ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Βάζεις γάλα στον καφέ σου; Στο εξής θα πάψεις να το κάνεις! Μάθε γιατί


89b2342047f96b2483dbbf29a7ce2e9b XL 300x225 Βάζεις γάλα στον καφέ σου; Στο εξής θα πάψεις να το κάνεις! Μάθε γιατίΌταν πίνουμε τον καφέ μας συνήθως προσθέτουμε γάλα για να τον κάνουμε πιο ελαφρύ και γευστικό…
Η συνήθειά μας αυτή έχει όμως σαν αποτέλεσμα την αύξηση αποβολής του ασβεστίου από τον οργανισμό μας.
Σύμφωνα με έρευνες, όταν το γάλα συνδυαστεί με υψηλή ποσότητα καφεΐνης αυξάνεται η απέκκριση ασβεστίου στα ούρα και προκαλείται αυξημένη έκκριση ασβεστίου στο έντερο.
Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι ο συνδυασμός του καφέ με το γάλα είναι αρκετά βαρύς για το στομάχι.

Νέοι κρυφοί φόροι με τις νέες φορολογικές δηλώσειςΝέοι κρυφοί φόροι με τις νέες φορολογικές δηλώσεις
Επιπλέον φόρους κρύβει η υποχρεωτική δήλωση όλων των εισοδημάτων που ισχύει για πρώτη φορά με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Σύμφωνα με την Ημερησία, οι φορολογούμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν φέτος όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012: Τόκους από καταθέσεις, κέρδη από μετοχές ή μερίσματα, κέρδη από ρευστοποιήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ακόμη και επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων πρέπει να αναγραφούν στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν οι φορολογούμενοι για τα εισοδήματα του 2012.
Με την υποχρεωτική δήλωση όλων αυτών των εισοδημάτων οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%, εφόσον τα συνολικά εισοδήματά τους το 2012 ήταν μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ.
Η υποχρέωση δήλωσης τόκων καταθέσεων και μερισμάτων, καθιερώθηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο. Στο άρθρο 8 ορίζεται ότι «σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος».
Η διάταξη αυτή, έχει ισχύ από τη χρήση του 2012 και αφορά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για την προσαύξηση του εισοδήματος επί του οποίου οφείλεται έκτακτη εισφορά. Σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα αυτά δεν θα μετρήσουν κατά τον υπολογισμό του φόρου με βάση τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με βάση τη φορολογική κλίμακα. Θα υπολογιστούν μόνο για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% για εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, 2% (επί ολόκληρου του ποσού) για συνολικό καθαρό εισόδημα 20.001 έως και 50.000 ευρώ, 3% για εισόδημα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ και με συντελεστή 4% για συνολικό εισόδημα από 100.001 ευρώ και πάνω.
Πέραν της υποχρεωτικής αναγραφής όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων, στις διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επέρχονται 2 ακόμη σημαντικές αλλαγές:
-Από φέτος καθιερώνεται η υποχρέωση όλων των φορολογουμένων, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα από το εάν υπόκεινται ή όχι σε φόρο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και νέοι 18 ετών και άνω που δεν έχουν καθόλου εισόδημα υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν φορολογική δήλωση, να χρεωθούν με το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ και να προσκομίσουν αποδείξεις αξίας 750 ευρώ (ίσης με το 25% των 3.000 ευρώ) για να μη χρεωθούν με φόρο εισοδήματος 75 ευρώ. Από την υποχρέωση αυτή αναμένεται να εξαιρεθούν τελικά οι νέοι ηλικίας 18 έως 23 ετών που δηλώνονται από τους γονείς τους ως προστατευόμενα τέκνα. Συνεπώς, οι νέοι αυτοί δεν θα χρεώνονται με το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ ως υπόχρεοι υποβολής ξεχωριστής δήλωσης, καθώς θα εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις των γονέων τους ως «προστατευόμενα τέκνα».
-Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν διαφέρουν ανάλογα με τις κατηγορίες εισοδημάτων που πρόκειται να δηλωθούν, αλλά ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους μία προθεσμία υποβολής, η 30ή Ιουνίου 2013.
ΤΟ ΝΕΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμη ότι:
1. Τα εισοδήματα που θα δηλώσουν φέτος θα αθροιστούν και το συνολικό ποσό που θα προκύψει θα υπαχθεί σε φόρο με βάση το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και την ενιαία φορολογική κλίμακα με τα 8 φορολογικά κλιμάκια. Για τους φορολογούμενους με παιδιά το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα.
2. Από τον φόρο εκπίπτει το 10% των δαπανών που αφορούν:
-Ενοίκιο κύριας κατοικίας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
-Ενοίκια που πληρώνουν για τα παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
-Τα ποσά που καταβλήθηκαν για ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 120 ευρώ για τον άγαμο και τα 240 ευρώ για τους έγγαμους.
-Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν σε φροντιστήρια μαθημάτων ή σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Για κάθε μέλος της οικογένειας για το οποίο καταβλήθηκαν δίδακτρα, το ανώτατο ποσό έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
-Οι τόκοι στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσό δανείου μέχρι 200.000 ευρώ και σε κατοικία μέχρι 120 τ.μ.
-Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
-Οι εισφορές που καταβλήθηκαν από τον φορολογούμενο σε ασφαλιστικά ταμεία.
-Οι δαπάνες για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου. Το ποσό της έκπτωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ.
3. Οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 θα πρέπει και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις να καλύπτουν το 25% του δηλούμενου ή τεκμαρτού ατομικού ετήσιου εισοδήματος, εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Αν το εισόδημα υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ, η συνολική αξία των αποδείξεων που πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί περιορίζεται στις 15.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του 25% του εισοδήματος με αποδείξεις, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογείται με 10%.

