμαρτύρονταν για την κυβέρνηση: ΔΗΘΕΝ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ...!!!!
Όπου τους βρίσκουμε να τους κατεβάζουμε τα παντελόνια... αυτό τους πρέπει...
ΞΕΒΡΑΚΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΣ...!!!

Οι Βέλγοι πολίτες θρηνούν και μετράνε θύματα, ίσως από όπλα και πυρομαχικά που το Βελγικό κράτος πούλησε στον ISIS...

49,8 εκατομμύρια ευρώ, για το 2010, τα έσοδα του Βελγίου από την πώληση όπλων στην Σαουδική Αραβία (πολλά εκ των οποίων καταλήγουν στον ISIS)
253,4 εκατομμύρια ευρώ, τα αντίστοιχα έσοδα για το 2011.
Μπορεί κανείς άνετε να υπολογίσει πως την τελευταία πενταετία πάνω από...
1 δις ευρώ ήταν τα έσοδα του Βελγικού κράτους από πώληση όπλων στην Σαουδική Αραβία, πολλά εκ των οποίων διοχετεύτηκαν στον ISIS.
Το Βέλγιο σήμερα πενθεί. Οι Βέλγοι πολίτες θρηνούν και μετράνε θύματα, ίσως από όπλα και πυρομαχικά που το Βελγικό κράτος πούλησε στον ISIS.

Tα είπε όλα για τις Βρυξέλλες ο...

...Latuff με το πενάκι του!
Περισσότερα για την ιμπεριαλιστική επίθεση εναντίον της Συρίας: ΕΔΩ

«Τραγουδήστε, ωραία μου πουλάκια»...

Ανοιξη ξανά! Και πράγματι μία από τις λιγοστές σωστές κουβέντες που έχει πει ο κ. Πρωθυπουργός, από τότε που έμαθε τις λέξεις να κάνουν κωλοτούμπες, είναι ότι οι ξένοι δεν θα μπορέσουν να μας πάρουν ποτέ «τον ήλιο και το τσίπουρο» - όλα τα υπόλοιπα τους τα παρέδωσε.
Ομως, ο κ. Τσίπρας παίζει τις... λέξεις στα δάχτυλα,
τους δίνει το νόημα που θέλει εκείνος, στέλνει, φέρ’ ειπείν, τις υποσχέσεις του στους αγρότες στον ψυχίατρο, να μάθουν οι φουκαριάρες πώς τις εννοεί η κυρίαΔρακουλέσκου.
Επίσης, ο κ. Τσίπρας δεν θριαμβεύει μόνον στα ελληνικά, που πλέον δεν μπορούν να του αντισταθούν κι έχουν παραδώσει τα όπλα, αλλά και στα αγγλικά, άμα τε και στα πάσης φύσεως «ξένα», γερμανικά, γαλλικά και άλλα. Οχι για τον τρόπο που τα ομιλεί, αλλά για τον τρόπο που τα ακούει, Δεν εξηγείται αλλιώς! Ή ο κ. Τσίπρας δεν καταλαβαίνει τι του λένε στας Ευρώπας ή αλλάζει τα φώτα σε όσα του λένε και μας δουλεύει ψιλό γαζί. Πρόσφατο παράδειγμα η
συμφωνία για το Προσφυγικό. Επ’ αυτής ο κ. Πρωθυπουργός θριαμβολόγησε ως να κατήγαγε νίκη από ’κείνες του κ. Σημίτη. Νίκη από εκείνες που σε τρώει τομαύρο φίδι κι εσύ ευχαριστείς τους Αμερικανούς για τις επιδόσεις τους στιςφιδοκαλλιέργειες.
Με αυτή τη συμφωνία (στον βαθμό που είναι συμφωνία αυτό το ασαφές μπάχαλο), η Ελλάδα αναβαθμίζεται από Ζωτικός Χώρος της Γερμανίας σε Ζωτικό Χώρο μετά Γκέτο.
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες - τις γνωρίζετε. Σε αυτές τις λεπτομέρειες δεν κρύβεται ο Διάολος (μόνον), αλλά το «όχι» που ο Οβίδιος της δεκάρας μεταμόρφωσε σε «ναι» και η Κίρκη που μεταμόρφωσε τους υποστηρικτές του Οβίδιου στους τρεις εκείνους πιθήκους που δεν βλέπουν, δεν ακούνε, δεν μιλάνε.
