ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Υλοποιείται από το Επιμελητήριο Πιερίας.Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των εταιρειών. Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το έργο «Ψηφιοποίηση ...


του ιστορικού μητρώου των εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή» από το Επιμελητήριο Πιερίας.Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ2-317/2014 για τον «Καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.Μ.Η., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των ειδικών και Νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού, και με αξιοποίηση της οριζόντιας Πράξης «Ψηφιοποίηση του ιστορικού μητρώου των Εταιριών σε ηλεκτρονική μορφή», στα πλαίσια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκληση», το Επιμελητήριο Πιερίας ξεκίνησε από μέσα Απριλίου την εφαρμογή του προγράμματος με προσωπικό που απασχολείται στο Επιμελητήριο από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.Αντικείμενο του έργου είναι η καταγραφή του ιστορικού μητρώου των Ανωνύμων Εταιρειών σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακή), η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση του υφιστάμενου αρχείου Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ψηφιακού Αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών και η εισαγωγή του στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.Μ.Η., με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου και ασφαλούς συστήματος πληροφόρησης των πράξεων και στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών της χώρας το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους έχοντες έννομο συμφέρον πολίτες, τη βελτίωση της επικοινωνίας των υπηρεσιών Ανωνύμων Εταιρειών, και την ταχύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.
Επιπλέον, με τη δημιουργία του ψηφιακού αρχείου θα γίνει δυνατή η πρόσβαση της Υπηρεσίας μας στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών για την άντληση στοιχείων και πληροφοριών που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους πολίτες (μετόχους, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων κ.λ.π) ή τις αρχές (Δικαστήρια κ.λ.π) και δεν είναι εύκολο να βρεθούν λόγω του μεγάλου όγκου των φακέλων και των χιλιάδων εγγράφων που περιέχονται σε αυτούς. Έτσι, η ψηφιοποίηση των αρχείων θα είναι άμεσα στη διάθεση τόσο των υπηρεσιών του δημοσίου όσο και στους απλούς πολίτες (επιχειρηματίες και μη) διάμεσου πολλαπλών διαύλων, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, κτλ.
Ο κ. Χατζηχριστοδούλου
«Στο Επιμελητήριο Πιερίας απασχολούνται αποκλειστικά με την ψηφιοποίηση των εταιρειών και την καταχώρησή τους στο ΓΕΜΗ τρεις υπάλληλοι από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τις οδηγίες, ψηφιοποιούνται οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) από το αρχείο του Πρωτοδικείου Κατερίνης και οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) από το αρχείο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου του Πρωτοδικείου και συγκεκριμένα πρόκειται για 178 ΕΠΕ για το διάστημα 2007-2012. Όσον αφορά τις ΑΕ από το αρχείο της Π.Ε. Πιερίας, έχουν ψηφιοποιηθεί οι 61 ΑΕ από τις 295 που υπάρχουν στο σύνολο.
Η ψηφιοποίηση όλων αυτών των αρχείων και η προσθήκη των πληροφοριών σε μία ενιαία φόρμα, αυτή του ΓΕΜΗ, υλοποιείται στο Επιμελητήριο Πιερίας χρησιμοποιώντας τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό και σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό μας το οποίο είναι άρτια καταρτισμένο σε θέματα μητρώου – ΓΕΜΗ.
Η ψηφιοποίηση των εταιρειών είναι ένα μεγάλο βήμα και προσφορά προς το επιχειρείν και την τοπική κοινωνία», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.