ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

ΕΔΩ ΠΙΕΡΙΑ

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κατερίνη 6 Μαΐου 2019
                Αριθμ. πρωτ. οικ.17733Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ.: 601 33
Τηλ.: 2351350424
FAX: 2351036380
*: patsiou@katerini.gr
Πληροφορίες: Ερασμία Πάτσιου
ΠΡΟΣ
1.    κ. Δήμαρχο Κατερίνης
2.    κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.    κ.κ. Προέδρους Δημοτικών
     και Τοπικών Κοινοτήτων

ΚΟΙΝ:
Πίνακας κοινοποίησης


 
Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


A/A
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1.  
Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (Αρ. πρωτ. 30292/19.4.2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) ποσού 837.000 ευρώ και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
  1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (9η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
  1.  
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Βαΐνάς, αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος

Καλλιόπη ΤζουμέρκαΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1.    Βουλευτές Ν. Πιερίας
2.    Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
3.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.    Υπεύθυνο ιστοσελίδας
2.    Γραφείο Δημάρχου
3.    Γενικό Γραμματέα Δήμου
4.    Διευθύνσεις Δήμου (email)
5.    Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.