ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Υποψήφιοι για φυλακή πάνω από 212.000 οφειλέτες της Εφορίας

Γράφει ο Στέλιος Κράλογλου

Πάνω από 212.000 πολίτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ ο καθένας απειλούνται με φυλάκιση λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Εφορία!

Βάσει της νομοθεσίας μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη για οφειλές που ξεπερνούν τα 5.000 εφόσον δεν έχουν μπει σε διαδικασία ρύθμισης. Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που αποκαλύπτει σήμερα η «κυριακάτικη δημοκρατία» δείχνουν ότι πάνω από 212.000 φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες) με ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 19 δισ. ευρώ βρίσκονται με το ένα πόδι στη φυλακή αν δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Μόνο η ένταξη στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο μπορεί να αναστείλει την ποινική δίωξη (σύλληψη, αυτόφωρο, δίκη κ.λπ.) και εφόσον ο οφειλέτης πληρώνει κανονικά τις δόσεις του.

Παρ' όλα τα σκληρά μέτρα που προέβλεπαν δίκες-εξπρές και φυλακίσεις για χρέη από 5.000 ευρώ και άνω, το Δημόσιο κατάφερε τελικά να εισπράξει μόνο ελάχιστα από τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη 58,3 δισ. ευρώ! Ετσι, λοιπόν, το υπουργείο Οικονομικών απειλεί τώρα 212.000 φυσικά πρόσωπα με σκοπό να πιεστούν να μπουν σε ρύθμιση χρεών. Και πάλι, όμως, με το νέο σύστημα διακανονισμού χρεών που εφαρμόζει η Εφορία, θα ζουν με τον εφιάλτη της φυλάκισης και όσοι κάνουν ρύθμιση, αφού θα έχουν μία και μοναδική φορά το «δικαίωμα» να αφήσουν απλήρωτη δόση προς την εφορία.

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής. Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν επίσης ότι περισσότερα από 2.500.000 φυσικά πρόσωπα παραμένουν «όμηροι» της Εφορίας. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 58 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2013 έναντι 55,78 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2012. Στο τετράμηνο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2013 εισπράχθηκαν 754.000.000 ευρώ και διαγράφηκαν άλλα 131.000.000 ευρώ από τα παλαιά χρέη ύψους 55,78 δισ. ευρώ που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012. Ετσι τα χρέη αυτά περιορίστηκαν στα 54,9 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου.

Επίσης στο πρώτο τετράμηνο του 2013 δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 3,095 δισ. ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκαν τα 401.000.000 ευρώ και διαγράφηκαν τα 37.000.000 ευρώ.
Μόνο κατά τον μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013 είχαν προκύψει νέα χρέη ύψους 2,178 δισ. ευρώ.
Οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2013 δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 48 ή περισσότερων μηνιαίων δόσεων, που νομοθετήθηκε πρόσφατα, αλλά είναι δυνατό να ρυθμιστούν με την «πάγια ρύθμιση» σε 12 ή ακόμη και σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Εν τω μεταξύ η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο κρύβει πολλές «παγίδες», καθώς κάθε οφειλέτη για να καταφέρει να υπαχθεί σε αυτή και να αποκτήσει το δικαίωμα να εξοφλήσει τα χρέη του μέχρι και σε 48 ή ακόμη και σε 100 μηνιαίες δόσεις, καταβάλλοντας τουλάχιστον 15 ευρώ κάθε μήνα, πρέπει να κάνει αναλυτική δήλωση περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης και να την υποβάλει στο διαδίκτυο. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγράψει πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία του, τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, τις λοιπές αποταμιεύσεις και επενδύσεις του, τις απαιτήσεις του από τρίτους και τις οφειλές του σε ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα! Θα πρέπει επίσης να δηλώσει το τρέχον και το μελλοντικό του εισόδημα! Από την αναλυτική δήλωση περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης θα πρέπει να αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία του οφειλέτη, αλλά και η δυνατότητά του να εξοφλεί με συνέπεια τις μηνιαίες δόσεις που θα προβλέπει η ρύθμιση στην οποία θέλει να υπαχθεί. Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών ζητά το πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα 2.500.000 οφειλετών του Δημοσίου προκειμένου να αποδεχτεί τις αιτήσεις που θα υποβάλουν για να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις.

