Από την Δήμητρα Καδδά
Επιστροφές φόρων 2,5 δισ. ευρώ ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, οι οποίες θα πληρωθούν το 2015 και βαραίνουν το χρέος. Το ποσό είναι επιπλέον των 8 δισ. ευρώ οφειλών του κράτους προς ιδιώτες που προβλεπόταν αρχικά στο πρόγραμμα και η αναφορά περιλαμβάνεται στην νέα έκθεση βιωσιμότητας του χρέους που περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Στο ποσό αυτό προστίθενται και νέες αξίας 1,9 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές κράτους προς ιδιώτες, με τον ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία και τους ΟΤΑ να φωτογραφίζονται ως οι «υπεύθυνοι».

Σύμφωνα με την Επιτροπή  ο προγραμματισμός αποπληρωμής χρεών, περιλαμβάνει επιπλέον 2 δισ. ευρώ πληρωμή φέτος.  Όπως αναφέρεται,  «η υλοποίηση του σχεδίου εκκαθάρισης καθυστερούμενων οφειλών,  δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Περίπου 6  δισ. ευρώ έχουν εκκαθαριστεί έως τον  Ιανουάριο του 2014 σε σύγκριση με τον στόχο των 8 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο των 2 δισ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2015.  Οι καθυστερήσεις αυτές απεικονίζουν κυρίως περιορισμένη πρόοδο στην επιτάχυνση της εκκαθάρισης στα δημόσια νοσοκομεία και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Επιπλέον, αξιοσημείωτα εμπόδια παραμένουν εντός του ΕΟΠΥΥ και σε ορισμένους δήμους».

Σε ειδικό πλαίσιο  για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημόσιου προς τον ιδιωτικό τομέα αναφέρεται ότι  το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών λόγω της εφαρμογής ενός ειδικού σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Παρά τη σημαντική μείωση των καθυστερούμενων οφειλών το 2013,  κατά  4,2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τα τέλη του 2012, η διαδικασία ήταν «χαμηλότερη των προσδοκιών λόγω  ενός σημαντικού ποσού νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ( 1,9 δισ. ευρώ) που έχουν συγκεντρωθεί από το 2013. Συσσώρευση νέων καθυστερούμενων παρατηρήθηκε κυρίως στο τομέα κρατικών νοσοκομείων, στον ΕΟΠΥΥ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» αναφέρεται.

Από τα νοσοκομεία το νέο πρόβλημα οφείλεται εν μέρει στην αποτυχία  του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει το χρέος του, επισημαίνεται. Στους  παράγοντες που εξηγούν την κακή απόδοση του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την Επιτροπή περιλαμβάνονται   καθυστερήσεις σημειώθηκαν κατά το παρελθόν στη μεταφορά εισφορών υγειονομικής περίθαλψης,  διαρθρωτικές δυσλειτουργίες και έλλειψη ικανότητας για την εκκαθάριση και την εξόφληση των παλαιών χρεών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι  στο τέλος Σεπτεμβρίου ο  ΕΟΠΥΥ είχε  μετρητά περίπου 729.300.000 ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει για  αποπληρωμή απλήρωτων υποχρεώσεων.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών φόρων) στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ήταν 4.670 εκατ. Ευρώ Το μεγαλύτερο μερίδιο προέρχεται από την κοινωνική ασφάλιση (2,55 δισ. ευρώ  ή το55% του συνόλου) αλλά το ποσό αυτό θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω όταν το clawback εφαρμοστεί πλήρως, αναφέρεται. «Ωστόσο, προβλήματα στο ΕΟΠΥΥ εξακολουθούν να υφίσταται από  χρέη  του ΟΠΑΔ. Την 2η θέση  κρατούν τα κρατικά νοσοκομεία με 687 εκατομμυρίων ευρώ (15%) και  οι ΟΤΑ με 431 εκατ.  Ευρώ (9%).

Επισημαίνεται επίσης  ότι ο  ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να πληρώσει τα νοσοκομεία  με πολύ μεγάλη καθυστέρηση,  ενώ αυτά με τη σειρά τους συνεχίζουν να υποβάλλουν τιμολόγια με μια σημαντική καθυστέρηση από 3 έως 5 μήνες.