 dailynews24


Read more: http://tolimeri.blogspot.com/#ixzz2NGYnvuKz

Το θρίλερ με την τρόικα είναι παράσταση εντυπώσεωνa508e2453dc2f3e1821e9d5060918f1e_XL
Νίκος Παναγιωτόπουλος
Χαμηλούς τόνους τηρεί η κυβέρνηση έναντι της τρόικας και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα τα όσαδιαρρέουν από το Υπουργείο Οικονομικών ή από άλλες πλευρές περί σκληρής γραμμής των εκπροσώπων των πιστωτών.
Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την ανοχή των πιστωτών και κατάφερε να κερδίσει χρόνο, τουλάχιστον έως τον προσεχή Ιούνιο.
Αυτός ήταν και ο λόγος που έσπευσε προ ημερών σε σύναξη με βουλευτές να τονίσει ότι το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να αντέξει έως τις αρχές του καλοκαιριού, προσδοκώντας στη συνέχεια ανάκαμψη.
Στο Μέγαρο Μαξίμου παραμένουν ήσυχοι ενόψει και της επικείμενης συνάντησης του Πρωθυπουργού με την τρόικα τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Όσοι γνωρίζουν πραγματικά τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου, αρνούνται να δεχθούν τους δραματικούς τόνους που κυριαρχούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα μέσω των ΜΜΕ.
Ακόμα και στο επίμαχο θέμα των απολύσεων, η τρόικα δεν θέτει θέμα άμεσων απομακρύνσεων. Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει ζητήσει απλά ένα σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποχωρήσεις των υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα.
Η γραμμή είναι να μην πιεσθεί η κυβέρνηση στην παρούσα φάση, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Σε δεύτερη φάση αναμφίβολα θα υπάρξει πίεση. Άρα, οι γνώστες των συζητήσεων με την τρόικα, λένε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει το κύμα εκβιασμού.
Εάν δεν γίνουν πολλά πράγματα έως τον Ιούνιο, τότε όλα θα αλλάξουν άρδην και η τρόικα θα δείξει τα πραγματικά της δόντια. Οι πολιτικοί αρχηγοί καθώς και ανώτατοι τραπεζικοί παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν τους σχεδιασμούς της τρόικας δεν έχουν αυταπάτες.
Μετά τον Ιούνιο, εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να καταγράψει αποτελέσματα, θα απαιτήσει γην και ύδωρ και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να είναι θερμό από πολλές απόψεις.
Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα λιτότητας. Αυτό λένε και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, οι Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης.
Και οι τρεις ξέρουν ότι η κυβέρνηση εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά θα κληθεί να επιβάλει επώδυνα μέτρα, τα οποία είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να τα διαχειριστεί πολιτικά χωρίς επώδυνους κλυδωνισμούς.
Στον κυβερνητικό συνασπισμό ξορκίζουν ένα νέο κύμα οριζόντιων περικοπών και πολλά θα εξαρτηθούν από το εύρος των επεμβάσεων στο κράτος. Ωστόσο σύμφωνα με έγκυρες κυβερνητικές πηγές οι λειτουργικές δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να επιστρέψουν στα επίπεδα όπου βρίσκονταν πριν από δέκα και πλέον χρόνια, προκειμένου να μη χρειαστεί να υποστούν νέες περικοπές οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων.
Αυτό είναι αδύνατον χωρίς καταργήσεις μεγάλου τμήματος του κράτους, δηλαδή χωρίς ιδιωτικοποίηση των εφοριών (συζητείται σοβαρά), χωρίς κατάργηση δαπανηρών όψεων του «Καλλικράτη» και χωρίς κλείσιμοοργανισμών, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και πανεπιστημίων, και αυτόματη απόλυση των λειτουργών τους.
«Ολόκληρο το κράτος βρίσκεται στο τραπέζι του Προκρούστη και τίποτε δεν είναι ιερό» λένε κυβερνητικοί παράγοντες με ισχυρή δόση ειλικρίνειας.
Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει από την κυβέρνηση, ότι η τρόικα δεν θα επιχειρήσει σε επόμενη φάση μια νέα «εσωτερική υποτίμηση», δηλαδή τη σταδιακή μείωση των εισοδημάτων σε επίπεδα Βουλγαρίας, έτσι ώστε να καταναλώνουμε λιγότερα εισαγόμενα προϊόντα και η κάθε ώρα εργασίας (όταν θα υπάρχει εργασία…) να είναι φθηνότερη για να μπορούν οι επιχειρήσεις να παράγουν ανταγωνιστικά αγαθά.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι εντός της κυβέρνησης αρχίζει και αναπτύσσεται και αντίλογος έναντι του δόγματος της τρόικας και είναι ο εξής: Η λιτότητα σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού, με εμπορικούς εταίρους με αδύναμες οικονομίες, και χωρίς δυνατότητα υποτίμησης του νομίσματος, εκτύπωσης χρήματος και ρύθμισης των επιτοκίων εγκλωβίζει μία οικονομία σε μια «δίνη ύφεσης» που μεγεθύνει τα ελλείμματα, αυξάνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αποξηραίνει τις τράπεζες, παγώνει την οικονομική δραστηριότητα, αποθαρρύνει την εισροή κεφαλαίων, ακυρώνει επενδυτικά σχέδια, αποδεκατίζει τις επιχειρήσεις, αυξάνει την ανεργία και απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη λιτότητα.
Κυβερνητικά στελέχη με γνώση των ευρωπαϊκών διεργασιών μεταδίδουν ότι η τρόικα αρνείται ακόμη και να συζητήσει αυτή την επιχειρηματολογία και λένε ότι οι «αστοχίες» του ελληνικού προγράμματος οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στον «ασθενή ρυθμό των μεταρρυθμίσεων», στην «ανεπάρκεια της δημόσιας διοίκησης» και στο «έλλειμμα πολιτικής ενότητας των πολιτικών δυνάμεων».
newpost.gr


Read more: http://tolimeri.blogspot.com/#ixzz2NGYdmHN2

(VIDEO) ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ: "..ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ... ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ" 