Για να γίνεται δεκτή η αίτηση κάθε οφειλέτη θα πρέπει επιπλέον αυτός να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, να έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα όλες τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο 2013 και να έχει οπωσδήποτε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών στα ΕΛ.ΤΑ. ώστε με πάγιες εντολές που θα δίδει να μπορεί να εξοφλεί, μέσω του λογαριασμού αυτού, τις δόσεις που θα προβλέπει η ρύθμιση του χρέους του. Ειδικά από όσους οφείλουν ποσά πάνω από 75.000 ευρώ θα απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ορκωτού ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρου για την ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης, ενώ όσοι χρωστούν πάνω από 300.000 ευρώ θα πρέπει, επιπλέον, να προσκομίζουν εγγυητικές επιστολές από τράπεζες ή να βάλουν υποθήκη την ακίνητη περιουσία τους.

Οι ημερομηνίες και πότε χάνεται το δικαίωμα

Η ηλεκτρονική αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 48 δόσεων θα πρέπει να γίνει έως τις 28 Ιουλίου 2013. Η πληρωμή της πρώτης δόσης γίνεται εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Για όσους οφειλέτες αποδείξουν πραγματική οικονομική αδυναμία ανταπόκρισης στις 48 δόσεις, υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν σε περισσότερες δόσεις με βάση το εισόδημά τους, που όμως δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 100. Η προθεσμία για την υπαγωγή στο πρόγραμμα των πολλών δόσεων λήγει στις 31/12/2013.

Ο οφειλέτης θα τίθεται αυτομάτως εκτός ρύθμισης όταν:
  • Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς.
  • Δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
  • Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
  • Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.
  • Εχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση.
  • Δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες.

Παράταση έως 17 Ιουνίου για δηλώσεις εισοδήματος Ο.Ε. και Ε.Ε.

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και τις 17 Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου) υποβολής...
των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.), που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 1).

Επίσης, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.). Η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.

Προβλήματα στον ύπνο του μωρού: οδηγίες!

Ο ύπνος είναι από τις πλέον κυρίαρχες και σημαντικές λειτουργίες για τα μωρά και τα νήπια. Τι γίνεται όμως ότι υπάρχουν μικρά προβλήματα; Πώς μπορείτε να τα ξεπεράσετε;

Ο ύπνος είναι από τις πλέον κυρίαρχες και σημαντικές λειτουργίες για τα μωρά και τα νήπια. Τι γίνεται όμως ότι υπάρχουν μικρά προβλήματα; Πώς μπορείτε να τα ξεπεράσετε;


Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συνήθειες ύπνου των παιδιών, όπως πείνα, πόνος, αρρώστιες, αλλά και οικογενειακοί λόγοι, όπως η ατμόσφαιρα στο σπίτι, παρουσία αδελφιών, άγχος και άλλοι πολλοί, που είναι δυνατό να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά ύπνου των παιδιών και να δημιουργήσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Στα μωρά συχνά οι γονείς θεωρούν ως πρόβλημα το γεγονός ότι ξυπνούν συχνά μέσα στη νύχτα, αλλά όπως ήδη έχουμε εξηγήσει αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό ακόμη κι αν δεν διευκολύνει τη ζωή των γονιών. Τα περισσότερα προβλήματα ύπνου εμφανίζονται στα νήπια

Ξυπνά τη νύχτα
Τι μπορεί να κάνει μια μητέρα που το μωρό της (μεγαλύτερο των 6 μηνών) ξυπνά τρεις φορές τη νύχτα για να φάει; Από τη στιγμή που το μωρό είναι υγιές δεν πρέπει να χρειάζεται νυχτερινό τάισμα στην ηλικία των 6 μηνών. Τα μωρά αυτής της ηλικίας, όπως και οι ενήλικες ενδέχεται να ξυπνήσουν τη νύχτα. Το πρόβλημα που εμφανίζουν κάποια από αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ξανακοιμηθούν χωρίς τη βοήθεια του γονιού, είτε πρόκειται για τάισμα είτε για νανούρισμα. Εάν οι γονείς συνήθιζαν να κοιμίζουν το μωρό ενώ θήλαζε ή έπινε από το μπιμπερό είναι πιθανό να κλαίει γιατί θέλει αυτόν τον τρόπο ανακούφισης για να κοιμηθεί ξανά. Άρα τι μπορείτε να κάνετε; Ταΐστε το μωρό έχοντας αναμμένη μια χαμηλή πηγή φωτισμού ώστε να παραμένει ξύπνιο όσο τρώει και μετά βάλτε το στην κούνια του. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ξυπνημάτων σταδιακά μειώστε κάθε τάισμα ή αραιώστε το με νερό και βάλτε το να κοιμηθεί ώστε να το αποθαρρύνετε από το να συνδέσει τον ύπνο με το μπιμπερό.

