ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Πρόσκληση σε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δ. Κατερίνης (ΣΤΟ) με θέμα «τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»

         
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα  Εργων Συντήρησης,
Εργων Αυτεπιστασίας,
Διαχείρισης Μηχανημάτων Εργων και Πολιτικής Προστασίας

 

             
  ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση σε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δ. Κατερίνης (ΣΤΟ) με θέμα «τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών»,  κατά την αντιπυρική περίοδο 2019.

Σχετ:
1.Η με αριθ. πρωτ. 3752/25-5-2018 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών  (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ).
2. Η με αριθ. 152/2017 Απόφαση του Δ.Σ. Κατερίνης (ΑΔΑ: Ω8ΜΟΩΕΤ-ΠΣ3) με θέμα : Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας.
3. Η με αρ.πρωτ. οικ.14349/9-4-2019 Απόφαση του Αντιδημάρχου Κατερίνης (ΑΔΑ: ΨΦ4ΣΩΕΤ-Γ2Π)με θέμα: Έγκριση του Παραρτήματος Ι του Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Κατερίνης.
4. Η με αριθ. 170/2019 Απόφαση του Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών.                Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε την 19η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στο Δήμο Κατερίνης (1ος όροφος, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) προκειμένου να εξετασθούν και αποφασισθούν οι δράσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό τον καλύτερο  συντονισμό και την συνεργασία των φορέων, που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου, για την ετοιμότητα άμεσης απόκρισης - αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
            Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
            Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη.

  
                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.