Και το μεν γκροτέσκ της υπόθεσης μπορεί να απεικονίζει ο Τούρκος δουλέμπορας που θα φέρνει στην Ελλάδα χίλιους για να γυρίζει πίσω τέσσερις ο Τούρκος χωροφύλακας (της Χίου, της Μυτιλήνης και των άλλων νησιών), το δετραγικό της υπόθεσης κραυγάζει η ίδια η κατάσταση της χώρας: Οταν το πλέον
κρίσιμο απ’ τα προβλήματά της, το Προσφυγικό, το παίρνουν κι αυτό στα χέρια τους εκείνοι που την κατέχουν διά των Μνημονίων. «Βαυαροί χωροφυλάκοι» (αναμένονται εκατοντάδες και «χρειάζονται» χιλιάδες), Τούρκοι τοποτηρητές και ΜΚΟ παίρνουν στα χέρια τους το υπ’ αριθμόν ένα (μαζί με τομνημόνιο) πρόβλημα της χώρας - που
άπτεται της εθνικής κυριαρχίας και της κοινωνικής συνοχής. Στις ΜΚΟ, για παράδειγμα, το τρελό γλέντι με τους παράδες έχει αρχίσει από καιρό. Μία απ’ αυτές, έτσι ενδεικτικώς, χρησιμοποιεί στη Λέσβο μεταφραστή (Σύρο) με αμοιβή 700 ευρώ τον μήνα - για την εργασία του οποίου η εν λόγω ΜΚΟ εισπράττει 200 ευρώ την ημέρα!!...
Σε λίγες μόλις ημέρες και αφού η κυβέρνηση περάσει την αξιολόγηση και αρχίσει να εφαρμόζει όσα έχει ήδη δεχθεί απ’ τον περασμένο Ιούλιο συν τις«βελτιώσεις» που απαιτούν τώρα οι δανειστές, η πραγματικότητα της Ελλάδας θα έχει ολοκληρωθεί (έως τον επόμενο στραγγαλισμό). Θα είναι μια χώρα Στρατόπεδο Συγκέντρωσης για ανέργους, συνταξιούχους, γεωργούς, επαγγελματιοβιοτέχνες, επιστήμονες, μικροεπιχειρηματίες και νεολαίους. Μέσα σ’ αυτόν
τον χιτλεροειδή «ζωτικό χώρο», θα ξεφυτρώσουν γκέτο προσφύγων και μεταναστών. Γύρω από τα γκέτο θα δημιουργηθεί ιστός παραοικονομίας, που θα μεταμορφώνεται σε πλέγμα μαύρης οικονομίας μέσα στην υπόλοιπη κοινωνία - μια κοινωνία που ήδη ζει σε συνθήκες Ειδικής Οικονομικής Ζώνης. Μέσα σε λίγο καιρόνέες προδιαγραφές θα κατισχύσουν
στη λυμφατική οικονομική μας δραστηριότητα, που θα αλλοιώσουν ακόμα περισσότερο όσα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας αντιστέκονται ακόμα στην κρίση. Οπως η κρίση χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τη μετατροπή της Ελλάδας σε προτεκτοράτο, έτσι και οι δυστυχισμένες ψυχές θα χρησιμοποιηθούν κατά χιλιάδες για την «ανάπτυξη» μιας οικονομίας με τα λουμπενοειδή χαρακτηριστικά του δουλέμπορου, του λαθρέμπορου, του σωματέμπορου, του μεσάζοντα, του παράσιτου, του προστάτη, του παρακρατικού, του αεριτζή, του μιζαδόρου κι όλων εκείνων των «επιτηδευμάτων» που καταχρώνται την ανάγκη κι επωφελούνται απ’ την ανομία. Ολο αυτό,
σε βάθος χρόνου, θα αποβεί σε συντελεσμένη καταστροφή. Προς την οποίαν ωθεί ολοταχώς το συντριπτικώς μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος. Για παράδειγμα, πόση σύνταξη απ’ τους συνταξιούχους έφαγε ο κ. Καμμένος με το σπάταλο ταξίδι του στις ΗΠΑ προ ημερών; (ακόμα και μουσικές μπάντες πήρε μαζί του) - αλλά αυτά είναι ψιλά. Ομως και για τα σπουδαία, εκτός απ’ τοξεπούλημα, το πετσόκομμα και το χαράτσωμα, ουδέν έτερον συμβαίνει.