Πως να κατακτήσετε το κάθε ζώδιο!

Ατίθασος Υδροχόος; Εγωκεντρικός Λέοντας; Τώρα μπορείτε να μάθετε όλα τα τρωτά σημεία των ζωδίων και να τα κατακτήσετε...

KΡΙΟΣ
Για την κατάκτηση ενός Κριού το μόνο που χρειάζεται είναι να τον....προσκαλέσετε με το ερωτικό σας βλέμμα και μετά να τον αφήσετε να σας κυνηγήσει. Αν μπείτε εσείς στη διαδικασία να τον κυνηγήσετε τότε σίγουρα έχετε χάσει το παιχνίδι. Ποτέ μην του θίξετε τον εγωισμό, είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του.
ΤΑΥΡΟΣ

Για να κατακτήσετε έναν Ταύρο πρέπει να έχετε πολύ καλές γνώσεις μαγειρικής μιας και είναι λάτρης της καλής κουζίνας. Ένα ρομαντικό δείπνο και ένα αισθησιακό μασάζ είναι το κλειδί για να τον πλησιάσετε και να γίνει δικός σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Είναι ένα ζώδιο που πρέπει να του εξιτάρεις τη φαντασία για απίστευτα ερωτικά παιχνίδια. Τους αρέσουν οι εκπλήξεις και γοητεύονται από το μυστήριο. Αν τους αφήσετε να πάρουν την πρωτοβουλία τότε να είστε σίγουρη για τη νίκη σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Έναν Καρκίνο τον αντιπροσωπεύει η λέξη ευαισθησία. Οι κινήσεις σας για να τον πλησιάσετε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές γιατί πληγώνεται εύκολα και δε συγχωρεί τα λάθη. Η ειλικρίνεια είναι κάτι που τον κερδίζει.

ΛΕΩΝ

Ο θαυμασμός, η ειλικρίνεια, η αμεσότητα και η αριστοκρατική συμπεριφορά σας είναι το όπλο για να κερδίσετε την καρδιά του. Μη ξεχνάτε να του εκδηλώνετε τον θαυμασμό σας απέναντι στο πρόσωπο του, είναι extra bonus για σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Λάτρεις της πρωτοτυπίας, του εντυπωσιασμού και της καθαριότητας. Αποφύγετε τις τρυφερές εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους είναι κάτι που απεχθάνονται. Για να τον πλησιάσετε πρέπει να κερδίσετε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη του.

ΖΥΓΟΣ

Το προσεγμένο και διακριτικό περιβάλλον είναι η αδυναμία τους. Ο θαυμασμός για την εμφάνιση και την εξυπνάδα τους είναι το σημείο εκκίνησης. Το κομψό και αισθησιακό ντύσιμο, τους εμπνέει καθώς και τα φλογερά υπονοούμενα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Μην κάνετε έναν Σκορπιό να ζηλέψει δε θα σας το συγχωρέσει ποτέ. Δείξτε του έτοιμοι για τα πάντα. Αποφύγετε τους διαπληκτισμούς και την επιθετικότητα. Παίξτε μαζί του με τα μάτια.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι διαδρομές και η περιπέτεια είναι τα σημεία προσέγγισής τους. Τα αστεία και ο εύθυμος τρόπος θα τον κάνουν να ενδώσει πιο γρήγορα. Η ρουτίνα τον διώχνει μακριά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Οι κινήσεις σας για να τον κατακτήσετε πρέπει να είναι προγραμματισμένες και σίγουρες. Δεν τους αρέσουν οι καυγάδες και τα πρόστυχα λόγια. Κάντε τον να νοιώσει ότι είναι μοναδικός.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σαν εγκεφαλικό ζώδιο το όπλο για να ενδώσει είναι οι συζητήσεις με νόημα. Δεν του αρέσουν οι κανόνες και είναι ελεύθεροι εκ φύσεως.