Συναγερμός για το νέο ιό του αναπνευστικού


590 fc25c8f8308eb5ba0c65b962a5b257fd 300x196 Συναγερμός για το νέο ιό του αναπνευστικούΠροειδοποίηση προς τις πολιτειακές υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ να έχουν το νου τους για τον θανατηφόρο, νέο ιό του αναπνευστικού εξέδωσαν τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Προλήψεως των Ασθενειών (CDC), καθώς ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας του.
Τα περισσότερα κρούσματα μόλυνσης και θανάτου από τον νέο κοροναϊό (NCoV) έχουν σημειωθεί στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, τρία κρούσματα στη Βρετανία έδειξαν πως είναι πιθανή η μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο, γράφουν τα CDC στην εβδομαδιαία έκθεσή τους.
Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε πως ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον NCoV, γεγονός που ανεβάζει τα παγκόσμια κρούσματα σε 14, με οκτώ από τους ασθενείς να έχουν χάσει τη ζωή τους.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το όγδοο θύμα είναι ένας 69χρονος από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο στις 10 Φεβρουαρίου και κατέληξε εννέα ημέρες αργότερα.
Ο άνδρας αυτός είναι ο πέμπτος νεκρός στη Σαουδική Αραβία από τη νόσο, ενώ δύο έχουν πεθάνει στην Ιορδανία και ένας στη Βρετανία. Κρούσμα της νόσου έχει επίσης σημειωθεί στη Γερμανία, σε έναν άντρα από το Κατάρ.
Ο νέος ιός ανήκει στην ίδια οικογένεια ιών με αυτούς που προκαλούν τις εποχιακές ιώσεις (τα κρυολογήματα, δηλαδή). Ένας κοροναϊός ήταν υπεύθυνος και για την επιδημία του οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS) που ξέσπασε το 2003, προσβάλλοντας παγκοσμίως 8.000 ανθρώπους και κοστίζοντας τη ζωή σε 775 από αυτούς.
Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα του νέου ιού στην αμερικανική ήπειρο.
Σύμφωνα με την ανάλυση των CDC, οι λοιμώξεις στη Βρετανία άρχισαν με έναν 60χρονο ο οποίος είχε ταξιδεύσει στο Πακιστάν και στη Σαουδική Αραβία, και παρουσίασε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα στις 24 Ιανουαρίου 2013.
Οι εξετάσεις που του έγιναν έδειξαν πως είχε μολυνθεί τόσο από τον NCoV, όσο και από τον ιό Η1Ν1 της γρίπης των χοίρων.
Ο άνδρας αυτός μετέδωσε τον NCoVσε δύο μέλη της οικογένειάς του: στον 39χρονο γιο του ο οποίος έπασχε από υποκείμενο πρόβλημα υγείας και υπέκυψε στη νόσο, και σε μία γυναίκα (δεν έχει δημοσιοποιηθεί αν ήταν η γυναίκα ή η κόρη του) η οποία αρρώστησε στις 5 Φεβρουαρίου αλλά έγινε καλά, δίχως να χρειασθεί νοσηλεία στο νοσοκομείο.
Τα CDC λένε πως όσοι παρουσιάζουν οξεία αναπνευστική νόσο μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή τους από την αραβική χερσόνησο ή παρακείμενες χώρες, θα πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή έλεγχο για τυχόν μόλυνσή τους από το νέο ιό.
Μάλιστα για καλύτερη ενημέρωση γιατρών και κοινού, δημιούργησαν μία ειδική ιστοσελίδα, η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς με τα νεότερα για το όλο θέμα. Τα κύρια συμπτώματα της λοίμωξης από το νέο ιό είναι υψηλός πυρετός, έντονος βήχας και δύσπνοια.
Πηγή:tanea.gr

Ανατροπή στο εφάπαξ 670.000 δημοσίων υπαλλήλων


 Ανατροπή στο εφάπαξ 670.000 δημοσίων υπαλλήλων
Κόβεται στα δύο το εφάπαξ από το 2014 και έρχεται νέο οριζόντιο κούρεμα ως 15%, καθώς ο υπολογισμός του με βάση τις ατομικές μερίδες των εισφορών που έχουν καταβάλει οι δημόσιοι υπάλληλοι καθ’όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, είναι αδύνατον να προχωρήσει, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης του υπουργείου.
Στο ανεπίσημο έγγραφο αναφέρεται ότι η διαδικασία για την αναζήτηση των εισφορών που πλήρωσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι χαώδης και αν ξεκινήσει σήμερα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί αλλά πόσο θα είναι αξιόπιστη καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπάστηκαν ή υπήρξαν μετακλητοί, για παράδειγμα, είχαν και άλλες αποδοχές, που θα έπρεπε να τις καταγράψουν στην ατομική μερίδα των εισφορών τους για το εφάπαξ οι υπηρεσίες στις οποίες υπήρξαν αποσπασμένοι ή μετακλητοί.
Με το νέο μοντέλο, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, ο υπολογισμός του εφάπαξ θα πιάνει δύο περιόδους, ενώ θα διαχωρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους σε δύο κατηγορίες. Τους ασφαλισμένους μέχρι το 2000 και τους ασφαλισμένους από το 2001 και μετά.
Έτσι, μελετάται ο διπλός υπολογισμός του εφάπαξ για τους ασφαλισμένους μέχρι το 2000, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1η/1/2014 ενώ οι ασφαλισμένοι από το 2001 θα παίρνουν εφάπαξ βάσει ατομικών εισφορών, καθώς ο χρόνος ασφάλισης για την πλειονότητα των ασφαλισμένων μετά το 2001 τηρείται ηλεκτρονικά.

Μεγάλη και δυναμική η χθεσινή διαδήλωσηΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
 ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥΗ χθεσινή διαδήλωση ήταν μαζική και δυναμική. Με τη συμμετοχή λαού από όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, με την παρουσία πολλών βουλευτών, περιφερειακών συμβούλων, Δημοτικών συμβούλων και άλλων θεσμικών παραγόντων, τα διόδια «άνοιξαν» για περισσότερες από έξι ώρες.
Οι δυνάμεις καταστολής ήταν παρούσες αλλά δεν έκαναν επέμβαση αυτή τη φορά.  Το μήνυμα ήταν και πάλι σαφές: Τα διόδια Αιγινίου δεν μπορεί παρά να καταργηθούν.  Η Πιερία δεν δέχεται την ερημοποιήσή της.
Εφόσον λοιπόν η κυβέρνηση συνεχίζει να τα λειτουργεί ο αγώνας μας όχι μόνο δεν ατονεί αλλά εντείνεται. Τις επόμενες ημέρες σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αγώνα θα ανακοινωθούν οι σχετικές δράσεις. 

      Αιγίνιο 11 – 03 – 2013
                                                            Το Γραφείο Τύπου
                                                          της Επιτροπής Αγώνα                                                                 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΛ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ DETROP - OENOS «να προωθήσουμε τα δικά μας Εθνικά εξαγώγιμα προïόντα»

 

Δήλωση Περιφερειακού Συμβούλου Α.Διαμαντόπουλου
για DETROP – OENOS.
«Να προωθήσουμε τα δικά μας Εθνικά εξαγώγιμα προïόντα»

Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser


                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                       
aleksandros_diamantopoulos                 11/3/2013
Με επιτυχία έκλεισε ο κύκλος της 22ης διεθνής έκθεσης τροφίμων,ποτών,μηχανημάτων,εξοπλισμού και συσκευασίας, που πραγματοποιήθηκε στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης.
Παρευρισκόμενος στην έκθεση ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση στους δημοσιογράφους:
«Για άλλη μια χρονιά στα πλαίσια της έκθεσης τροφίμων και ποτών, φιλοξενούμε στην Θεσσαλονίκη τους Έλληνες  παραγωγούς και επιχειρηματίες,που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής και του εμπορίου.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να δηλώσω πως η παρουσία του κόσμου σήμερα, κρίνει επιτυχής την έκθεση DETROP – OENOS και δείχνει την διάχυτη διάθεση που υπάρχει στους  Έλληνες,για την εκμετάλλευση της γης μας και την έφεση στα προϊόντα του πρωτογενή τομέα.
Όπως είναι ευρέος αντιληπτό η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός.Σε αυτούς τους κλάδους οφείλουμε να εκπαιδευτούμε,να πληροφορηθούμε και να επενδύσουμε,ώστε να δώσουμε ανάταση στην πληγωμένη οικονομία μας.
Παράλληλα,οι εξαγωγές που αναζητούμε τόσο πολύ,πρέπει να γίνουν ταυτόσημη έννοια με την παραγωγή,που θα φέρει άνθιση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας,και  θα εξαρτάται από τις δικές μας επιδόσεις,αφού μιλάμε για  την δική μας επιχείρηση.
Είναι απόλυτη ανάγκη να προωθήσουμε τα δικά μας Εθνικά εξαγώγιμα προïόντα.»

