Με αφορμή το κατεπείγον έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών με το οποίο ζήτησε «αυθημερόν» στοιχεία για τον αριθμό και την χώρα προέλευσης(!) αλλοδαπών παιδιών που έγιναν δεκτά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καλούμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Κατερίνης καθώς και τους υπεύθυνους των αντίστοιχων δημοτικών επιχειρήσεων, σεβόμενοι: τις αρχές της ισότητας, της απόρριψης κάθε διάκρισης το άρθρο 214, παράγραφος 2 το οποίος επιτάσσει «οι δημοτικές αρχές διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών και κατοίκων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν», όσο και τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και της Ε.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και την προσωπική τους αξιοπρέπεια και τη δημοκρατική ευαισθησία του λαού της Κατερίνης, να αρνηθούν να χορηγήσουν τα αιτηθέντα στοιχεία και  να απορρίψουν το ανοίκειο αίτημα του υπουργού.