ΙΧΘΥΕΣ

Ζώδιο με έντονο το στοιχείο του ρομαντισμού. Οι εκδηλώσεις αγάπης και στοργής είναι το ευαίσθητο σημείο του. Κάντε τον να νοιώσει ασφαλής με την ενθάρρυνση και την υποστήριξή σας. Προσελκύεται από το μυστήριο. Προσκαλέστε τον να δείτε μαζί το ηλιοβασίλεμα.

Οι 7 τροφές που καταργούν τις αντιγηραντικές κρέμες

Είναι μία βιομηχανία στην οποία δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Προϊόντα τα οποία υπόσχονται πως μπορούν να σταματήσουν το χρόνο ακούγονται πάντα δελεαστικά.Και όχι μόνο στα γυναικεία αυτιά, αλλά τα τελευταία χρόνια και σε εκείνα των ανδρών. Ίσως όμως το μυστικό της νεότητας να μην κρύβεται σε ένα ντουλαπάκι μπάνιου που περιλαμβάνει αυτά τα προϊόντα, αλλά στο ψυγείο. Γιατί, σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν επτά τροφές ικανές να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη μάχη ενάντια στο χρόνο εξίσου αποτελεσματικά. Αυτές είναι οι τροφές, σύμφωνα με το iefimerida.gr, που κάνουν κάποιον να νιώθει αλλά και να δείχνει νεότερος:

Πορτοκάλι

Ένα μήλο την ημέρα μπορεί να κάνει τον γιατρό πέρα, αλλά το πορτοκάλι είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά μία συγκεκριμένη ειδικότητα: τον πλαστικό χειρούργο. Αν μπει στην καθημερινή διατροφή, πέρα από την πρόσληψη της βιταμίνης C, παρέχει στον οργανισμό κολλαγόνο, το οποίο συμβάλει στη σύσφιξη του δέρματος.

Μπρόκολο

Με μόλις μισή κούπα την ημέρα δεν θα δείχνει κάποιος απλά νέος, αλλά θα νιώθει έτσι κιόλας. Αυτή η ποσότητα αρκεί για να γεμίσει κανείς ενέργεια, ενισχύοντας παράλληλα το ανοσοποιητικό του σύστημα. Αυτό συμβαίνει γιατί το μπρόκολο περιλαμβάνει περισσότερο από τα 2/3 της ημερήσιας συνιστώμενης δόσης βιταμίνης C. Επιπλέον έχει σουλφοραφάνη, συστατικό που βοηθά την αποτοξίνωση του ύπατος.

Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά

Γεμάτο ασβέστιο και φώσφορο, φροντίζει κάτι πολύ σημαντικό για την εξωτερική εμφάνιση: το λαμπερό χαμόγελο, αφού συμβάλλει στην υγεία των δοντιών. Ακόμη έχει προβιοτικά, τα οποία βοηθούν στην πέψη.

Πιπεριές

Γεμάτες αντιοξειδωτικά, ιδιαίτερα εκείνες με το λαμπερό κόκκινο χρώμα, οι κίτρινες και οι πορτοκαλί. Μάλιστα, το συγκεκριμένο λαχανικό ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, προστατεύει από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας και μειώνει την πιθανότητα για αρκετούς τύπους καρκίνου.

Μούρα

Όλα τα φρούτα αυτής της οικογενείας κάνουν καλό, από φράουλες έως βατόμουρα. Αλλά τα πιο σκούρα είναι τα καλύτερα επειδή έχουν το υψηλότερο ποσοστό αντιοξειδωτικών. Επίσης έχουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C, που βέβαια κάνει καλό στο δέρμα.

Γλυκοπατάτες

Είναι ιδιαίτερα... γενναιόδωρες με όποιον τις καταναλώνει. Έχοντας από αντιοξειδωτική έως αντιφλεγμονώδη «δράση» και περιλαμβάνοντας βιταμίνες Α, C και Ε, μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση μίας πλούσιας και όμορφης κώμης.

Καρότα

Βοηθούν στην ανανέωση των κυττάρων του δέρματος και αποτελούν ένα καλό αντιοδειξωτικό, χάρη στη Β-καροτίνη. Επιπλέον, αυτή βοηθά στην καταστροφή των ελεύθερων ριζών οι οποίες επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος.