Πολύ μεγάλη διάκριση για τους Φata Morgana Band! !!! Ένα νεανικό δικό μας συγκρότημα

To τραγούδι ''Η Αλήθεια Πονάει'' πέρασε μέσα από πάρα πολλές συμμετοχές συγκροτημάτων από την κριτική επιτροπή που αποτελείται απ'τον πολύ γνωστό στο Μουσικό χώρο και ιδιοκτήτη της εταιρίας Final Touch, κ.Μίλτο Καρατζά και θα διαγωνιστεί live ανάμεσα σε ακόμη 7 συγκροτήματα την Τετάρτη 13 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στη Μουσική Σκηνή Notos Stage. Τη βραδιά θα παρουσιάσει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος απ'το Ράδιο Αρβύλα ενώ στην κριτική επιτροπή μαζί με τον κ.Καρατζά θα είναι και η Σάννυ Μπαλτζή. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά του musicfestival.gr για την υποστήριξη του όλου αυτού εγχειρήματος. Ώρα έναρξης 21.00!!!! Το κοινό θα συμβάλει στην απόφαση της επιτροπής...Σας περιμένουμε όλους Αλεξανδρούπολη!!!! \m/ Πάμε μωρή MORGANAAAAA

Παραιτήθηκαν Γ. Μέργος και Τ. Αθανασόπουλος!


t345 300x187 Παραιτήθηκαν Γ. Μέργος και Τ. Αθανασόπουλος! Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν ο Τάκης Αθανασόπουλος και ο Γιώργος Μέργος στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρας. Οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει σύμφωνα με πληροφορίες αποδεκτές.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες παραιτήθηκαν από τη θέση του προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ και το αξίωμα του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών αντίστοιχα, λόγω της άσκησης δίωξης κατά του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ το 2007 στο οποίο ήταν μέλη, σχετικά με την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος του Αλιβερίου.
Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Αθανασόπουλος αναφέρει:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η άσκηση ποινικής δίωξης για αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ, όπου προήδρευα, παρέχει την ευκαιρία απόδειξης ότι υπηρετήθηκε άρτια το δημόσιο συμφέρον και εκείνο της ΔΕΗ.
Η έξωθεν καλή μαρτυρία μου, ασφαλώς κατ΄ ουδέν θίγεται. Όμως, η μερίδα εκείνη της κοινής γνώμης που αρνείται τις αποκρατικοποιήσεις, ενδεχομένως, να αισθανθεί ότι δεν αποτελώ, πλέον, εγγυητή του θεσμού.
Υπό τα άνω –και μόνο- υποβάλλω την παραίτησή μου από την Προεδρία του ΤΑΙΠΕΔ.
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλατε.
Με εκτίμηση,
Τάκης Αθανασόπουλος».
Για τη θέση του επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, ο νέος υποψήφιος θα προταθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ένα βήμα πριν την φυλακή… ο Τάσος Χαλκιάς


ulnbqoawnh513c46eda5e87 Ένα βήμα πριν την φυλακή... ο Τάσος ΧαλκιάςΟ δημοφιλής ηθοποιός είδε το όνειρο μιας ολόκληρης ζωής να χάνεται. «Η Πρώτη Πράξη», η δραματική σχολή που δημιούργησε το 2008 στο Μεταξουργείο έκλεισε λόγω οικονομικής κρίσης και ο Τάσος Χαλκιάς μαζεύει τα «απομεινάρια» της για να κάνει μια νέα αρχή για τρίτη φορά στη ζωή του. Όπως λέει ο ίδιος όμως στη real, τα χρέη του είναι τόσα πολλά που κινδυνεύει να μπει φυλακή.
Δύσκολες στιγμές για τον Τάσο Χαλκιά ο οποίος, όπως παραδέχεται δημοσίως, βρίσκεται ένα βήμα πριν μπει φυλακή.
«Είχα την λόξα να επενδύω όσα χρήματα έβγαζα στην τέχνη μου, στο θέατρο κι εκεί τα έχασα… Σπίτι δικό μου δεν έχω, δεν είχα ποτέ, δεν μπήκα στον κόπο… Άφησε ο πατέρας μου ένα εξοχικό στο Πόρτο Γερμενό, στα τρία αδέρφια που είμαστε. Έβαλα κάποια χρήματα από τη δουλειά μου εκεί κάποια στιγμή που δεν είχαν τα αδέρφια μου να το φτιάξουν. Όταν πήρα την αποζημίωση από το Εθνικό Θέατρο κατάφερα να έχω ένα εξοχικό με τον αδερφό μου στο Πόρτο Χέλι στην περιοχή Φλάμπουρα. Αυτό το σπίτι είναι σε κίνδυνο γιατί είναι χρεωμένο και έχει βγει σε πλειστηριασμό από κάποιον ιδιώτη που εργάστηκε για τη σχολή μου και του χρωστάω χρήματα τα οποία έχει κινηθεί νομικά για να τα πάρει. Δεν συμφωνεί να του τα δίνω λίγα -λίγα και είμαστε έκτοτε στα δικαστήρια» αποκαλύπτει ο ίδιος.

Το 4ο Ράιχ είναι εδώ, ενωμένο και δολοφονικό  • Μια ολόκληρη κοινωνία εξοντώνεται... 
  • Η δημόσια περιουσία εκχωρείται αντί «πινακίου φακής»... 
  • Το κράτος διαλύεται και οι κοινωνικοί θεσμοί και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα αποτελούν σε λίγο παρελθόν...

Όμως για όλα αυτά κανένας δεν πρέπει να αντιδρά, να διαμαρτύρεται, να αντιστέκεται, γιατί αυτόματα -σύμφωνα με τη «λογική» του συστημικού / μνημονιακού στρατοπέδου- ανήκει στην επάρατο κατηγορία των «λαϊκιστών»... Αυτών που υπονομεύουν την προσπάθεια «εθνικής σωτηρίας» των κυβερνώντων υποτακτικών του 4ου Ράιχ, αυτών -που όπως και οι Ιταλοί ψηφοφόροι- είναι ανάξιοι, πνευματικά ανεπαρκείς και κατώτεροι των απαιτήσεων της ιστορικής συγκυρίας.

Αφού ευτέλισαν, απαξίωσαν και συκοφάντησαν τον ελληνικό λαό, προκειμένου να τον οδηγήσουν στα δεσμά της τραπεζικής δικτατορίας και του 4ου Ράιχ, αφού τον εκβίασαν, τον τρομοκράτησαν, τον απείλησαν, τώρα θέλουν να του κρεμάσουν και την «ταμπέλα» του λαϊκισμού.