Κι έτσι, μετά την κυρία Μέρκελ, τώρα σφόδρα ηράσθη τον κ. Τσίπρα και ο κ. Σόιμπλε: «το εμπιστεύομαι αυτό το παιδί» - τραγουδήστε, ωραία μου πουλάκια, τραγουδήστε! Αλλωστε, «αυτό το Πάσχα η Οικονομία ανασταίνεται», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, και, ως γνωστόν, ο κ. Τσίπρας λέει πάντα την αλήθεια...

 ΠΗΓΗ: 
http://www.enikos.gr/stathis/378294,Tragoydhste-wraia-moy-poylakia.html

Κι όμως τον έλεγαν Μπάμπη...

Δεν υπήρχε στενό, δεν υπήρχε δέντρο μήτε σκυλί αδέσποτο μήτε άνθρωπος που να μη γνώριζε το Μπάμπη. Αμμοβολιστής, από τους πιο παλιούς και τους πιο καλούς, ζούσε μόνος του στη μικρή γκαρσονιέρα που είχε καταφέρει να αγοράσει, τότε που είχε λεφτά, τότε που είχε δουλειά, τότε που είχε ζωή.
Τα τελευταία τρία χρόνια, ζήτημα να είχε...
κάνει τριάντα μεροκάματα καθώς το ναυπηγείο στο οποίο δούλευε, έκλεισε ένα πρωί και καμιά πενηνταριά νοματαίοι πετάχτηκαν στο δρόμο.
Είχε κάτι οικονομίες στην άκρη και μ’ αυτές μπορούσε και τα έφερνε βόλτα, τον πρώτο χρόνο μετά την απόλυσή του.
Στο διπλανό διαμέρισμα έμενε ο Σταύρος με τη γυναίκα του την Άννα και τα δυο τους παιδιά. Πέντε ετών η Ρηνούλα και ο Γιαννάκης, μόλις είχε χρονίσει.
«Γιατί έκλαιγε χθες το βράδυ ο Γιαννάκης;» ρώτησε την Άννα κάποια μέρα.
«Τον ενοχλούν τα δόντια που βγάζει» του απάντησε εκείνη κι έφυγε βιαστική.
Σε μία άλλη γκαρσονιέρα, έναν όροφο πιο κάτω από του Μπάμπη, ζούσε ο κυρ-Σταύρος με τη γυναίκα του την κυρά-Σταυρούλα. Συνταξιούχοι και οι δύο, προσπαθούσαν να περάσουν όσα χρόνια τους είχαν απομείνει με τις μικρές τους συντάξεις. Είχαν και κάτι προβλήματα υγείας που τους ταλαιπωρούσαν. Λίγο το άσθμα, λίγο τα πόδια που πονούσαν…Τα παράσημα των κόπων μιας ζωής!
Τον τελευταίο χρόνο ο Μπάμπης δεν ζούσε. Μόνο ανάσαινε, με ανάσες βαριές λες και δεν ρουφούσε αέρα αλλά βαρίδια σιδερένια που του πλάκωναν το στήθος. Το ρεύμα στο σπίτι του ήταν εδώ και μήνες κομμένο. Για θέρμανση, ούτε λόγος. Όλη τη μέρα γυρνούσε στους δρόμους μπας και βρει κανένα μεροκάματο. Κάποιες φορές στεκόταν τυχερός. Ήταν ελάχιστες όμως οι φορές αυτές.
Τα βράδια, γυρνούσε στο σπίτι, άναβε το κερί και προσπαθούσε, ντυμένος σαν κρεμμύδι, να διαβάσει κάποιο βιβλίο. Τον έπαιρνε ο ύπνος και δεν ήταν λίγες οι φορές που έβλεπε όνειρα. Όμορφα όνειρα, όχι για άλλο λόγο απλά επειδή στα όνειρά του, δεν ανάσαινε απλά αλλά ζούσε.