Ο κλοιός σφίγγει για BMW και Μercedes από το ΣΔΟΕ και τις εισαγγελικές αρχές

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τις θυγατρικές γερμανικών οίκων κατασκευής αυτοκινήτων εταιρείες, Mercedes Benz Hellas και BMW Hellas καθώς το ΣΔΟΕ έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της φοροδιαφυγής των δύο μεγάλων αυτών εταιρειών στην Ελλάδα.
mercedesbmw43 625    Ο κλοιός σφίγγει για BMW και Μercedes από το ΣΔΟΕ και τις εισαγγελικές αρχές
Μάλιστα, το πόρισμα του ΣΔΟΕ αναμένεται να εκδωθεί εντός λίγων εικοσιτετραώρων και να παραδοθεί στον αρμόδιο υπουργό, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ήδη ανοίξει φάκελο για την έναρξη των διαδικασιών της εισαγγελικής έρευνας.
Εξάλλου, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπόθεσης παρενέβη άμεσα και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Υπενθυμίζεται ότι την υπόθεση της φοροδιαφυγής είχε φέρει στη δημοσιότητα το newpost αποκαλύπτοντας ότι οι εν λόγω θυγατρικές έχουν ανακαλύψει τον τρόπο να φοροδιαφεύγουν προκλητικά και κατά συρροή στερώντας πολλά εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ παράλληλα διαστρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο, δυσχεραίνοντας την θέση των ελληνικών εταιρειών οι οποίες βρίσκονται στα πρόθυρα της καταστροφής λόγω της κρίσης.
Μια σημαντική κατηγορία φόρων που επιβαρύνουν τα αυτοκίνητα, όπως είναι το Τέλος Ταξινόμησης και ο Φόρος Πολυτελείας, επιβάλλονται στην λεγόμενη αξία CIF του αυτοκινήτου και καταβάλλονται κατά τον εκτελωνισμό του. Πρόκειται ουσιαστικά για την εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου, δηλαδή για την τιμή που πουλάει ο κατασκευαστής στην εισαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα. Αθροιστικά το ύψος των δύο αυτών φόρων ξεκινάει από 12% και μπορεί να φτάσει έως και το 90% της αξίας του.
Προκύπτει ωστόσο ότι στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση μητρικής – θυγατρικής του εισαγωγέα και του κατασκευαστή αυτοκινήτων, η υποτιμολόγηση των αυτοκινήτων με την πρακτική του Transfer Pricing μπορεί να εξασφαλίσει γι’ αυτές τις εταιρείες τεράστια οφέλη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και κατ’ επέκταση του Έλληνα φορολογούμενου.

Η Συνταγή της Ημέρας!

Αλμυρά μάφινς με τυρί

Συνταγή για 12 μάφινς

Από το: xs-recipes.com

Υλικά:

Σπορέλαιο για άλειμμα
1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα φρέσκα σπαράγγια
1/4 φλιτζανιού ψιλοκομμένο πράσινο πιπέρι
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι
6 αυγά
1/2 φλιτζάνι γάλα
1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/8 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί τσένταρ

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175οC.

Αλείφουμε με λίγο σπορέλαιο τα 12 φορμάκια για μάφινς.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Τσιγαρίζουμε και ανακατεύουμε τα σπαράγγια, τη πράσινη πιπεριά και το κρεμμύδι στο καυτό λάδι μέχρι να μαλακώσουν για 5 έως 10 λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τα λαχανικά μας να κρυώσουν για περίπου 10 λεπτά.

Χτυπούμε τα αυγά, το γάλα, το αλάτι και το μαύρο πιπέρι μαζί σε ένα μπολ. Ανακατεύουμε τα μαγειρεμένα λαχανικά και το τυρί τσένταρ στο μίγμα των αυγών. Βάζουμε περίπου 1/4 του φλιτζανιού από το μίγμα μας μέσα σε κάθε φορμάκι για μάφιν.

Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο μέχρι να σταθούν στο κέντρο και να ροδίσουν ελαφρά, για περίπου 20 λεπτά.

Σερβίρουμε απευθείας από το φούρνο συνοδεύοντας τα με πράσινη σαλάτα. Καλή Όρεξη!