Τι σημαίνει όμως λαϊκισμός; Σύμφωνα με την κλασική εννοιολόγηση, περιγράφει την αγνόηση και υπέρβαση των θεσμικών / δικαιικών κανόνων και περιεχομένων από την πλευρά της εξουσίας, την εξαπάτηση του λαού με ψευδείς υποσχέσεις, την καλλιέργεια ψευδαισθήσεων. ..

Τέτοιου είδους λαϊκισμό -και μάλιστα στην πλέον ευτελή και κυνική μορφή του- άσκησαν και ασκούν κατ’ εξοχήν οι κυβερνήσεις της τελευταίας τριετίας, χωρίς βεβαίως να απαλλάσσονται των ευθυνών τους και οι προκάτοχοι τους.

Όμως σήμερα, όπου η εκτελεστική εξουσία, με τη μορφή της υποτελούς μνημονιακής συγκυβέρνησης δεν αισθάνονται καν την ανάγκη να απολογηθεί ή να διαλεχθεί έστω με την κοινωνία, παρατηρούμε μια πλήρη αντιστροφή της «πυραμίδας» των ευθυνών. ..

Ο χυδαίος, ο απροκάλυπτος λαϊκισμός που χαρακτηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές και την ασκούμενη με «ευλάβεια» επί 24ωρου βάσεως προπαγάνδα, θεωρείται από την «τριμερή» του Μνημονίου ως «ιδιότητα» και πρακτική στάση κάθε πολιτικού και κοινωνικού φορέα, κάθε πολίτη που αντιδρά και απορρίπτει την καταστροφική πολιτική που διαλύει τη χώρα και την κοινωνία.

Κάθε αντίδραση προς τα μνημονιακά μέτρα, κάθε κινητοποίηση, κάθε διαμαρτυρία χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση είτε τρομοκρατικής προέλευσης ενέργεια, είτε ευτελής λαϊκισμός , είτε και τα δύο μαζί...

Ο μνημονιακός αντιλαϊκισμός υποκαθιστά την απουσία επιχειρημάτων, το πολιτικό, ιδεολογικό και πνευματικό κενό που χαρακτηρίζει μια εξουσία, ένα πολιτικοκομματικό «συμπίλημα» που προωθήθηκε στην εξουσία επειδή συγκεντρώνει τα απαραίτητα για τους δανειστές και την πολιτικοοικονομική εξουσία του 4ου Ράιχ χαρακτηριστικά: ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. Αυτό είναι το περιεχόμενο του πιστοποιητικού «πολιτικής νομιμοφροσύνης» που διαθέτει η σημερινή μνημονιακή κυβέρνηση.

Με μια σημαντική διαφορά: Όπως ο κλασικός λαϊκισμός. έτσι και ο σύγχρονος μνημονικός λαϊκισμός αγνοεί, ευτελίζει και διαλύει τους δημοκρατικούς και κοινωνικούς θεσμούς και κανόνες. Όπως και εκείνος, καλλιεργεί ψεύτικες ελπίδες για ανάπτυξη, για έξοδο από την κρίση. Όμως ο παραδοσιακός λαϊκισμός κολάκευε τον λαό, ενώ ο σύγχρονος -επειδή δεν ζητά ούτε καν μια τυπική κοινωνική νομιμοποίηση- υβρίζει, τρομοκρατεί, καταδιώκει και απειλεί τους πολίτες, τους εργαζομένους, διαλύοντας ακόμα και τη μεσαία τάξη.

Ο σύγχρονος μνημονιακός λαϊκισμός επιχειρεί να ερμηνεύσει ολόκληρη τη μεταπολιτευτική περίοδο με βάση τα δικά του κριτήρια, τις δικές του ανιστόρητες επιλογές. Επιδιώκει να αποδημήσει και σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινωνικής συνείδησης σημαντικές κατακτήσεις, κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές και αξίες που έδωσαν το δικό τους νόημα σε μια μακρά περίοδο.

Σ' αυτό το λάθος πέφτουν κάποιες φορές και καλόπιστοι πολίτες ή αναλυτές, υπό το βάρος της σημερινής καταστροφικής εξέλιξης. Χρειάζεται νηφάλια και αντικειμενική κρίση για να μπορέσουμε σήμερα να αξιολογήσουμε τα κοινωνικά θεσμικά δημοκρατικά επιτεύγματα της μεταπολίτευσης και να αποφύγουμε τα λάθη, τις παραλείψεις, αλλά και την ηθική και πολιτική έκπτωση που οδήγησε στη σημερινή πολύπλευρη κρίση.

Πολλές επιλογές και συμπεριφορές της μεταπολιτευτικής περιόδου αποδυνάμωσαν το πολιτικό σύστημα και εδραίωσαν το φαινόμενο της διαπλοκής. Όμως η «μνημονιακή» περίοδος έχει τη δική της καταστροφική «αυτονομία», αποτελεί μια ιστορική τομή που αφορά την ίδια την εθνική μας κυριαρχία και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Ορισμένοι, όπως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, θέλουν να φέρουν τη μεταπολίτευση και τις ηγεσίες της στα δικά τους μέτρα, να τους χρησιμοποιήσουν ως στοιχεία νομιμοποίησης των δικών τους πολιτικών ανομημάτων... Φθάσαμε στο σημείο ο κ. Σαμαράς να θεωρεί ότι και ο ίδιος ο ιδρυτής της ΝΔ θα συμφωνούσε με τα Μνημόνια, το 4ο Ράιχ και τις επιλογές που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή.

«Οι πράξεις των νεκρών τυραννούν τα μυαλά των ζωντανών, που τους επικαλούνται για να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους» (Κ. Μαρξ, «Γαλλικά Κείμενα»)... 
Ιδίως όταν οι ζωντανοί δεν αποτελούν παρά πολιτικές σκιές...


Το φωτομοντάζ είναι από το "Γρέκι"

H Ελλάδα πρώτη στην υλοποίηση των «διαρθρωτικών αλλαγών»
Στην πρώτη θέση μεταξύ των 17 χωρών της Eυρωζώνης στην υλοποίηση των «διαρθρωτικών αλλαγών» βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την εαρινή έκθεση του think tank των ΒρυξελλώνLisbon Council, η οποία αξιολογεί τις επιδόσεις των κρατών μελών της νομισματικής ένωσης με βάση:
  • τη δημοσιονομική προσαρμογή
  • την εξωστρέφεια
  • το εργασιακό κόστος και 
  • τις μεταρρυθμίσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Skai.gr, όσον αφορά την πορεία υλοποίησης διορθωτικών μεταρρυθμίσεων, η Ελλάδα συγκεντρώνει μέση βαθμολογία8,2, με άριστα το 10, διατηρώνταςτα πρωτεία που κατέχει ήδη από το 2012. 