Εκείνο το βράδυ, τον είχε πάρει ο ύπνος με το βιβλίο στο χέρι αλλά τον ξύπνησαν απότομα δυνατές φωνές. Γρήγορα κατάλαβε ότι οι φωνές ήταν της Άννας, από το διπλανό διαμέρισμα. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε να δει τι συμβαίνει.
Η Άννα ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Είχε ανοίξει την πόρτα και καπνοί έβγαιναν μέσα από το διαμέρισμά της. Ο Μπάμπης όρμησε μέσα. Πάνω στο τραπέζι της κουζίνας το πλαστικό τραπεζομάντιλο πήρε φωτιά από το κερί που βρισκόταν πάνω του. Άρπαξε μια πετσέτα που βρήκε μπροστά του, την έβρεξε και κουκούλωσε μ’ αυτή τη φωτιά που ευτυχώς δεν είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Τα μικρά είχαν ξυπνήσει και άρχισαν να κλαίνε βλέποντας τη μαμά τους να κλαίει και να οδύρεται.
Προσπάθησε να ηρεμήσει την Άννα, έφερε τα μικρά κοντά στη μάνα τους, και άνοιξε τις μπαλκονόπορτες για να βγει ο καπνός και να μπει καθαρός αέρας. Μόνο που ο αέρας εκτός από καθαρός ήταν και κρύος. Ένα δεύτερο κερί στον πάγκο της κουζίνας φώτιζε αχνά το χώρο.
«Που είναι ο Σταύρος;» ρώτησε με αγωνία την Άννα.
«Πήγε για μία λάντζα. Τσικνοπέμπτη απόψε και τον χρειάστηκαν στην ταβέρνα του Μιχάλη», του απάντησε κρατώντας αγκαλιά τα δύο μικρά, προσπαθώντας να τα ζεστάνει. «Πήγε για 15 ευρώ. Τι να κάνει κι αυτός;»
«Γιατί είχες το κερί και δεν άναψες το φως;»
«Να! Ξέχασε ο Σταύρος να πληρώσει το ρεύμα και μας το κόψανε».
«Μάλιστα! Κατάλαβα. Εντάξει Άννα. Να σας αφήσω τώρα να ησυχάσετε», είπε ο Μπάμπης και γύρισε βιαστικά στο σπίτι του.
Έψαξε τις τσέπες του μπουφάν του καθώς θυμόταν ότι σε κάποια τσέπη είχε ξεμείνει ένα τσιγάρο. Το άναψε με το κερί και εισέπνευσε βαθιά. Η νικοτίνη του έφερε μια μικρή ζαλάδα. Βλέπεις, είχε καιρό να καπνίσει. Ούτε που θυμόταν πόσο.
Τέλειωσε το τσιγάρο και, κρατώντας το κερί στο χέρι, πήγε στα συρτάρια της κουζίνας. Άνοιξε το τελευταίο κάτω-κάτω, έψαξε για λίγο και τράβηξε από μέσα ένα πιστόλι. Πλαστικό, αποκριάτικο. Το είχε βρει τις περασμένες Απόκριες στο δρόμο και το μάζεψε.
Μετά, πήγε σε μια μικρή ντουλάπα που είχε και βρήκε μια κουκούλα αντιανεμική. Από αυτές που καλύπτουν όλο το πρόσωπο εκτός από τα μάτια. Τη φορούσε όταν χρησιμοποιούσε πού και πού τη μηχανάκι κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ξάπλωσε στο κρεβάτι και προσπάθησε να κοιμηθεί αλλά δεν τον έπιανε ύπνος.
Όταν χάραξε, ετοιμάστηκε στα γρήγορα, έβαλε το πλαστικό πιστόλι στη μία τσέπη από το μπουφάν και την κουκούλα στην άλλη, κατέβηκε στο δρόμο και πήγε κατευθείαν στην τράπεζα που ήταν πέντε τετράγωνα πιο πέρα.
Σε λίγη ώρα, η πόρτα της τράπεζας άνοιξε και αρκετοί άνθρωποι άρχισαν να μπαίνουν μέσα. Κάποιοι εξυπηρετούνταν από το ΑΤΜ που βρισκόταν στον προθάλαμο της τράπεζας.
Ο Μπάμπης, έστεκε λίγα μέτρα πιο πέρα και παρατηρούσε τους ανθρώπους.