Ειδικά, ως προς την ταχεία προώθηση των μεταρρυθμίσεων (reform drive), οι αναλυτές του Lisbon Council βαθμολογούν τη χώρα μας με άριστα 10, ενώ παράλληλα η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση και στην κατηγορία της δημοσιονομικής προσαρμογήςμε βαθμό 8,7. 

Σε απεργία πείνας προχώρησε ο πρόεδρος πολυτέκνων Σερρών


Σε απεργία πείνας προχώρησε, από σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Σερρών Νίκος Σελαλματζίδης, αντιδρώντας στη διακοπή της σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα, τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για τα πολυτεκνικά επιδόματα και τα νέα μέτρα φορολόγησης για τους πολύτεκνους. 

«Η ασκούμενη πολιτική οδηγεί τους πολύτεκνους στα όρια της φτώχειας» 
δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Σελαλματζίδης κι εξήγησε πως αποφάσισε να ξεκινήσει απεργία πείναςύστερα από τις συνεχείς συναισθηματικές πιέσεις που, όπως είπε, δέχεται σε καθημερινή βάση, από πολύτεκνες οικογένειες των Σερρών που ζουν στα όρια της φτώχειας. 


Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η χώρα μας διανύει τον χειρότερο εργασιακό «μεσαίωνα» με θύματα τους πολίτες…


Γράφει ο Γιώργος Δρακούλης

Ο «πολύπαθος» τομέας της εργασίας στην χώρα μας συνεχίζει να βάλλεται βρίσκοντας θύματα τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες οι οποίοι βιώνουν τον χειρότερο εργασιακό «Μεσαίωνα» ιδίως στον ιδιωτικό τομέα που η κατάσταση είναι και «νομίμως» ανεξέλεγκτη, με τους εργαζόμενους να είναι απροστάτευτοι μέσα σε μια εργασιακή «ζούγκλα» που αφαιρεί τα εργασιακά τους δικαιώματα και βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακραία μορφή ανέχειας και εργασιακής εκμετάλλευσης.

Το χάος που επικρατεί στην αγορά εργασίας-ανεργίας της χώρας μας αποτυπώνεται με ακρίβεια στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 2012. Η έκθεση καταγράφει 74.483 επιχειρήσεις που απασχολούν 261.353 εργαζόμενους οι οποίες προχώρησαν σε μειώσεις μισθών μεσοσταθμικά κατά 18,8%, μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων και ατομικών συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα, ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, καθώς 84.490 συμβάσεις μετατράπηκαν μονομερώς από συμβάσεις αορίστου χρόνου σε μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις καθυστερούν να πληρώσουν τα δεδουλευμένα.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι έκρυθμη αφού έχουν «νομιμοποιηθεί» συμβάσεις ακόμα και της μιας ώρα με εξευτελιστικά μισθολόγια και έχουν καταστρατηγηθεί κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων με το φόβητρο της απόλυσης. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι με πρόσχημα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα ειδικής οικονομικής ζώνης με μισθούς πείνας και με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξαθλιωμένη ελληνική κοινωνία. Παρόλο που σε καμία χώρα μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχτεί ότι η αυθαίρετη και ασύδοτη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων έχει φέρει ανάπτυξη, ωστόσο το «πείραμα» για την δημιουργία φθηνών εργατικών χεριών χωρίς εργασιακά δικαιώματα συνεχίζεται, με τους πολίτες να έχουν εξαντλήσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής.

Η αλλαγή πολιτικής πλεύσης είναι επιτακτικό κοινωνικό αίτημα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω ο εργασιακός «Μεσαίωνας» που έχει εγκατασταθεί στην χώρα μας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων, των εργασιακών δικαιωμάτων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Πρέπει να διασφαλιστούν η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συνοχή. Η δημοσιονομική εξυγίανση και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να συνδυαστούν με ένα «δίκτυ» κοινωνικής και εργατικής προστασίας.

Μια χώρα με «φτωχούς» εργαζομένους των 586 ευρώ χωρίς εργασιακά δικαιώματα με συμβάσεις εκμετάλλευσης και εκατομμύρια ανέργους δεν μπορεί να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και οικονομική πρόοδο δεν σημαίνουν «κινεζοποίηση» της χώρας και εξαθλίωση των πολιτών!

Tα πρώτα 3D printed αθλητικά παπούτσια! [Video]


Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ενώ οι επιστήμονες διαρκώς πειραματίζονται με νέα αντικείμενα και τομείς του οποίους δεν είχαν αγγίξει προηγουμένως...

Το τελευταίο 3D εκτυπωμένο αντιεκείμενο που έκανε την εμφανισή του ήταν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια ειδικά σχεδιασμένα για τον αθλητή που τα φοράει.
Δείτε τη συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

5 πράγματα που αγχώνουν τους άντρες κατά τη διάρκεια του sex


Μπορεί οι άντρες εκ φύσεως να μην είναι τόσο ωραιοπαθείς και τόσο ανασφαλείς όσο εμείς τα κορίτσια, αλλά... έχουν κι αυτοί τα θεματάκια τους και μάλιστα όχι μόνο σε ότι αφορά στη δουλειά και στο πόσα χρήματα βγάζουν!

Οι άντρες για έναν περίεργο λόγο, δημιουργούν σχεδόν πάντα την εντύπωση, εκτός αν φυσικά είναι πιτσιρίκια, ότι δεν αγχώνονται καθόλου για το sex και μάλιστα την επίμαχη στιγμή είναι πιο σίγουροι από κάθε άλλη φορά. Κι όμως, μπορεί να φορούν το προσωπείο του κουλ και άνετου, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία και τους αγχώνουν κατά τη διάρκεα του sex και δεν έχουν πάντα το νου τους να είναι προσεκτικοί. Συγκεντρώσαμε τα πιο συνηθισμένα από αυτά και σας τα παρουσιάζουμε…
1. Όλα είναι θέμα μεγέθους:

Όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να υποκρίνονται τους άνετους, αλλά όταν έρθει η ώρα μηδέν, αυτό που τους αγχώνει περισσότερο από όλα, είναι φυσικά το πέος τους και το μέγεθός του. Αν είναι προικισμένοι, συνήθως είναι πιο χαλαροί και η μόνη τους φοβία ήταν μήπως ο πρώην σας τα είχε πλουσιότερα τα ελέη! Αν πάλι δεν καταρρίπτει και ρεκόρ Γκίνες με τα προσόντα του, τότε είναι λουσμένος με κρύο ιδρώτα και περιμένει γεμάτος αγωνία την αντίδραση σας αμέσως μετά την… γνωριμία σας με τον μικρό του φίλο! Όχι ότι και πολύ μικρό να είναι θα σηκωθείτε να φύγετε, που έχει γίνει κι αυτό βέβαια, αλλά όπως και να χει θα σας παρατηρήσει εξονυχιστικά προκειμένου να κόψει έστω και την παραμικρή αντίδραση. Να ξέρετε πάντως, ότι όσοι άντρες δεν είναι και τόσο προικισμένοι, συνήθως καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια να σας ικανοποιήσουν, με αποτέλεσμα το sex να είναι σαφώς καλύτερο!
2. Σώμα μου φτιαγμένο από πηλό:

Επειδή, δυστυχώς για εμάς, οι πιθανότητες να κάνουμε sex με έναν star του Hollywood ή ένα μοντέλο, αρχίζουν και τελειώνουν στα όνειρά μας, συμβιβαζόμαστε με αρκετά μετριότερες εμφανίσεις και όχι τελοσπάντων αυτό που θα αποκαλούσαμε και πρότυπo ομορφιάς. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι έχουμε δεχτεί την σκληρή μοίρα της… μπυροκοιλιάς, οι άντρες ανησυχούν ιδιαιτέρως για το σώμα τους και μάλιστα σχεδόν όσο και οι γυναίκες. Αγχώνονται με το αν τους κρέμεται η κοιλίτσα, αν τα μπράτσα τους είναι πλαδαρά και αν το στήθος τους είναι… μεγαλύτερο από της παρτενέρ τους! Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι έχουν τις εν λόγω ανησυχίες, δεν κάνουν τίποτα απολύτως για να πάψουν να τις έχουν όπως μια δίαιτα ή ένα γυμναστήριο. Από την άλλη, πείτε μας ειλικρινά, θα προτιμούσατε έναν υστερικό σύντροφο που προσέχει τη διατροφή του και λιώνει στο γυμναστήριο χωρίς φυσικά ποτέ να ξεφεύγει από το αυστηρό του πρόγραμμα, ή έναν άντρα που χαίρεται τη ζωή ακόμα κι αν η εμφάνισή του δεν είναι… ιδανική;
3. Αίμα, δάκρυα κι ιδρώτας:

Τα υγρά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σεξουαλικής συνεύρεσης, διότι και χωρίς αυτά δουλίτσα δεν κάνουμε! Ωστόσο, μπορεί εμείς οι γυναίκες να ανησυχούμε για την μυρωδιά ή για την ποσότητα, ακόμα και για κάποια μικροατυχήματα, αλλά οι άντρες έχουν ένα και μόνο μεγάλο θέμα: Τον ιδρώτα! Θα μας πείτε, ειδικά αν είναι καλοκαίρι και έξω έχει 40 βαθμούς, πως είναι δυνατόν να αποφύγουμε τον ιδρώτα; Κι όμως, το συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι το οποίο μπορεί κυριολεκτικά να τους τρελάνει και να τους οδηγήσει στο μπάνιο αμέσως μετά την… ολοκλήρωση και μάλιστα τρέχοντας. Είναι άλλωστε παρατηρημένο, ότι αν έχει ιδρώσει και πάτε να τον αγκαλιάσετε, θα πεταχτεί σαν να του έχετε κάνει ηλεκτροσόκ και θα πάρει τα χέρια σας από πάνω του! Πάντως, προς υπεράσπισή τους, όσο και να ιδρώσουν, είναι σπάνιες οι φορές που μπορεί να μυρίσουν, τουλάχιστον πολύ πιο σπάνια από τις γυναίκες, καθότι είμαστε και φουλ στις ορμόνες! Αυτά είναι τα άσχημα…
4. Sex… διαρκείας:

Και αφού ξεπεράσουν το θέμα τους με το μέγεθος και όλα τα σχετικά, έρχεται το μεγάλο ζήτημα της διάρκειας. Η αλήθεια είναι, ότι κι εμείς οι γυναίκες δεν ξέρουμε τι θέλουμε, διότι είναι γνωστό φυσικά ότι το sex τελειώνει μόλις τελειώσει και ο… άντρας! Οπότε λοιπόν, το θέμα της διάρκειας είναι καθαρά δικό τους και εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς. Το αγχωτικό δε της υπόθεσης, είναι ότι όση και να είναι η διάρκεια, ποτέ μα ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένες και πάντα έχουμε και κάποιο παράπονο. Αν είναι σύντομο, δεν προλαβαίνουμε να τελειώσουμε και τους κατηγορούμε ότι σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, αν πάλι διαρκέσει αρκετή ώρα, παραπονιόμαστε ότι πονάμε και βαρεθήκαμε, αν τέλος, η διάρκεια είναι φυσιολογική, τότε σίγουρα θα βρούμε κάτι άλλο για να γκρινιάξουμε! Είναι λοιπόν να μην αγχώνονται με την παραξενιά που μας δέρνει;
5. Kαι απόδοση στο… φουλ:

Η αλήθεια είναι ότι οι άντρες ποτέ δεν έχουν πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων τους και τείνουν είτε να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους είτε να τις υποτιμούν. Όπως και να χει, και σε όποια κατηγορία κι αν ανήκουν αγχώνονται εξίσου για το αν θα καταφέρουν να ικανοποιήσουν την εκάστοτε παρτενέρ και να την φέρουν σε οργασμό. Το καταφέρουν δεν το καταφέρουν, δεν πρόκειται ποτέ να το πουν στους φίλους τους, τους οποίους μονίμως προσπαθούν να πείσουν ότι είναι απόγονοι του Καζανόβα! Ωστόσο η καρδούλα τους το ξέρει, πόσο αγχώνονται και πόσο ανασφαλείς είναι στο συγκεκριμένο θέμα, με αποτέλεσμα, ειδικά τις πρώτες φορές να μην καταφέρουν να αποδώσουν όπως θα έπρεπε. Πάντως, καλύτερα να πέσετε σε κάποιον που υποτιμά τις ικανότητές του και θα βάλει τα δυνατά του για να σας ευχαριστήσει παρά κάποιον που είναι ψώνιο και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η δική του καλοπέραση.
womenonly

Το ιατρικό check up των γυναικών ανά ηλικία


Οι εξετάσεις που αναφέρονται παρακάτω, αφορούν το προληπτικό check up που πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα, µε µία µέση σεξουαλική ζωή (που δεν έχει πολλαπλούς συντρόφους, αλλά και δεν απέχει από το σεξ), που δεν καπνίζει, δεν κάνει...κατάχρηση αλκοόλ και καφέ, δεν έχει διατροφικές µονοµανίες, δεν έχει ειδικές κληρονοµικές επιβαρύνσεις για ορισµένα νοσήµατα (π.χ. σάκχαρο, χοληστερόλη, καρκίνος, καρδιά), δεν έχει γνωστά προβλήµατα υγείας και δεν είναι παχύσαρκη.