Κάποια στιγμή, ανασκίρτησε. Ο Μιχάλης ο ταβερνιάρης, έφτασε στην πόρτα της τράπεζας και κινήθηκε προς το μηχάνημα. Πήρε τα χρήματα, 200 ευρώ, από το μηχάνημα, τα έβαλε στην τσέπη του σακακιού του και πήρε το δρόμο για να φύγει.
Ο Μπάμπης τον πήρε στο κατόπι και σαν βρέθηκαν σε έναν, κάπως πιο ερημικό δρόμο, φόρεσε την κουκούλα, τον πλησίασε από πίσω και του κόλλησε το πλαστικό πιστόλι στην πλάτη.
«Δώσε μου γρήγορα τα λεφτά που πήρες από την τράπεζα, αλλιώς σε σκότωσα», είπε στο Μιχάλη αγριεμένος. Ο Μιχάλης σάστισε και φοβήθηκε μαζί. Γρήγορα, βρήκε την ψυχραιμία του και του απάντησε.
«Δεν πήρα χρήματα. Μια ενημέρωση πήγα να κάνω»
«Δώσε μου γρήγορα τα χρήματα γιατί χάνω την υπομονή μου»
«Δεν έχω να σου δώσω τίποτα»
«Μιχάλη, δώσε μου τα χρήματα. Είναι ανάγκη σου λέω» του ξέφυγε του Μπάμπη και πριν προλάβει ο Μιχάλης να αντιδράσει, έβαλε το χέρι στο σακάκι, πήρε τα 200 ευρώ και άρχισε να τρέχει.
«Κλέφτης! Βοήθεια! Πιάστε τον, μου πήρε τα λεφτά», άρχισε να φωνάζει ο Μιχάλης αναζητώντας με το βλέμμα του κάποιον περαστικό.
Κόσμος άρχισε να μαζεύεται σιγά-σιγά και να περικυκλώνει το Μιχάλη που προσπαθούσε να συνέλθει από το σοκ.
Κάποιος ειδοποίησε την αστυνομία και σε λίγα λεπτά μια ομάδα τεσσάρων μοτοσικλετιστών, είχε καταφτάσει.
«Τον αναγνώρισα», πετάχτηκε κάποιος, «Τον αναγνώρισα τον κλέφτη. Ορίστε το πιστόλι και η κουκούλα. Τον πέτυχα καθώς τα πετούσε στα σκουπίδια. Ο Μπάμπης ήταν, ναι ο Μπάμπης».
«Τι λες μωρέ;» του είπε ένας άλλος και τον άρπαξε από το γιακά. «Ο Μπάμπης ο αμμοβολιστής;»
«Ναι αυτός»
«Αποκλείεται. Δεν θα είδες καλά. Όλοι τον ξέρουμε τον Μπάμπη. Ξέρουμε τι άνθρωπος είναι. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο».
Εν τω μεταξύ, ο Μπάμπης, τρέχοντας, με τα χρήματα στο χέρι, έφτασε στο σπίτι του. Ανέβηκε πάνω και χτύπησε την πόρτα του Σταύρου. Του άνοιξε η Άννα.
«Που είναι ο Σταύρος;»
«Κοιμάται. Πριν από δύο ώρες γύρισε».
«Καλά δεν πειράζει. Πάρε αυτά τα χρήματα και να πας να πληρώσεις το ρεύμα για να στο ξανασυνδέσουν. Φτάνουν;»
«Έτσι νομίζω» του απάντησε σαστισμένη η Άννα κρατώντας τα 200 ευρώ στα χέρια της, «όμως, πού τα βρήκες;»
«Μη σε νοιάζει τώρα αυτό. Τα είχα φυλαγμένα. Θα σου εξηγήσω μια άλλη φορά. Άντε, φεύγω τώρα»
Δεν πρόλαβε να κατέβει στο δρόμο και οι μοτοσικλετιστές τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως. Άλλωστε, δεν προσπάθησε καν να τους ξεφύγει. Τον έβαλαν στο περιπολικό, που είχε καταφτάσει και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, αφήνοντας πίσω του τους περαστικούς να αναρωτιούνται για το τι είχε συμβεί.