Γυναίκες έως 35 ετών

Ιατρική εξέταση ετησίως από τον οικογενειακό παθολόγο.

Παπ τεστ κάθε χρόνο, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας. Όταν χρησιµοποιούνται σύγχρονες υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας µέθοδοι, το Παπ τεστ µπορεί να πραγµατοποιείται ανά τριετία.

Εξέταση για χλαµύδια κάθε χρόνο. Τα χλαµύδια αποτελούν µία από τις πιο σηµαντικές αιτίες στείρωσης και υπογονιµότητας στη σεξουαλικά ενεργό γυναίκα και επιπλέον συχνά δεν έχουν συµπτώµατα.

Η πρώιµη ανίχνευση και εκρίζωσή τους προστατεύει το αναπαραγωγικό σύστηµα της γυναίκας.

Γυναίκες από 35 έως 40 ετών

Τις προηγούμενες και επιπλέον:

Μέτρηση σακχάρου, χοληστερόλης, ουρικού οξέος. Η µέτρηση γίνεται µία φορά και, αναλόγως των αποτελεσµάτων, προγραµµατίζεται παύση των µετρήσεων ή νέες µετρήσεις.

Γυναίκες από 40 και άνω

Τις προηγούμενες και επιπλέον:

Μαστογραφία µε µαστογράφους χαµηλής έκθεσης σε ακτινοβολία και υψηλής ευκρίνειας, κάθε δύο χρόνια, για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού.

Γυναίκες άνω των 50 ετών

Τις προηγούμενες και επιπλέον

Εξέταση κοπράνων για αιµοσφαιρίνη κάθε χρόνο ή σιγµοειδοσκόπηση κάθε πέντε χρόνια ή κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια, για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Γυναίκες άνω των 50 ετών

Μέτρηση οστικής µάζας για οστεοπόρωση. Αναλόγως των αποτελεσµάτων, προγραµµατίζεται παύση των µετρήσεων ή περιοδικές νέες µετρήσεις.
medicalnews.gr

Τα παιδιά που λατρεύουν τα γλυκά ίσως έχουν κατάθλιψη


Μπορεί όλα τα παιδιά να αγαπούν τα γλυκά, αλλά εκείνα που έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στις γλυκές γεύσεις ενδέχεται να πάσχουν από κατάθλιψη ή στο μέλλον να αναπτύξουν αλκοολισμό.

Έρευνα που έγινε από αμερικανούς ειδικούς υποστηρίζει ότι τα παιδιά βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστικές τις πολύ γλυκές γεύσεις είναι πιο πιθανό να έχουν κάποιον αλκοολικό συγγενή ή να έχουν τα ίδια συμπτώματα κατάθλιψης.

Για τους σκοπούς της έρευνας επιστήμονες από το Monell Chemical Senses Center στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ζήτησαν από 300 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών να δοκιμάσουν πέντε ποτά που περιείχαν διαφορετικές ποσότητες ζάχαρης.

Από αυτά τα παιδιά τα μισά είχαν κάποιο συγγενή με πρόβλημα αλκοολισμού και το ένα τέταρτο συμπτώματα κατάθλιψης.Τη μεγαλύτερη προτίμηση προς τις πιο γλυκές γεύσεις επέδειξαν τα 37 παιδιά που είχαν και ιστορικό αλκοολισμού στην οικογένεια και συμπτώματα κατάθλιψης.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν πως δεν είναι ακόμα γνωστό εάν η αγάπη αυτή για τις γλυκές γεύσεις οφείλεται στα γονίδια ή στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει, αλλά η γλυκιά γεύση και το αλκοόλ ενεργοποιούν τα ίδια κέντρα στον εγκέφαλο, ενώ σημαντικό είναι πως οι αλκοολικοί έχουν επίσης ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκά.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση «Addiction».
tanea.gr

Ιντερνετ: Πώς να αποφύγετε τις e-παγίδες


Ολα τα παραμύθια που σέβονται τον εαυτό τους έχουν από έναν δράκο. Μετά το απαραίτητο σασπένς στην πλοκή...
ο ήρωας σώζεται πάντα είτε σκοτώνοντας τον δράκο είτε πιάνοντάς τον φίλο... Αυτά στα παραμύθια. Τι γίνεται, όμως, στην πραγματική ζωή; Για να έχει το e-παραμύθι αίσιο τέλος, καλό θα είναι οι γονείς να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα και να παρακολουθούν την online δραστηριότητα του παιδιού τους, χωρίς όμως να την περιορίζουν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να εξοικειωθούν με το Διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να γίνετε... χάκερ, ωστόσο οι βασικές γνώσεις υπολογιστών και πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό είναι απαραίτητες για να μπορέσετε, αν χρειαστεί, να βοηθήσετε και να καθοδηγήσετε το παιδί σας.

Η επαφή με πορνογραφικό ή βίαιο περιεχόμενο (σε μορφή βίντεο, φωτογραφιών ή κειμένων) είναι ένα από τα πιο πιθανά περιστατικά που μπορεί να συμβούν κατά την πλοήγηση του παιδιού σας στο Ιντερνετ. Για να αποτρέψετε αυτό το ενδεχόμενο, εγκαταστήστε στον υπολογιστή του παιδιού λογισμικό γονικού ελέγχου ή φίλτρο που μπλοκάρει την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ηλικία και τις ανάγκες του.Είναι πολύ σημαντικό να μάθετε στο παιδί σας να ξεχωρίζει τους online κινδύνους. Την ώρα που ασχολείται με το προφίλ του στο facebook ή συνομιλεί σε κάποιο chatroom είναι πιθανό να το προσεγγίσουν άτομα που θα προσπαθήσουν να το βλάψουν. Το παιδί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκαλύψει σε αγνώστους τα προσωπικά του στοιχεία. Ειδικά στο facebook δεν πρέπει ποτέ να αποδέχεται αιτήματα φιλίας από πρόσωπα που δεν γνωρίζει.

Οι κίνδυνοι. Το grooming (αποπλάνηση ανηλίκου) είναι η διαδικασία κατά την οποία παιδόφιλοι, προσποιούμενοι ότι είναι έφηβοι, χρησιμοποιούν τα chatrooms ή τα κοινωνικά δίκτυα για να προσελκύσουν παιδιά με σκοπό να τα κακοποιήσουν.

Μια άλλη μάστιγα της ψηφιακής εποχής είναι η ηλεκτρονική παρενόχληση (cyberbullying), δηλαδή η επιθετική συμπεριφορά και ο εκφοβισμός με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Πιθανές συμπεριφορές που προδίδουν ότι το παιδί σας έχει πέσει θύμα ηλεκτρονικής παρενόχλησης είναι η συναισθηματική αναστάτωση, η αποφυγή φίλων, σχολείου και δραστηριοτήτων και η πτώση στις επιδόσεις του.