Όταν, σε λίγες ώρες, ξύπνησε ο Σταύρος, βρήκε την Άννα να κρατάει ακόμη τα λεφτά στα χέρια.
«Τι είναι αυτά; Πού τα βρήκες;»
«Μου τα έφερε σήμερα το πρωί ο Μπάμπης και μου είπε να πάμε να πληρώσουμε το ρεύμα»
«Και που τα βρήκε ο Μπάμπης; Αυτός δεν έχει να πληρώσει το δικό του ρεύμα»
«Δεν ξέρω. Μου τα άφησε και έφυγε»
Ο Σταύρος πήρε τα λεφτά και βγήκε, σχεδόν τρέχοντας από το σπίτι. Στο περίπτερο της γωνίας, βρήκε ανθρώπους μαζεμένους να συζητούν έντονα και φωναχτά. Λίγο ακόμη και θα έλεγε πως τσακώνονται.
«Τι τρέχει ρε παιδιά;» τους ρώτησε ο Σταύρος.
«Δεν τα έμαθες;»
«Όχι! Τι να μάθω;»
«Ο Μπάμπης. Έκλεψε 200 ευρώ από το Μιχάλη. Ότι τα είχε πάρει από την τράπεζα. Του την έστησε απ’ έξω και του τα πήρε»
«Στο είπα και πριν. Αποκλείεται ο Μπάμπης να έκανε κάτι τέτοιο»
«Τον είδες να φέρνει καμιά αντίρρηση όταν τον συνέλαβαν; Κι όταν τον ρωτούσαν τι τα έκανε τα χρήματα, εκείνος μιλιά δεν έβγαζε. Πάντως πάνω του δεν τα είχε. Τον έψαξαν και δεν βρήκαν τίποτα. Ίσως να τα βρουν στο σπίτι του τώρα που θα πάνε να ψάξουν»
«Δεν θα τα βρουν», πετάχτηκε ο Σταύρος.
«Κι εσύ που το ξέρεις;»
«Το ξέρω, γιατί τα έχω εγώ. Ορίστε», είπε ο Σταύρος δείχνοντας τα 200 ευρώ που κρατούσε στο χέρι του. «Τα έδωσε σήμερα το πρωί στην Άννα για να πάμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Που είναι ο Μιχάλης να του τα επιστρέψω, ν’ αφήσουν και τον άνθρωπο ελεύθερο. Δεν τα ήθελε για τον εαυτό του. Σε μας τα έδωσε»
Για αρκετή ώρα, κανένας δεν έλεγε τίποτα. Αμίλητοι, οι παρευρισκόμενοι, άλλος κοιτούσε τα χρήματα, άλλος κοιτούσε το Σταύρο και κάποιοι έβριζαν με σφιγμένα χείλια Θεούς και δαίμονες.
«Τουλάχιστον αυτός έκανε κάτι για να βοηθήσει κάποιους που είχαν ανάγκη. Με λάθος τρόπο, αλλά έκανε. Θα είμαστε γαϊδούρια αν τον αφήσουμε τούτη την ώρα μόνο του, αν δεν του συμπαρασταθούμε. Εγώ, ξεκινάω για το αστυνομικό τμήμα. Όποιος θέλει ας ακολουθήσει. Όποιος δεν θέλει, ας πάει στο σπίτι του να λουφάξει στον καναπέ της, δήθεν, ηθικότητάς του κι ας παραμείνει ζωντανός-νεκρός».
Δειλά-δειλά οι περισσότεροι τον ακολούθησαν. Έπεσαν και τα σχετικά τηλέφωνα, με αποτέλεσμα να μαζευτούν έξω από το αστυνομικό τμήμα, κοντά στα χίλια άτομα.
Μέχρι κι ο Δήμαρχος ήρθε. Από μόνος του ή αναγκάστηκε από τα γεγονότα, δεν έχει σημασία.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, αργά το απόγευμα, ο Μπάμπης αφέθηκε ελεύθερος και ο Μιχάλης πείστηκε να μην υποβάλλει μήνυση.
«Ήταν αποκοτιά, το ξέρω, μα δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Αποκοτιά! Σωστά!
Και εξυπνάδα τι θα ήταν; Μήπως το να μην έκανα τίποτα;» ήταν τα λόγια του Μπάμπη, φεύγοντας από το τμήμα για το σπίτι του.